3.B

ŠVP

Dobrý den, dnes si děti napsaly do ŽK dva vzkazy, prosím o jejich podepsání a vyjádření se do ŽK, zda ve čtvrtek půjdou nebo nepůjdou do ŠD. Doplňující informace k ŠVP jsem zaslala již úterý vaše maily, snad je to vše. Děkuji a pěkný víkend všem.

Učivo týdne 10. 6. – 14. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Věta a souvětí. Základní skladební dvojice - podmět a přísudek. Opakování 3. ročníku.

- PS modrý 80, 81 + 82/3. a 4. doplňovačka; uč. 132, 133, 134 (cvičení na určování ZSD)

 

MATEMATIKA

- Dělení mimo obor malé násobilky. Opakování 3. ročníku. 

- PS 44; uč. 51, 52 (rámečky s příklady + libovolné slovní úlohy)

 

PRVOUKA

- Lidské tělo - krev, krevní oběh, srdce

Učivo týdne 27. 5. – 30. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Částice. Citoslovce. Slovní druhy - opakování. Vyjmenovaná slova - opakování.

- PS modrý 78, 79, 80/1,2, 81/5

- pátek 30.5. - Kontrolní písemná práce

 

MATEMATIKA

- Násobení a dělení jednociferným činitelem mimo obor malé násobilky - násobení dvojciferných a trojciferných čísel rozkladem i písemně, dělení pomocí rozkladu čísla.

- PS 43/3,4,5, 6; uč. 32/2, 7

- GEO - konstrukce trojúhelníku - uč. 44

 

PRVOUKA

- Ochrana přírody. Lidské tělo.

Učivo týdne 20. 5. – 24. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Slovní druhy. Příslovce. Předložky. Spojky. Vyjmenovaná slova - opakování.

- PS modrý 64/f,g, 76, 77, 78/1,2  (77/4 - ÚT diktát po přípravě)

 

MATEMATIKA

- Násobení a dělení jednociferným činitelem mimo obor malé násobilky.

- PS 38, 41, 42 (uč. 25, 26)

 

PRVOUKA

- Podnebné pásy - prezentace projektů. Ochrana přírody.

 

VV - tvorba třídního herbáře - na čtvrtek prosím o určení názvů rostlin, které děti minulý čtvrtek sebraly a mají je vyfocené

Učivo týdne 13. – 17. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova - opakování. Slovní druhy - rozpoznávání. Zájmena, číslovky.

- PS modrý str. 71 - 73; uč. str. 117, 118

 

MATEMATIKA

- Dělení se zbytkem. Násobení a dělení 10 a 100. Násobení a dělení jednociferným činitelem mimo obor násobilek.

- PS str. 37, 38/1-3; uč. str. 25, 26 

- GEO - střed úsečky - uč. str. 24

 

PRVOUKA

- Podnebné pásy - skupinový projekt 

Učivo týdne 29. 4. - 3. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova - souhrnné opakování; Slovní druhy

- PS modrý - 63/1a - d; 69?/1,2  (omlouvám se, nevím jistě stranu, ale je to první stránka s nadpisem Přídavná jména, cv. 1 a 2)

- výjimečně DÚ zadáno v Po na Čt: ČJ - PSm 63/1b 

 

MATEMATIKA

- Dělení se zbytkem 

- GEO - procvičování na testík ve čtvrtek 2. 5. (viz. info minulý týden)

- PS 33/7,8; 34/ 3-8; 35/1-2

 

PRVOUKA

- Živočichové

info 29.4. - 3.5. 2019

Dobrý den,opět máme trochu kratší týden. Ve středu je svátek a hned další týden je od středy (8. 5.) volno, protože ve čtvrtek a v pátek (9. a 10. 5.) je ředitelské volno.

Máme s dětmi takový projekt o kalendáři. Vydali jsme se na roční plavbu, povídáme si o ročních obdobích, měsících, dnech, hodinách...

V rámci plavby jsme přistáli na písmenkovém ostrově u písmena F a G, našimi maskoty se stal fenek a gorila. Dnes také dostaly děti úkol - čtení - dopis, který je až na čtvrtek!!! Mají pod čtením ještě dva úkoly k dopisu a jeden bonus, který je ale zcela dobrovolný.

Učivo týdne 23. 4. – 26. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po V, Z

- PS modrý s. 82 (Višně), 62/1-3; PS bílý s. 29; uč. 114

- uč. s. 111/7 - Pá diktát po přípravě 

 

MATEMATIKA

- Dělení se zbytkem

- PS 32 - 33, uč.12 - 13

- GEO - opakování na písemku příští čtvrtek - kružnice, čtverec, obdélník, délky úseček a jejich porovnávání (uč. s. 6, 11, 18)

 

PRVOUKA

- živočichové - opakování na test (příští úterý) a poznávačku zvířat (přístí pátek; obrázky zašlu mailem)

Učivo týdne 8. 4. – 12. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po V

- PS modrý str. 59, 60, 61/1,2; uč. str 104, 105

- PS bílý str. 26

 

MATEMATIKA

- Dělení se zbytkem

- PS str. 31, 32; uč. 8, 9/11,12

- GEO - Přenášení a porovnávání úseček (uč. str. 11 a 18)

 

PRVOUKA

- Živočichové

- v pátek 12. 4. test z učiva HUB - učebnice str. 37 + jejich zápisy z hodiny

Stránky