Informace školy k zahájení školního roku

Vážení rodiče,

Všichni pevně doufáme, že nadcházející 58. školní rok ZŠ Chmelnice bude opět běžným školním rokem. Testování proběhne antigenním testem video návod- https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

(viz pokyny MŠMT 1.9. -2.-9. třídy, 2.9.- 1. třídy a dále dle instrukcí MŠMT).

Výjimky s testování a další pokyny (roušky) jsou popsány v Informacích z MŠMT.

Pokusíme se všem opatřením i v tomto školním roce navléknout lidskou tvář, avšak i letos bychom se rádi opřeli o pochopení a spolupráci s rodiči.

Středa 1.9.

7.30 řazení 1. tříd před školou

7.40 vstup žáků 2.-9. tříd na školní hřiště k slavnostnímu přivítání prvňáčků

8.00 slavnostní zahájení školního roku

8.15 přesun do učeben, sdělení rozvrhů, testování…předpokládaný konec v 9.00

(v případě deště by žáci nešli na hřiště, ale rovnou do tříd.)

17.30 třídní schůzka rodičů 1. tříd

Školní družina

Ranní družina od 6.30 a dále v návaznosti na konec pobytu ve třídě až do 17.30 – je třeba vybavit děcko lístečkem s hodinou odchodu, či zda je třeba čekat na doprovod.

Obědy

12.00 – 13. 00 výdej obědů

(noví strávníci se mohou přihlašovat na jidelna@zschmelnice.cz nebo 284 820 941)

Čtvrtek 2.9

1. třídy podle upraveného rozvrhu do 11.10 a dále navazuje oběd a možnost družiny

2. - 9. třídy pobyt do 11.40 – výdej učebnic, osvěžení školního řádu, připojení Teams

Pátek 3.9.

Výuka  ve škole dle pravidelného rozvrhu

Třídní schůzky

Úterý 14.9. od 18 hodin- informace +volba rodičovských zástupců  do Školské rady

(prosím zájemce o práci ve školské radě, aby se ozvali na reditel@zschmelnice.cz)

 

                                                                                                      Václav Havelka