3.C

Probírané učivo

 

 

 

8.4. - 12. 4. 2019

Probírané učivo:

 

 -

Čj -   Vyjmenovaná slova po -v- , procvičování

         /učebnice str. 108, Vyjmenovaná slova hravě str. 24 - 25 /

         /Pracovní sešit str.60/                               

      

 

M -   Opakování a procvičování učiva - Matematika III

        Dělení se zbytkem v oboru násobilky

        

Aj -  Animals. ´ Has got' - question + short answers.   

      

Prv - Živočichové - význam v přírodě, pro člověka.

Probírané učivo + informace

 

 

 

 

 

 

25.2. -1.3.2019

Čj - Vyjmenovaná slova po -b-, -l-, -m-, -p- procvičování.

      Opakování - shrnutí učiva o podstatných jménech

      /učebnice do str.82/

    

 

      Procvičování " Vyjmenovaná slova hravě" - do str.19

 

M - Jednotky délky , hmotnosti a objemu

       /učebnice str. 29/

       Geometrie - trojúhelník, čtverec, obdélník. Čtyřúhelníky.

       /učebnice str.15, 20, 26, 31/

  

 Prv - Sluneční soustava  

                  

Probírané učivo + informace

Učivo v týdnu od 11.6. do 15.6.

ČJ - Opakování probraného učiva. Ve čtvrtek budeme psát závěrečnou práci.

M -  Násobení č. 5 + opakování učiva. V pátek bychom napsali závěrečnou práci

Prv -  Společenství les - opakování

Blížíme se do finále. Hezké letní dny