3.C

Informace

Čj - aktuálně procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky - psaní i/y.Čekají nás párové souhlásky ( b -p ) , pak abeceda.

M - V geometrii trénujeme rýsování, měření úseček. Čekají nás polopřímky. 

V aritmetice opakujeme a procvičujeme sčítání a odčítání, příklady se závorkou, malou násobilku