4.B

Týden 21. 10. - 25. 10.

Co nás čeká?

Středa 23. 10. 2019 - Program v rámci prevence s názvem Z housenky motýlem (proběhne 1. vyučovací hodinu, následovat bude ČJ, TV, M, AJ).

 

 

Učivo:

ČJ -  Vyjmenovaná slova po b,l a procvičování probraného učiva:

Týden 14. - 18. 10. 2019

Učivo tohoto týdne:

ČJ - Předpony ob-, v-, vy-/vý-; Začneme opakovat vyjmenovaná slova.

M - Čísla do 10 000 budeme porovnávat, zaokrouhlovat, sčítat a odčítat. Testem ověříme znalost dělení se zbytekm a násobení jednociferného činitele dvojciferným (např. 26 . 7). Geometrie - převody jednotek délky a připojíme pojem rovina (učebnice str. 113 nebo 115).

PD - Potravní vazby hub, rostlin a živočichů. Ekosystém les.

VL - Glóbus (poledníky a rovnoběžky), mapy, plány, měřítko mapy, nadmořská výška, legenda mapy. 

 

Týden 7. 10. - 11. 10.

Co nás čeká:

7. 10. pondělí - dopravní výchova  na dopravním hřišti Jilmová; Sraz ve třídě krátce před osmou; S sebou přezůvky, vlastní helmu a svačinu, na sobě sportovní oblečení a obuv; Návrat do školy kolem 10:45 hod.; Následovat bude matematika.

8. 10. úterý - třídní schůzky od 18:00 hod. ve třídě 4.B

Týden 30. 9. - 4. 10.

1. 10. úterý ráno  - sběr baterií

2. 10. středa ráno - bleskový sběr papíru 

3. 10. čtvrtek - přednáška Online -  5. vyučovací hodina

A v dalším týdnu nás čeká:

7. 10. pondělí - dopravní výchova - 1.až 3. vyučovací hodina (s sebou přezůvky, sportovní oblečení a boty, vlastní helmu)

Týden 23. 9. - 27. 9.

V podnělí 23. 9. se poběží na školním hřišti štafeta s názvem Chmelnický kolík. Naše třída běží v polovině první vyučovací hodiny. Závodníci budou potřebovat pohodlnou sportovní obuv.

Učivo:

ČESKÝ JAZYK: Slovní druhy, slabika - hláska - písmeno - abeceda (aneb opakávání učiva 2. a 3. třídy), párové souhlásky a možná dojde i na stavbu slova.

Třídní stránka

Týden 16. 9. - 20. 9.

Ve středu 18. 9. pojedeme do Národního technického muzea na program Made in CS. Návrat kolem 11:30 hod., dále následuje výuka AJ.

Učivo: 

ČJ - Významy slov jsme již zopakovali - znalosti ověříme testem (uč. str. 4-9, PS str. 20), v tomto týdnu slovní druhy, slabika - hláska - písmeno - abeceda (uč. str. 9-12).