3.A

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, milé děti,

všechny Vás zdravím v novém roce a přeji Vám hlavně zdraví a životní pohodu. Jak zřejmě všichni víte, výuka ve škole se opět mění.

Od 4. ledna 2021 přecházíme na distanční výuku. Výuka anglického jazyka bude totožná s prezenční výukou ve škole a z tohoto důvodu jsem pozměnila rozvrh, který vám posílám v příloze.

 

 

Skupina A – skupina paní učitelky Brátové

Skupina B – skupina paní učitelky Štěpánkové

 

Informace

Dobrý den, milí rodiče,

posílám Vám nové informace ohledně současné situace.

  1. Třídní schůzky, které se mají uskutečnit 20.10.2020 se ruší.
  2. Ruší se také plávání. Dobu, kterou trávíme na bazéně, využijeme k procházce po okolí nebo sportovním hrám na školním hřišti. Prosím, připravit dětem vhodné oblečení. V případě deště zůstaneme ve škole.
  3. Prodlužují se podzimní prázdniny od 26.10.-30.10.2020

 

Učivo probrané do pátku 9.10.2020

 

Český jazyk – párové souhlásky, spojky, věta jednoduchá a souvětí

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

máme za sebou první měsíc školy, který  jsme věnovali opakování učiva 2. třídy.
Většina dětí se zapojila do výuky bez problémů. Lepší výsledky mají v matematice. V českém jazyce je potřeba u některých procvičit psaní diktátů a přepisů, objevují se tam zbytečné chyby z nepozornosti. Hodnocení najdete v Bakalářích nebo v žákovských knížkách, které budeme používat ještě měsíc, poté výsledky naleznete pouze v Bakalářích. V letošním roce mají děti oproti loňskému roku více sešitů k danému předmětu, jsou to

Učivo + informace

Vážení rodiče,

posílám informace na další pracovní týden.

V pátek jsme odevzdali učebnice z 2. třídy a v pondělí obdržíme nové, přesto  do konce září budeme opakovat učivo 2. třídy. Nové učebnice a sešity, které průběžně dětem rozdávám, prosím obalte. Moc děkuji za pomůcky na výtvarnou výchovu, většina dětí měla všechno v pořádku, některým dětem něco scházelo, a proto prosím, abyste to doplnili.

Informace

Dobrý den, milí rodiče,

zdravím vás v novém školním roce a posílám pár informací ohledně organizace tohoto týdne.

1. Prosím vyplnit dokumenty, které jsem dětem rozdala ráno ve třídě.

  - zápisní lísty do školní družiny

  - závažnou přihlášku na plavání

 - vyplnit údaje vašeho dítěte v žákovské knížce

 - napište mi platnou emailovou adresu 

2. Děti si zítra donesou aktovku, penál, svačinu, pití a přezůvky.

3. Od čtvrtka výuka bude probíhat dle rozvrhu.

S pozdravem     Marcela Bocková