VÝSLEDKY SOUTĚŽE EKOTŘÍDA 2017/2018 – 1. pololetí

1. stupeň

třída

papír

víčka

chleba

mobilní telefony

celkem

pořadí

1.A

12+15

10+12

15

4

68

3.

1.B

4+8

9+7

2

5

35

10.

1.C

2+2

1+10

14

 

29

12.

2.A

6+5

5+1

9

 

26

13.

2.B

8+10

13+13

12

6

62

4.

2.C

13+12

4+2

6

 

37

9.

3.A

14+14

15+15

10

1

69

1.-2.

3.B

7+7

12+8

7

3

44

5.-6.

3.C

9+1

2+9

11

 

32

11.

4.A

3+3

6+3

1

2

18

14.

4.B

1+4

3+4

3

 

15

15.

4.C

5+9

11+6

13

 

44

5.-6.

5.A

11+11

8+5

8

 

43

7.

5.B

10+6

7+11

4

 

38

8.

5.C

15+13

14+14

5

8

69

1.-2.

BODOVÁNÍ : 1. místo 15b, 2. místo 14b, 3. místo 13b,….. 15. místo 1b.

 

2. stupeň

třída

Papír

víčka

chleba

mobilní telefony

celkem

pořadí

6.A

6+7

9+10

10

 

42

2.

6.B

9+10

10+8

9

5

51

1.

6.C

10+8

8+5

7

 

38

3.-4.

7.A

4+4

7+9

3

 

27

6.

7.B

7+6

6+6

8

2

35

5.

7.C

5+5

1+4

1

 

16

7.-8.

8.A

3+2

3+2

2

 

12

9.

8.B

8+9

5+7

6

3

38

3.-4.

9.A

2+3

4+3

4

 

16

7.-8.

9.B

1+1

2+1

5

1

11

10.

BODOVÁNÍ : 1. místo 10b, 2. místo 9b, 3. místo 8b,….. 10. místo 1b.