Výsledky PCR testování

Výsledky všech odebraných vzorků ze dne 7.6.2021 byly negativní