Volby zástupců do Školské rady

Ve volbách zákonných zástupců do Školské rady, vybrali rodiče hlasováním jako členy, maminky pí. Zahradníkovou a pí. Škanderovou, maminka pí. Vlková se stává  náhradnicí pro případ, že by některé z maminek zaniklo členství odchodem děcka do jiné školy. Funkční období je tříleté.

Děkuji všem třem  maminkám za projevenou ochotu ve svém volném čase ,pomoci s organizací školního života.

 

Václav Havelka