3.A

Týden 18.3. - 22.3. 2019

Český jazyk

Shrnutí sloves a určování kategorií. Vyjmenovaná slova po S.              uč. str. 90 - 95. PS str. 75, 52 - 53.

Matematika

Písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování - uč. str.45 - 49.             Geometrie -  kruh, kružnice. 

Prvouka 

Rostliny - kvetoucí a nekvetoucí. Listy a jejich tvary. uč. str. 36 - 43.

Týden 11.3.- 15.3. 2019

Český jazyk

Slovesa a mluvnické kategorie : osoba, číslo, čas PS str. 74,75. Učebnice. Procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P.

Matematika

Písemné sčítání, očítání do 1 000. Zaokrouhlování. uč. str. 37 -39. Geometrie - kruh, kružnice, práce s kružítkem. Pomůcky na geometrii vždy v pátek - dvě ořezané tužky, pravítko, kružítko ( funkční)

Prvouka

Rostliny - znaky života, stavba rostlin. Projekt Řeka.

Týden 4.3. - 8.3. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P, slovesa - osoba, číslo. uč.str. 87 - 88, PS 75

Matematika

Zaokrouhlování, sčítání a odčítaní pamětné, písemné - uč. str. 32 - 39, PS 13 -16, 28. Geometrie - kruh a kružnice. Seznámení rýsování  pomocí kružítka.

Prvouka

test koloběh vody

ŽIvá ppříroda - rostliny

Projekt - Voda pro Afriku - téma 3.A - Řeka 

Týden 18.2.-22.2. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M - slova příbuzná, procvičování. PS str. 42 - 46.

Matematika

Jednotky délky, hmotnosti. uč. str. 25 - 27.

Prvouka

Voda, koloběh vody. str. 30 - 31.

týden 4.2. - 8.2. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M, uč.str. 67 - 70, PS 40 - 42.

Matematika

Sčítání, odčítání do 1 000, násobení v oboru násobilek, jednotky délky uč. str. 24 - 26, PS 9 - 11.

Prvouka

Voda, vzduch - příroda neživá

7.2. Divadelní pouť - hrajeme O Bruncvíkovi - v časech 16,00 

16,20 a 16,40 hod. Srdečně zveme!!

Týden 28.1. - 31.1. 2019

Český jazyk

Shrnutí učiva o podstaných jménech - určování rodu, čísla, pádu. Jména obecná a vlastní, uč. str.64-65. Příprava vyjm. slov po M.

Matematika

opakování násobilek, pamětné sčítání a odčítání do 1000.Uč. str. 19 -22. Násobení, dělení 10,100. PS 8 - 10.

Prvouka

Skupenství, vlastnosti látek. Pozorování, zjišťování.

Týden 21.1. - 25.1. 2019

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména, rod, číslo, pád uč. str. 60 -63. Jména obecná a vlastní.

MATEMATIKA

sčítání, odčítání do 1 000. uč. str. 10 - 14. Geometrie - trojúhelník

PRVOUKA

 Vlastnosti látek, druhy skupenství uč str. 28

14.1. - 18.1.2019

Český jazyk

Pádové otázky - podstatná jména - určování rodu, čísla a pádu.Uč. str. 60 - 62. PS 67,68.

Zkoušení zdramatizované pověsti Bruncvík a lev na divadelní přehlídku, která bude 7.2. 2019

Matematika

Porovnávání čísel v oboru do 1 000. Číselná osa. Uč. str. 6,7. PS 4 - 5.

Prvouka

Příroda živá a neživá. Přírodniny, suroviny, výrobky.

Rok 2019

Vážení a mílí rodiče, přeji Vám a Vašim rodinám šťastný a úspěšný rok 2019, plný zdraví a radosti!

Týden  7.1. - 11.1. 2019

Český jazyk

Podstatná jména - rod ( mužský životný, neživotný, ženský, střední), číslo ( jednotné, množné) - uč. str. 55 - 58, PS 67. Celý ledn procvičování vyjmenovaných slov po b, l. Další vyjmenovaná slova ( po m) začneme až v únoru.

Matematika

Stránky