3.A

Informace

V pátek 27.9.2019 jdeme do NZM ( Národní zemědělské muzeum ).    Prohlédneme si interaktivní výstavu " Voda v krajině " a samozřejmě další zajímavé prostory NZM. Děti si vezmou batůžky, svačinu, pití a psací potřeby. Sejdeme se ráno ve třídě a společně vyrazíme. Návrat  na oběd dle rozvrhu, pak následuje družina.

 

Informace

V září opakujeme učivo z 2. ročníku a pomalu si na sebe zvykáme, máme novou třídu, nové učitele a snažíme se plně soustředit na práci. Musím všechny děti moc pochválit.

Český jazyk:  tvrdé a měkké souhlásky, ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,              spodoba, vlastní jména. Čteme v čítance, máme zadanou báseň. Každý si vybere vlastní knížku, kterou si bude nosit v pátek do Čtenářské dílny a pak si zapíše do Čtenářského deníku / název knihy, autor, ilustrátor, krátký obsah a obrázek /. V písance procvičujeme psaní.