Prohlášení k výstražné stávce 27.11. (nejedná se o platy učitelů)

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců školy (96 %) se rozhodla připojit k vyhlášené odborové stávce, nelze zajistit minimální provoz a naše škola bude stejně jako ostatní školy v Praze 3 uzavřena.

V rozpočtu školství chybí několik miliard – rozumíme složité ekonomické situaci státu, ale ubírat z rozpočtů škol, prostřednictvím snížení půlení tříd na některé předměty, rušení možnosti doučování, omezení dalších školních aktivit, omezení počtu asistentů k potřebným dětem – toto všechno, považujeme za nesystémové a špatné řešení, zvláště v situaci přeplněných tříd, přílivu cizinců a neřízené inkluzi.

Bohužel MŠMT minimálně naslouchá terénu a co chvíli, produkuje pro žáky poškozující opatření

(rušení 9. tříd, druhého cizího jazyka, žádné výstupy z nutné revize obsahu vzdělávání apod.)

Velmi nás to mrzí, ale v nastalé situaci, je patrně už jen stávka jediný prostředek, jak na alarmující stav upozornit.

I přes všechny tyto skutečnosti, můžeme Vám slíbit, že se ze všech sil budeme snažit dopady na naši školu minimalizovat. Vaše děti jsou u nás vždy na prvním místě.

Věřím, že opatření přijmete s pochopením, jde nám o společný zájem.

Děkuji.

Václav Havelka

 

Pozn. Ošetřovné v den stávky čerpat nelze.

Odkaz na dopis školských odborů rodičům.