5.C

PROBÍRANĚ UČIVO

15.4.- 17.4.2019 

Český jazyk

učebnice str. 120 -  122

-  opakování zájmen, číslovky

PS str. 68 - 69

 

 

 

Matematika

učebnice str. 79 - 80

-  písemné dělení dvojciferným dělitelem

- převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času

- geometrie učebnice str.  130 

 Obsahy geometrických útvarů

 

Přírodověda

Člověk - lidské tělo

učebnice str. 60

 

Vlastivěda

Putování po Evropě 

učebnice str. 3 - 5