4.B

Týden 16. - 20. 12.

V pátek 20. 12. se budeme první dvě hodiny učit, poté bude následovat vánoční besídka - koledy, předání dárečků, trocha mlsání sladkostí.

Učivo:

ČJ - Čas budoucí a minulý. (učebnice od str. 59, pracovní sešit od str. 60)

M - Procvičování pamětných početních operací s většími čísly, písemné sčítání čísel větších než 10 000. Geometrie - trojúhelníková nerovnost, čtverec a obdélník. (učebnice od str. 56 a str. 121)

Týden 9. - 13. 12.

Učivo:

ČJ - Slovesa zvratná, jednoduché a složené tvary sloves, časování v čase přítomném. Sloh - vypravování podle obrázkové osnovy. (učebnice od str. 52)

M - Pamětné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000. Geometrie - konstrukce trojúhleníku, trojúhelníková nerovnost, opakování o čtverci a obdélníku. Geometrii budeme mít ve čtvrtek a také v pátek. (učebnice od str. 54 a od str. 119)

PD - Neživá příroda - koloběh vody v přírodě, dále minerály a horniny, půda, Slunce. Přírodověda bude jen v úterý. (učebnice str. 31)

Týden 2. - 6. 12.

Co nás čeká:

Pondělí 2. 12. 

 • Dopravní výchova na dopravním hřišti Jilmová, tentokrát teorie a připadne na 1.-3. vyuč. hodinu, s sebou přezůvky a psací potřeby. Po návratu 4. vyuč. hodinu bude matematika.

Středa 4. 12.

Týden 25. 11 - 29. 11. 2019

Na tento týden nejsou plánovány žádné akce, ovšem hned ten daší nás čeká:

Pondělí 2. 12. 

 • Dopravní výchova na dopravním hřišti Jilmová (teorie) - připadne na 1.-3. vyuč. hodinu, s sebou přezůvky a psací potřeby.

Středa 4. 12.

Týden 18. - 22. 11. 2019

Učivo:

ČJ - Vyjmenovaná slova po s, v, z; nadále určování slovních druhů a stavba slova. Sloh - popis věci. (učebnice od str. 40, pracovní sešit od str. 32)

M - Slovní úlohy s písemným dělením a násobením; převody jednotek délky, hmotnosti a objemu; čísla větší než 10 000. Geometrie - rýsování kolmic a rovnoběžek (trojúhleníkové pravítko s ryskou bude nezbytné). (učebnice od str. 45 a str. 116)

PD - Příroda v zimě, pomáháme živočichům. (učebnice str. 27-28)

Týden 11. - 15. 11.

Co nás čeká?

Středa 13. 11. Martinské čtení - od 16:00 do 18:20 hod.

Psaní písemných prací z AJ upřesní dětem jejich angličtináři.

Učivo:

ČJ - Vyjmenovaná slova po p, s, v; procvičování dosavadních znalostí; sloh - popis osoby. V diktátu tohoto týdne se rozhodně objeví vyjmenovaná slova po b, l, m. Do pátku 15. 11. je nutné odevzdat první zápis četby. (učebnice od str. 36, sloh - str. 33)

Týden 4. - 8. 11.

Co nás čeká?

Čtvrtletní písemné práce budou děti psát v tomto týdnu, a to z matematiky a geometrie, českého jazyka a angličtiny.

Fotografování čtvrtých tříd nakonec proběhne v pátek 8. listopadu.

Učivo

ČJ - Vyjmenovaná slova po m, p, s. Sloh - popis osoby. (učebnice od str. 31, pracovní sešit od str. 31) Zápis četby do pátku 15. 11.

M - Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem, nadále převody jednotek délky. Geometrie - tělesa. (učebnice od str. 41 a str. 114)

Týden 28. 10. - 1. 11.

Pondělí 28. 10. Den vzniku samostatného československého státu

Úterý 29. 10. a středa 30. 10. - podzimní prázdniny

Ve čtvrtek 31. 10. hurá do školy a nezapomenout si přinést po prázdninách přezůvky.

  UČIVO:

  ČJ - Vyjmenovaná slova po M, opakování dosavadního učiva.   Do pátku 15. 11. vypracovat a přinést první zápis četby.

  M - Nadále písemné dělení, procvičení pamětného dělení se zbytkem. Geometrie - převody jednotek délky a tělesa.

  Týden 21. 10. - 25. 10.

  Co nás čeká?

  Středa 23. 10. 2019 - Program v rámci prevence s názvem Z housenky motýlem (proběhne 1. vyučovací hodinu, následovat bude ČJ, TV, M, AJ).

   

   

  Učivo:

  ČJ -  Vyjmenovaná slova po b,l a procvičování probraného učiva:

  Týden 14. - 18. 10. 2019

  Učivo tohoto týdne:

  ČJ - Předpony ob-, v-, vy-/vý-; Začneme opakovat vyjmenovaná slova.

  M - Čísla do 10 000 budeme porovnávat, zaokrouhlovat, sčítat a odčítat. Testem ověříme znalost dělení se zbytekm a násobení jednociferného činitele dvojciferným (např. 26 . 7). Geometrie - převody jednotek délky a připojíme pojem rovina (učebnice str. 113 nebo 115).

  PD - Potravní vazby hub, rostlin a živočichů. Ekosystém les.

  VL - Glóbus (poledníky a rovnoběžky), mapy, plány, měřítko mapy, nadmořská výška, legenda mapy. 

   

  Stránky