Aj J.Rauscherová 12.4. - 16.4.

Učebnice strana 24 a 25     Lekce 3     Birthday 

Na straně 24 děti vybarví na dortech pod medvídky příslušný počet svíček.

Procvičujeme věty do dialogu:

Hello! What's your name?   I'm Sissi.

How are you?   I'm fine.

How old are you?   I'm seven. 

Na straně 25 vybarví děti barvou stuhy, která je na dárku, rámeček se stejným obrázkem. 

Procvičujeme typy vět: 

I have one doll. And you?

I have three dolls. And you?

I like dolls. 

Give me one doll, please.