Informace k hodnocení 1. pololetí a nejbližšímu vývoji

Hodnocení 1. pololetí provedeme obvyklou klasifikací podle podkladů získaných v prezenční i distanční výuce.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné konat třídní schůzky a na nich avizovat předpokládané hodnocení a též nebylo možné v předstihu odhadnout současný stav a  vývoj, jednotliví vyučující 6. – 9. tříd, provedou do elektronických žákovských knížek zápis známky, kterou za svůj předmět předpokládají zapsat později na pololetní vysvědčení.

Tato známka se objeví v kolonce „čtvrtletní hodnocení“ (číslo je opticky výrazně  větší), což sice neodpovídá datu čtvrtletí, ale využijeme jej nyní k předběžné  informaci o pololetní známce.

Tyto známky se k informaci rodičům, objeví v elektronických žákovských knížkách nejpozději v úterý 12. 1. ráno. (většina učitelů též probere a vysvětlí hodnocení žákům při online hodinách)

V 1. -5. třídách je klasifikace více zřejmá a zřetelná, není zde citelná potřeba avíza, nicméně i zde může rodič vyučující oslovit prostřednictvím emailu.

 

Minimálně do 22.1. to nevypadá, že by mělo dojít k republikovým organizačním změnám a ani další pozdější vývoj nelze zatím odhadovat, nemáme tedy pro rodiče jiné informace a nechystáme online schůzky (kromě 9. ročníků s aktuálními  informacemi o přijímacím řízení). O způsobu předání vysvědčení podáme zprávu okamžitě, jak bude známá  situace a nařízení pro konec ledna.

 

Z důvodu zvyšujícího se zájmu o odnos obědů pro žáky na distanční výuce, rušíme 6. vyučovací hodinu v distančním rozvrhu (strava vítězí nad věděním), aby se vytvořil dostatečný prostor pro výdej obědů (12.30-14.00 hod). Rodičům, kterým naše obědy chutnají, děkujeme za přízeň, ale  prodej obědů jim nemůžeme z kapacitních důvodů nabídnout.

O ranní družinu je nulový zájem, nebude od pondělí 11. 1. obsazována, příchozí žáci 1. a 2. tříd budou moci do budovy již v 7.30 hodin.

 

Děkuji všem rodičům za pochopení, toleranci neustálých změn a přeji jménem našeho ústavu pevné zdraví a nervy v novém roce. Těšme se na jaro.

 

Václav Havelka