4.B

Týden 6. - 8. 4.

Opět Vás zdravím a přináším nové zprávy.

Všem, kdo jste se mi prostřednictvím e-mailu ozvali, mnohkrát děkuji. Mám velikou radost, jak děti zodpovědně pracují, a moje obrovské poděkování a vděčnost patří rodičům za pomoc dětem při učení. 

Program Office 365 - aplikace Teams je již v provozu. Vetšina dětí ze třídy se již přihlásila. Do programu jsem na úvod vložila nějaká zadání, aby si děti zkusily v programu pracovat. Co bych byla ráda, abychom využívali:

Týden 30. 3. - 3. 4.

Zdravím Vás opět po týdnu a zadávám nové úkoly. Bohužel zatím nemám možnost tvořit dokumenty ve wordu, proto bude tato strana obsáhlejší. Ale nebojte, jste šikovní a věřím, že se Vám učení daří. Moc proto prosím rodiče, aby mi kdykoliv v tomto týdnu, až najdou trochu volného času, velmi krátce napsali mailem, jak se dětem daří, jak zvádají úkoly a jak to všechno zvládají rodiče. Ten mail mohou klidně napsat, nebo rodičům nadiktovat, děti :-). Moc se na všechny těším.

Týden 16. - 20. 3.

Posílám učivo pro tento týden. Bohužel v současné době nemám možnost skenovat materiály, takže pracujte s těmi učebnicemi a pracovními sešity, které máte u sebe. Jakmile se dostanu k technice, vše potřebné pošlu.

ČJ - Učebnice str. 95 (pročíst) a každý den si napsat některé z doplňovacích cvičení ze stran, které této str. 95 předcházejí. Malý pracovní sešit str. 18, 19.

M - Podívat se na vztahy mezi čísly a řešit úlohy v učebnici na str. 75,76 a 77, velký pracovní sešit str. 9 (dokončit) a str. 10.

Učivo pro období od 11. 3. 2020

Škola je od 11. 3. uzavřena. Prosím, sledujte hlavní stránku školního webu.

Zadané učivo: 

ČJ - Velký pracovní sešit str. 50, malý pracovní sešit str. 16, 17. V úterý jsme si vysvětlili, jak řadit podstatná jména rodu mužského ke vzoru (návod je připojen ke stránce). 

M - Učebnice str. 74, 75 - na této dvoustraně si vybrat pár cvičení, která jsme ještě nedělali, a děti by si je rády vyřešily. 

Týden 2. - 6. 3

Co nás čeká:

Čtvrtek 5. 3. - Ekokonference - zúčastníme se 3. vyučovací hodinu (rozvrh: AJ, ČJ, - , M, VL)

Učivo:

ČJ - Koncovky podstatných jmen rodu ženského podle vzorů.

M - Písemné násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy, vztahy mezi čísly; G - rovnoběžníky, obsah čtverce a obdélníku.

PD - Opakování - neživá příroda, pole.

VL - Pověsti a písemné prameny.

Stránky