Informace k PCR testování od 24.5.

V pondělí v 7.45 budou provedeny v každé třídě neinvazivní PCR testy ze slin firmou Anygence (nutný včasný příchod před 7.45). A dále pak po 14 dnech (ještě dvakrát) do konce školního roku. (7. 6. a 21.6.) U žáků jedoucích do školy v přírodě bude termín upraven na pátek před školou v přírodě, aby bylo dodrženo Opatření MZ k pobytu ve škole v přírodě. Na žádost rodičů může třídní učitelka vydat v následujících dnech po testování  potvrzení o negativním výsledku (přednostně však musí naplnit své učitelské povinnosti). Laboratorní firmě nejsou poskytovány žádné osobní údaje, pracuje pouze se vzorky označenými kódy, ztotožnit je může jen třídní učitel, který telefonicky osloví rodiče v případě pozitivních výsledků.

Na školu byly uvaleny mimořádné povinnosti a činnosti, které s jejím posláním nesouvisí a kterých škola není původcem.   Prosím rodiče o pochopení, spolupráci a adresování podnětů v těchto záležitostech na správná místa.

 

Václav Havelka