Hudební výchova

HUDEBNÍ VÝCHOVA

2.C, 3.BC, 4.ABC, 6.- 9. ročníky: 
Sledujte Hv na Teams, získávejte jedničky z hudebních kvízů, otázek k poslechu aj. Eliška Lesniaková

https://hudebka-pri-karantene.estranky.cz/