Informace ke stravování

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali, zda mají uhrazené stravné na měsíc prosinec.

 

Strávníci na distanční výuce se musí hlásit emailem nebo telefonicky do kanceláře Šj na každý týden zvlášť.

– na www.jidelna.cz nejde přihlásit školou odhlášený týden, lze pouze zadat změnu oběda.

Tato situace je nestandartní, prosím respektujte to.
 

Děkujeme. ŠJ Tíkalová