Zrušené konzultace a organizace od 4.1.

Zrušené konzultace a organizace od 4.1.

 

Z důvodu změn v epidemiologických opatřeních ,nelze konat plánované konzultace s rodiči. Individuálně však stále platí kontakty s učiteli, prostřednictvím mailových adres či elektronickou žákovskou knížku.

 

Od 4. 1. mají prezenční výuku jen žáci 1. a 2. tříd v rouškách, školní družina je beze změn v provozu.

Třídy 3. – 5. ročníku mají online výuku dle rozvrhů vytvořených třídními vyučujícími, vč angličtiny, bez výchov a po 30 minutách . Třídní učitelé je ve svých třídách včas oznámí.

Třídy 6. – 9. ročníku mají rozvrh on-line vstupů podle pevného rozvrhu jen s pokrácením na 30 minut , bez výchov (začátky shodné jako u školního zvonění). Rozvrh je zde na webu.

 

Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd v době od 12.30 do 14 hodin zásobovacím vchodem z ulice K Lučinám. K odběru je třeba se přihlásit a dodržovat rozestupy.

 

Václav Havelka