Soutěž ekotýmu Energie

Deváťáci se poprali s náročným úkolem - zamyslet se a napsat úvahu na téma "Čím by naše škola topila, kdybychom neměli zemní plyn."

Sešla se celá řada návrhů a nápadů od těch praktických až po hypotetické. Členky ekotýmu ze šestého ročníku pak vybraly a ocenily tři nejzajímavější práce. Ekotým Energie děkuje všem, kteří se na soutěži podíleli!  

 

Komise vybírá nejlepší práce

Komise

Vítězné práce:

9.A

9.B

9.C

 

Předávání cen :)

Předávání cen