Uzavření školy

Vážení rodiče,

Na základě vyhodnocení epidemiologické situace vyhlásila Hygienická stanice HMP uzavření ZŠ Chmelnice (více jak třetina žáků v karanténě, 44 nemocných žáků a 13 vyřazených pedagogů). Uzávěra počíná středou 15.9. a končí  24. 9. včetně. Může dojít i k posunu o několik dní, pokud se ještě PCR testem prokáže přítomnost pozitivního žáka 13. nebo 14. 9. ve školním kolektivu. Tyto posuny o dny, by však zasáhly do víkendu a následujícího ředitelského volna 27.9.  a státního svátku 28.9.

Uzavření školy není karanténa, takže žáci tříd, kde nebylo vyhlášeno karanténní opatření, mají i nadále volný pohyb. Od středy 15.9. bude realizována distanční výuka a je možný odběr obědů v našich připravených krabičkách od 12 do 14 hodin . Svůj zájem o výdej obědů, je třeba potvrdit ve školní jídelně, jinak obědy raději odhlašujeme, aby rodičům nevznikly ztráty a byly správně odhadnuty nákupy potravin. (žáci v karanténě však nemohou obědy vyzvedávat osobně)

Rozvrh distanční výuky bude vycházet ze stálého rozvrhu (začátky hodin), jednotka trvá 30 minut. Na 1. stupni mohou být třídy děleny do skupin tak, aby každá třída měla minimálně dva vstupy za den. Výtvarná, pracovní, hudební, tělesná výchovy se nevyučují. Na 2. stupni některé hodiny předmětů nemocných vyučujících, budou omezeny nebo zrušeny s odkladem na dobu jejich uzdravení.

Ošetřovné či další sociální pomoci, prosím rodiče, aby řešili za pomoci webu MPSV, jejich infolinek s oporou v Rozhodnutí o uzavření školy. (bude na našem webu i distribuováno přes třídní učitele rodičům). Na tomto rozhodnutí jsou též linky Hygienické stanice k dotazům ohledně karantény a jiných epidemiologických témat.

Jakkoli jsme se snažili udržet školu v chodu, šíření viru bylo silnější. Do karantény padaly v úterý ráno další třídy, každou hodinou přibývají žáci PCR pozitivní a k tomu odpadají další pedagogové. Lokální třídní karantény v tuto chvíli již nedokáží zabránit šíření, v každé třídě je cca 10 sourozenců a než se objeví zjevné příznaky, nemoc se dál šíří. K tomu by za chvilku nebylo, koho před děti postavit. Plně proto rozumím rozhodnutí Hygienické stanice, i když se možná může zdát v těch několika málo  třídách dosud bez výskytu, jako neúměrné.

Velmi se všem rodičům omlouvám za vzniklé komplikace. Za celý uplynulý rok a půl jsme při stejných opatřeních měli celkem jen 7 případů, bohužel nyní nás zasáhla některá agresivnější varianta, těžko hledat viníka.

Ve škole máme, za podpory MŠMT, již od 1.9. připraven systém doučování, který jsme připraveni hned po návratu spustit, podobně jako přípravu k přijímacím zkouškám pro 9. ročníky.

Pevně doufám, že příštích 14 dní společně překonáme .

Přeji všem pevné zdraví a aktuálním nemocným slabý průběh a brzké uzdravení.

Rozhodnutí o uzavření zde ke stažení.

Václav Havelka