3.B

Zadání na velikonoční týden

Všechny zdravím,

nejdříve informace:

- děkuji všem, kteří se zaregistrovali v Microsoft Teams, máme dost času se s programem seznámit, po Velikonocích bych pro dobrovolníky po domluvě uspořádal první videohovory

- ještě jednou děkuji všem, co zaslali fotopříběh. Příběhy jsou moc pěkné, každý je něčím zvláštní. Výstava příběhů je na Mic. Teams v záložce Soubory/Fotopříběhy

- dále moc děkuji za veškerou Vaši zpětnou vazbu - moc mi to pomáhá v dalším směřování a přípravě. Na základě toho Vás prosím o zaslání stavu deníčku (stačí foto mobilem, 1 - 3 zápisy)

Microsoft Teams aneb žádnou paniku

Dobrý den,

na základě zpětné vazby ze strany rodičů předkládám bližší informace k on-line výukové platformě Microsoft Teams (MT):

Proč?

  • současná situace kolem zavření škol žádá rozšíření výuky do on-line prostoru, tento způsob se nebude využívat pouze po dobu zavření škol, ale bude v určité míře fungovat i do budoucna
  • MT poskytuje efektivní nástroje pro on-line výuku - prostor pro komunikaci (chat, hovory, videohovory), sdílení materiálů, kvízy, dotazníky, zdroje atd.

Jak?

Zdravím 3.B

Drahé děti, vážení rodiče,

předně všem děkuji za spolupráci v těchto nelehkých časech. Z komunikace s Vámi soudím, že situaci hrdě a statečně zvládáte. :)

Novinky pro tento týden:

Náměty k období 23.-27.3.

Vážení rodiče a milé děti,

níže je práce na týden od 23. do 27. března. Znovu podotýkám, že úkoly nebudou nijak klasifikovány ani zpětně vyžadovány. Chápu, že situace na "domácím poli" vzdělávání se může v každé rodině velice různit.

Úkoly z AJ dávají paní učitelky do vlastní záložky https://zschmelnice.cz/tridni-stranka/aj3.

______________________________________________________

ČJ

Info

Vážení rodiče,

pro budoucí práci bych od Vás pořeboval několik informací. Prosím o odpověď (klidně krátkou, v bodech)  do emailu robert.jakim@zschmelnice.cz.

My jsme žáci 3. B...

Milé děti, vážení rodiče,

nemohu dobře posudit Vaše současné možnosti vztahující se k domácímu učení (rodinné, technické, časové apod.). Při vyhledávání na všemožných fórech jsem narazil na množství tipů na virtuální učebny, stránky pro sdílení,online testování atd., nicméně vzhledem k věku dětí jsem se rozhodl tímto směrem nepostupovat, ale spíše dát návrhy a náměty, jak můžou děti v tomto čase pracovat, a to co nejvíce samostatně.

Březen - domácí procvičování

Vzhledem k nastalé situaci uveřejňuji práci do konce týdne:

ČJ

Učebnice str. 73 - zelený rámeček přepsat do sešitu + zpracovat úkoly pod ním

Učebnice str. 75/7 - do sešitu + slovně doplnit růžovou tabulku

Popovídat si o méně frekventovaných vyjmenovaných slovech s M - nachomýtnout se, dmýchat, mýto apod.

Pracovní sešit str. 45, 46/1

Bílý pracovní sešit str. 12-13 - vybarvit a doplnit příbuzná slova, str. 15 - vypracovat jednu z osmisměrek

M

Učebnice str. 37 cv. 2-5, str. 43 cv. 3-5 - do sešitu

Březen

Vážení rodiče,

zde je nadílka na měsíc březen:

ČJ

Přidáváme vyjmenovaná slova s y/ý po P + opakujeme ostatní již probraná vyjm. slova. Děti by měly umět již probraná slova zpaměti (k některým máme i zajímavý taneček).

Pro nácvik píšeme nově 2x týdně diktát - vždy maximálně šest slov/slovních spojení, žádné chytáky.

Nově se budeme zabývat slovesy - osoba, číslo, čas.

Vyjmenovaná slova - učebnice str. 77-84, prac. seš. do str. 51

Slovesa -  učebnice str. 87-90, prac. seš. - 74-75

M

Únor

Vážení rodiče,

pro časté dotazy na právě probíranou látku jsem se rozhodl zprovoznit tuto třídní záložku.

Zde bude možné při absenci Vašeho dítěte vyhledat aktuálně probíraná témata s orientačním uvedením stránek v učebnici s výhledem na daný měsíc.

ČJ