4.B

Týden 20. -24. 1.

Co nás čeká:

Úterý 21. 1. - prodej koláčků na podporu živočichů v Austrálii

Středa 22. 1. - sběr baterií

Čtvrtek 23. 1. - sběr papíru

A dále:

Středa 29. 1. - dopravní výchova (terorie v učebně)

Čtvrtek 30. 1. - pololetní vysvědčení

Pátek 31. 1. - pololetní prázdniny

Od února v rámci TV začínáme plavat.

Učivo:

ČJ - Podstatná jména (rod, životnost a pády) a úvod ke vzorům rodu středního. (učebnice od str. 64, pracovní sešit od str. 42)

Týden 13. - 17. 1.

Co nás čeká:

V úterý 14. 1. koncert The Fortyfingers pořádaný na Vinohradech, sraz před školou v 7:50 hod. Po návratu bude následovat ČJ a po obědě VV. Do školy s sebou svačinu a penál.

A dále: 

Týden 6. - 10. 1. 2020

Zdravím Vás v novém roce a přeji Vám pevné zdraví a mnoho splněných přání.

Co nás čeká?

Od února budou mít děti do výuky TV zařazeno plavání. V  zimním období je pro dopravu k plaveckému bazénu zajištěn autobus. Předběžná cena za dopravu bude činit cca 350,- Kč za žáka. Prosím, abyste s touto částkou počítali. Bližší informace Vám napíšu v lednu.

Učivo:

ČJ - Procvičování učiva o slovesech, souhrnné opakování všech probraných gramatických jevů. (učebnice od str. 61)

Týden 16. - 20. 12.

V pátek 20. 12. se budeme první dvě hodiny učit, poté bude následovat vánoční besídka - koledy, předání dárečků, trocha mlsání sladkostí.

Učivo:

ČJ - Čas budoucí a minulý. (učebnice od str. 59, pracovní sešit od str. 60)

M - Procvičování pamětných početních operací s většími čísly, písemné sčítání čísel větších než 10 000. Geometrie - trojúhelníková nerovnost, čtverec a obdélník. (učebnice od str. 56 a str. 121)

Týden 9. - 13. 12.

Učivo:

ČJ - Slovesa zvratná, jednoduché a složené tvary sloves, časování v čase přítomném. Sloh - vypravování podle obrázkové osnovy. (učebnice od str. 52)

M - Pamětné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000. Geometrie - konstrukce trojúhleníku, trojúhelníková nerovnost, opakování o čtverci a obdélníku. Geometrii budeme mít ve čtvrtek a také v pátek. (učebnice od str. 54 a od str. 119)

PD - Neživá příroda - koloběh vody v přírodě, dále minerály a horniny, půda, Slunce. Přírodověda bude jen v úterý. (učebnice str. 31)

Týden 2. - 6. 12.

Co nás čeká:

Pondělí 2. 12. 

  • Dopravní výchova na dopravním hřišti Jilmová, tentokrát teorie a připadne na 1.-3. vyuč. hodinu, s sebou přezůvky a psací potřeby. Po návratu 4. vyuč. hodinu bude matematika.

Středa 4. 12.

Týden 25. 11 - 29. 11. 2019

Na tento týden nejsou plánovány žádné akce, ovšem hned ten daší nás čeká:

Pondělí 2. 12. 

  • Dopravní výchova na dopravním hřišti Jilmová (teorie) - připadne na 1.-3. vyuč. hodinu, s sebou přezůvky a psací potřeby.

Středa 4. 12.

Týden 18. - 22. 11. 2019

Učivo:

ČJ - Vyjmenovaná slova po s, v, z; nadále určování slovních druhů a stavba slova. Sloh - popis věci. (učebnice od str. 40, pracovní sešit od str. 32)

M - Slovní úlohy s písemným dělením a násobením; převody jednotek délky, hmotnosti a objemu; čísla větší než 10 000. Geometrie - rýsování kolmic a rovnoběžek (trojúhleníkové pravítko s ryskou bude nezbytné). (učebnice od str. 45 a str. 116)

PD - Příroda v zimě, pomáháme živočichům. (učebnice str. 27-28)

Týden 11. - 15. 11.

Co nás čeká?

Středa 13. 11. Martinské čtení - od 16:00 do 18:20 hod.

Psaní písemných prací z AJ upřesní dětem jejich angličtináři.

Učivo:

ČJ - Vyjmenovaná slova po p, s, v; procvičování dosavadních znalostí; sloh - popis osoby. V diktátu tohoto týdne se rozhodně objeví vyjmenovaná slova po b, l, m. Do pátku 15. 11. je nutné odevzdat první zápis četby. (učebnice od str. 36, sloh - str. 33)

Týden 4. - 8. 11.

Co nás čeká?

Čtvrtletní písemné práce budou děti psát v tomto týdnu, a to z matematiky a geometrie, českého jazyka a angličtiny.

Fotografování čtvrtých tříd nakonec proběhne v pátek 8. listopadu.

Učivo

ČJ - Vyjmenovaná slova po m, p, s. Sloh - popis osoby. (učebnice od str. 31, pracovní sešit od str. 31) Zápis četby do pátku 15. 11.

M - Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem, nadále převody jednotek délky. Geometrie - tělesa. (učebnice od str. 41 a str. 114)

Stránky