5.C

Leden 2020

Dobrý den,

nejrpve bych ráda popřála vše nejlepší do nového roku 2020, ať se Vás drží zdraví a ať Vás potkávají samé pěkné věci. 

Vstupem do měsíce ledna jsme se přesunuli ke konci 1.pololetí, nastává tedy čas pololetních prací a uzavírání klasifikace. To vše se bude během následujících dní dít (termíny mají děti v notýsku).

učivo pro leden:

ČJ

Týden 2. - 6. 12.

Zdravím v prvním adventním týdnu a předávám informace k novému učivu.

ČJ - skladba, základní skladební dvojice podmět a přísudek, procvičujeme mluvnické kategorie sloves

Ma - rýsujeme trojúhelník, v druhé polovině čtverec a obdélník, trénujeme kolmice. Přestože jsme si minulý týden info o nutnosti mít rýsovací pomůcky a sešit na geometrii psali do notýsku a domlouvali jsme případný postih, opět zase někdo pomůcky neměl.. Jsou to dokolečka stále ti stejní ...  přestože rodiče výslovně prosím o nápomoc případně kontrolu, zřejmě se tak neděje. 

Týden 11. - 22. 11.

Dobrý den,

čtvrtletí je za námi, v úterý předám dětem žákovské knížky s hodnocením. Prosím, podepište jej. Děti, které si čtvrtletní práce nenapsaly, je budou dopisovat později. Stejně tak i jiné testy z Pd, Vl nebo Aj.

Tento týden nebudeme mít klasické domácí úkoly na procvičování ČJ nebo M, ale čekají nás úkoly z vlastivědy k následujícím oslavám 30 let demokracie a svobody 

Listopad

Dobrý den.

Začátek listopadu je ve znamení 1. čtvrtletí, proto nás čekají písemné práce z českého jazyka a matematiky, okruhy děti mají zapsané ve školních sešitech.

středa 6. 11. matematika, čtvrtek 7. 11. český jazyk

Ve čtvrtek 7. 11. je fotografování (dobrovolné, dle odevzdaných formulářů).

V českém jazyce nás čekají slovesa a nová mluvnická kategorie "způsob".

V matematice už se začneme pohybovat v číslech nad milion, tzn. opět procvičování mat.operací, slovních úloh.

Přírodověda - půda, čeká nás Vesmír

Závěr října

Zdravím do nového týdne a do posledních říjnových dnů. Předkládám info k učivu, které právě probíráme.

Český jazyk - dokončujeme kapitolu Význam slov (antonyma, synonyma, slova mnohoznačná/jednoznačná, slova nadřazená/podřazená/souřadná, slova citově zabarvená). Dnes dostaly děti za úkol kromě krátkého cvičení v PS i připomenout si (buď podle starých sešitů nebo podle učebnice) slovní druhy. To bude učivo, kterým ukončíme říjen. Zítra nezapomeňte na diktát na předpony s/z (opět podle školního sešitu, pozor na ustálené případy).

Týden 14. - 20. 10.

Učivo:

Český jazyk - procvičování a upevňování psaní předpon s-, z-, vz-. Zítra poprvé zkusíme diktát, dnes měly děti za úkol si podle školního sešitu procvičit jednotlivá pravidla, dále zapamatovat si soupis slov, která patří mezi ustálené případy, a také rozlišovat slova podle významu ve větě (sbil - zbil, sužovat - zužovat atd.). Tomuto tématu se budeme věnovat celý týden.

Matematika - všechny početní operace, čísla nad milion, opakování všech jednotek (čas, objem, délka, hmotnost) - pracujeme především s pracovním sešitem.

Dobrovolný úkol z vlastivědy

1. Najdi pět vynálezů, které tě obklopují doma a ve škole, a seřaď je podle toho, jak jsou důležité pro tvůj život. Napiš PROČ a  JAK by vypadal život bez nich.

2. Co myslíš, jaké vynálezy lidstvo ještě objeví za dalších 200 let? 

Zpracuj hezky (a třeba i s obrázky nebo zajímavostmi) do sešitu vlastivědy. 

Odevzdej do středy 2.10.

Konec září

Podzim už je od pondělí kalendářně tady, my však stále bojujeme s opakováním předešlého ročníku.

Září

Druhý týden za námi, školní rok již v plném proudu. Celé září je věnováno opakování učiva 4.ročníku.

V českém jazyce opakujeme slovotvorbu, vyjmenovaná slova, předpony. Hodně pracujeme s učebnicí, pracovní sešity by nám měly snad v průběhu příštího týdne dorazit.  Zdůrazňuji především nutnost opakovat VS - budeme psát i krátké testy. Také zůstáváme u tradice psát diktát každé úterý.

Stránky