Hodnocení 2.pololetí šk.roku 2019/20

MŠMT vydalo Vyhlášku 211/2020 sb., kde stanovuje ,co by  mělo být podkladem pro hodnocení druhého pololetí tohoto školního roku.
-vysvědčení za 1.pololetí
-hodnocení v období únor až 11. březen
-podklady pro hodnocení získané při dálkové výuce

V metodickém pokynu k této vyhlášce se výslovně stanovuje:

Změnou vyhlášky č.353/2016 sb, MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.Vyhláška je nyní v legislativním procesu.

Cílem tohoto vysvědčení není a nemůže být objektivní hodnocení znalostí, ale je dokladem splnění roku povinné školní docházky a umožní postup do dalšího ročníku, Jakékoli nehodnocení nebo rozvolnění by odporovalo Školskému zákonu a  způsobilo by řadu potíží ( např., nesplněný rok školní docházky). Tolik na vysvětlenou.  

Na základě výše uvedených podkladů rozhoduji o vysvědčení za 2. pololetí 19/20,takto:
-nikdo nebude hodnocen nedostatečně a všichni postupují


-využijeme překlopení vysvědčení za 1. pololetí, známky z chování budou na jedničku


-pokud vyučující vyhodnotí úsilí žáka /žákyně za dobu únor- březen za výrazně zlepšující, může známku zlepšit, ( opačně nikoli)

-předměty VV,HV, TV a PČ jsou v druhém pololetí  hodnoceny známkou 1


-pokud vyučující , prokazatelně autorské vypracování domácího dálkového vzdělávání, vyhodnotí za mimořádné, rovněž může v součtu dalších okolností známku vylepšit ( opačně nikoli - žáci měli různé technické i jiné podmínky) Prosté plnění dálkových úloh je naplněním školních  povinností (chvályhodné),ale není nutně důvodem ke změně známky na vysvědčení


-jiná změna známky na vysvědčení není možná , nemůže být výsledkem přemlouvání či tlaku nebo odevzdáním referátu apod. Stále je to výsledek práce za první a část druhého pololetí. Platnost legislativy, požádat ředitele o komisionální přezkoušení , v tomto případě z učiva prvního pololetí, není dotčena.


Pevně věřím, že ve světle výše uvedené citace o nepoužívání vysvědčení pro přijímací řízení, proběhne tato náhradní klasifikace uspokojivě a s pochopením mimořádné situace..

                                                                                                 Václav Havelka 
 .