5.C

K učivu ......

Vážení rodiče, milé děti!
Zdravím z opuštěné 5.C třídy a posílám několik informací k zadaným úkolům.
Děti dostaly zadanou práci v PL - pracovních listech , v pracovních sešitech i z učebnic. Učivo je procvičovací, opakovací - to, které bychom dělali tento i příští týden. Stačí, když si každý den udělají 2-3 cvičení z Ma i z Čj, pročtou a případně doplní zápisy z  učiva Vl - už mají učebnice - zase v jiný den.

Úkoly a zadání učiva od 13.10. 2020 - 5.C

Dobrý den!

Zdravím vás všechny milé rodiče z 5.C, která zůstane opět na pár dnů opuštěná..........

ŠJ bude fungovat během distanční výuky, avšak ode dneška jsou obědy všem odhlášeny. Kdo má zájem docházet z domova na školní obědy - je nutné se do zítřejší 8.00 hodiny ranní přihlásit na obědy, které budou vydávány od 11.30  do  12.30.

Učivo a úkoly na další týden

První společný týden jsme zvládli  a s dětmi se mi pracuje velmi dobře.V dalším týdnu od 21. září začneme učivo z učebnic,které již máme k dispozici. 

Čj - stále opakujeme a procvičujeme vzory, rody a koncovky  podstatných jmen, přidáme určování podmětu a přísudku, úvodní cvičení z učebnice Čj pro 5. ročník.

Čtení - přinést si knihu na čtení ve třídě. Děti si vybraly báseň z čítanky, kterou se do pátku 25.9. zpaměti naučí. Čítanky mají s sebou.

První informace z 5.C

Vážení rodiče!

Zdravím vás z třídy 5.C, s kterou se seznamuji a poznávám. První společné dny byly velmi pohodové  a příjemné a věřím, že tomu tak bude i nadále. 

Během měsíce září budeme opakovat a procvičovat učivo. Zatím ještě nemáme všechny učebnice. 

Velmi děkuji za příspěvky na třídní fond, z kterého pořizuji sešity, další potřebné pomůcky pro výuku,knihy a případná vstupné  a poplatky za akce.

Jak jste již možná zjistili, naše škola přechází na formu elektronických žákovských knížek. Návod k připojení   je na stránkách školy.