3.B

Učivo týdne 8. 4. – 12. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po V

- PS modrý str. 59, 60, 61/1,2; uč. str 104, 105

- PS bílý str. 26

 

MATEMATIKA

- Dělení se zbytkem

- PS str. 31, 32; uč. 8, 9/11,12

- GEO - Přenášení a porovnávání úseček (uč. str. 11 a 18)

 

PRVOUKA

- Živočichové

- v pátek 12. 4. test z učiva HUB - učebnice str. 37 + jejich zápisy z hodiny

Učivo týdne 1. – 5. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po V; Slova protikladná; Opakování

- PS modrý str. 58, uč. str. 101

 

MATEMATIKA

- Opakování násobení a dělení; Dělení se zbytkem

- GEO - přenášení úseček (uč. str. 11)

- PS - 31/1-3; uč. 3/1-4

 

PRVOUKA

- Živočichové

Učivo týdne 25. – 29. 3. 2019

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po S; Slovesa - mluvnické kategorie + složený a jednoduchý tvar slovesa; Přirovnání

- PS modrý - 56; 57/1,2

- PS bílý - 20-21 (příbuzná slova k vyjm. slovům); 22 ( + vyhledávání podst. jmen a sloves v textu); 23

 

Učivo týdne 18. 3. – 22. 3. 2019

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po S; Slovesa - osoba, číslo, čas, jednoduchý a složený tvar slovesa; Římské číslice

- PS modrý - 54, 55, 56/1, 57/3

- PS bílý - 20-21 (doplnit al. 2 příbuzná slova ke slovům vyjmenovaným)

 - uč. str. 88/3, 90/2

 

MATEMATIKA

- Sčítání a odčítání trojciferných čísel; Jednotky objemu

- GEO - práce s kružítkem, kružnice, kruh - rýsování - uč. 42

- PS 26/6, 23, 24/1-4, 25, 40 (Jednotky V)

- uč. str. 47   

 

PRVOUKA

Učivo týdne 11. 3. – 15. 3. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po S; Slovesa - osoba, číslo, čas 

- PS modrý 52 - 53, 74 - 75

- uč. 88, 90

- Prosím doma opět zintenzivnit pravidelné hlasité čtení, u mnoha dětí začíná opět klesat jeho úroveň. Děkuji.

 

MATEMATIKA

- Písemné i pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel

- Geo - kružnice, kruh (uč. 35 - 36)

- PS - 20 - 22, 23/1

 

PRVOUKA

- Rostliny

Učivo týdne 4. 3. – 8. 3. 2019

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po S

- Slovesa - čas

- PS modrý 46, 51, 52/1; 75/3,4,5

 - uč. 87, 89/1-3

MATEMATIKA

- Zaokrouhlování trojciferných čísel, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

- opakování převodů jednotek délky a hmotnosti

 - GEO - obvod a obsah obdélníku a čtverce (na čtverečkované síti i mimo ni)

- PS 16 - 19

 

PRVOUKA

- Rostliny

 

- Ve čtvrtek kreslíme na textil - info v notýscích a u dětí v hlavičkách.

Učivo týdne 25. 2. – 1.3. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po P

- Opakování: vyjmenovaná slova po M, gramatické kategorie podstatných jmen - rod, životnost, číslo a pád

- PS modrý - 48/2,3; 49- 51

- PS bílý - 16 - 17 - postupné doplňování (dle postupu v modrém sešitě) k vyjmenovaným slovům slova příbuzná

 - Prosím i o procvičování doma. Zejména určování pádu v kontextu věty některým stále ještě nejde, potřebují ústně procvičovat správné položení otázky.

Učivo týdne 18. 2. – 22. 2. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- vyjmenovaná slova po M (upevňování), vyjmenovaná slova po P

- opakování mluvnických kategorií podstatných jmen

- PS modrý 43/4, 44 - 45, 47

- PS bílý 12 - 13 (doplnit al. 3 příbuzná slova ke každému, pokud jsou možná), 18

 

MATEMATIKA

- Přirozená čísla do 1000, převody jednotek délky a hmotnosti

- PS 39, 40 (jen části s hmotností), 11

 

PRVOUKA

- Vzduch, Voda

Učivo týdne 4. 2. – 8. 2. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po M

- upevňování určování pádů (prosím procvičovat stále i doma)

- PS bílý - 13 - 15

- PS modrý - 40 - 42

 

MATEMATIKA

- Pamětné i písemné sčítání, odčítání a porovnávání přirozených čísel do 1000

- PS - 9/4 - 6, 10, 11

 

PRVOUKA

- Látky a jejich vlastnosti 

 

Stránky