5.C

Týden 14. - 20. 10.

Učivo:

Český jazyk - procvičování a upevňování psaní předpon s-, z-, vz-. Zítra poprvé zkusíme diktát, dnes měly děti za úkol si podle školního sešitu procvičit jednotlivá pravidla, dále zapamatovat si soupis slov, která patří mezi ustálené případy, a také rozlišovat slova podle významu ve větě (sbil - zbil, sužovat - zužovat atd.). Tomuto tématu se budeme věnovat celý týden.

Matematika - všechny početní operace, čísla nad milion, opakování všech jednotek (čas, objem, délka, hmotnost) - pracujeme především s pracovním sešitem.

Dobrovolný úkol z vlastivědy

1. Najdi pět vynálezů, které tě obklopují doma a ve škole, a seřaď je podle toho, jak jsou důležité pro tvůj život. Napiš PROČ a  JAK by vypadal život bez nich.

2. Co myslíš, jaké vynálezy lidstvo ještě objeví za dalších 200 let? 

Zpracuj hezky (a třeba i s obrázky nebo zajímavostmi) do sešitu vlastivědy. 

Odevzdej do středy 2.10.

Konec září

Podzim už je od pondělí kalendářně tady, my však stále bojujeme s opakováním předešlého ročníku.

Září

Druhý týden za námi, školní rok již v plném proudu. Celé září je věnováno opakování učiva 4.ročníku.

V českém jazyce opakujeme slovotvorbu, vyjmenovaná slova, předpony. Hodně pracujeme s učebnicí, pracovní sešity by nám měly snad v průběhu příštího týdne dorazit.  Zdůrazňuji především nutnost opakovat VS - budeme psát i krátké testy. Také zůstáváme u tradice psát diktát každé úterý.

Úvodní informace

Milí žáci, vážení rodiče,

je 2. září 2019 a vstupujeme do pátého ročníku. Než se s Vámi, rodiči, uvidím při první schůzce v úterý 8.10., ráda bych již nyní poskytla několik důležitých informací, pokynů a připomenutí. Rozvrh jsem rozdala, info k vyučujícím:

Aj – P. Balcárková, P. Peklo (skupiny budou nově rozděleny)                   

Pč – M. Matušková, V. Blažková

In – L. Kroc                                                               

Tv – J. Beránek (D), Z. Částka (CH)

Hv – V. Hovančíková