Výsledky PCR testování

Výsledky všech odebraných vzorků ze dne 24.5.2021 byly negativní.