3.C

Probírané učivo

 

3.6. - 7.6.2019

Probírané učivo:

 

Čj -   Vyjmenovaná slova -  procvičování

       Spojky, částice, citoslovce        . 

       Procvičujeme určování slovních druhů     

       /učebnice str. 126/

                            

      

M -  Opakování a procvičování učiva - Matematika III

        Násobení a dělení mimo obor násobilek - rozklad čísel

        Dělení se zbytkem v oboru násobilky 

        Slovní úlohy / uč. str. 36/

        

        G - Přenášení úseček, úsečky shodné. 

Probírané učivo + informace

 

 

 

 

 

 

25.2. -1.3.2019

Čj - Vyjmenovaná slova po -b-, -l-, -m-, -p- procvičování.

      Opakování - shrnutí učiva o podstatných jménech

      /učebnice do str.82/

    

 

      Procvičování " Vyjmenovaná slova hravě" - do str.19

 

M - Jednotky délky , hmotnosti a objemu

       /učebnice str. 29/

       Geometrie - trojúhelník, čtverec, obdélník. Čtyřúhelníky.

       /učebnice str.15, 20, 26, 31/

  

 Prv - Sluneční soustava  

                  

Probírané učivo + informace

Učivo v týdnu od 11.6. do 15.6.

ČJ - Opakování probraného učiva. Ve čtvrtek budeme psát závěrečnou práci.

M -  Násobení č. 5 + opakování učiva. V pátek bychom napsali závěrečnou práci

Prv -  Společenství les - opakování

Blížíme se do finále. Hezké letní dny