3.A

Aj Brátová - 25.10.

Dnes - Halloweenská hodina. Fotky vložím nejpozději v úterý do Teams, abyste se mohli podívat, jak to dětem slušelo:) DÚ dávám jen ústní - nahlas spellovat 3 halloweenská slovíčka, které jsme si zapsali do sešitu. Příjemné prázdniny. M.B.

Týden 11. 10. 2021 – 15. 10. 2021, informace

Vážení rodiče, 

níže zasílám přehled týdenního učiva a nějaké informace. 

 

Vzkaz od paní učitelky Brátové (skupina Aj)

Domácí úkoly vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Kontrola obalených sešitů a učebnic (většina má v pořádku).

Pokud mají děti slovíčka ve slovníčku, měly by je umět. 

Kontrolovat plnění domácích úkolů a přípravu pomůcek do školy.

Obě paní učitelky na Aj taktéž nabízí ještě možnost přihlásit se na jejich doučování, které je v pondělí. 

Nepřítomné děti

Týden 4. 10. – 8. 10. 2021

Vážení rodiče, 

níže zasílám přehled učiva na tento týden. 

 

 

 

Čj – dodělat PS str. 11; věta a souvětí – PS str. 12, 14; slovo a skutečnost – PS str. 15/1,2,5

Čtení – mimočítanková četba (potichu) – do Čj čtení/sloh – název knihy a autora, poté několik vět o tom, jak by mohl příběh pokračovat dál – otázky: Co se v příběhu může stát? Kdo se v něm objeví? Jaká dobrodržství nás mohou čekat? Jak příběh skončí?; čítanka str. 24 – 27 (nahlas)

Týden 27.9. – 1.10. 2021 a důležité informace

Vážení rodiče, 

 

níže zasílám informace a přehled učiva na tento týden. 

 

Přehled učiva

27. 9. 2021 – ředitelské volno

28. 9. 2021 – státní svátek 

29. 9. – 1. 10. 2021 

Čj - PS str. 10 a 11, cv. 1 – 6, učebnice str. 17 a 18, čítanka str. 13 – 22, písanka str. 1 – 2

Mat – aritmetika – uč. str. 16, 17 – růžový rámeček do sešitu Mat – školní, geometrie – uč. str. 18

Prv – opakování a shrnutí str. 7 – 10

Důležité informace

Rozvrh pro on-line výuku a doplňující informace

Vážení rodiče, 

v příloze zasílám rozvrh pro on-line výuku. Pro přehled jsem udělala ještě barevný pro děti. 

 

Děti jsou rozděleny do dvou skupin stejně jako v Aj. Skupina č. 1 je skupina od paní učitelky M. Brátové (Aj). Skupina č. 2 je skupina od paní učitelky R. Kábrtové (Aj). Celá třída se uvidí každé pondělí na TH. 

Dnes jsem zaslala přihlašovací údaje do Bakalářů. Prosím, vyzkoušejte a nastavte nové heslo. Pokud někomu přihlašovací údaje nedorazily, kontaktujte mě přes e-mail. 

Úvodní on-line setkání

Vážení rodiče, 

úvodní setkání s žáky přes MS Teams proběhne ve středu (15. 9. 2021) od 8:00 do 8:45. 

 

 

Program:

kontrola MS Teams (funkční kamera, mikrofon, připojení)

zadání učiva

rozdělení do skupin 

organizační informace

 

Ve čtvrtek se budeme učit podle rozvrhu pro on-line výuku. On-line konzultace se bude konat ve čtvrtek podle naplánované schůzky. 

 

Děkuji, Kateřina Žáčková. 

Uzavření školy

Vážení rodiče,

 

Na základě vyhodnocení epidemiologické situace vyhlásila Hygienická stanice HMP uzavření ZŠ Chmelnice ( více jak třetina žáků v karanténě, 44 nemocných žáků a 13 vyřazených pedagogů). Uzávěra počíná středou 15.9. a končí  24. 9. včetně. Může dojít i k posunu o několik dní, pokud se ještě PCR testem prokáže přítomnost pozitivního žáka 13. nebo 14. 9. ve školním kolektivu. Tyto posuny o dny, by však zasáhly do víkendu a následujícího ředitelského volna 27.9.  a státního svátku 28.9.

Týden 13. 9. – 17. 9. 2021

Vážení rodiče, 

vzhledem k velkému počtu nepřítomných žáků zasílám podrobný přehled učiva na celý tento týden v příloze. 

 

 

Zítra se na Vás budu tešit na on-line třídních schůzkách od 18:00 přes MS Teams. Zkontrolujte si, prosím, zda Vám aplikace funguje. Událost mají žáci v naší skupině a kalendáři. 

Děkuji. 

S přáním krásného dne, Kateřina Žáčková. 

Důležité informace

Vážení rodiče, 

níže posílám důležité informace k příštímu týdnu.

Vzhledem k množství nepřítomných dětí posílám dnešní učivo sem.

 

Testování

Vzhledem k situaci na naší škole budou žáci v pondělí (13. 9. 2021) testováni. Vše bude stejné jako při předchozím testování. 

Třídní schůzky

Pro 3. ročníky budou uspořádané on-line třídní schůzky (přes Teams) v úterý (14. 9. 2021 od 18:00). 

Učivo 10. 9. 2021

Čj – uč. str. 7/2, PS str. 3, čtení – 1–2 str. z knihy

Mat – uč. str. 3/3; 4/7,10; 5/14,16

 

Informace k předmětům

Vážení rodiče, 

níže posílám několik informací k předmětům. 

 

 

 

Nadepsané sešity

Dnes žáci obdrželi sešity, které jsme si společně nadepsali. Na sešit Čj - diktát a rychlovazač (Prv) nalepím štítky.

Učebnice a sešity ve třídě

Některé učebnice a sešity si žáci budou moct nechávat ve třídě ve svých pořadačích. Vždy se to bude odvíjet od daného předmětu a domácího úkolu. 

Odchody 

Stránky