Evropský týden mobility 2020

Tento rok i přes všechna koronavirová opatření se konal další ročník Evropského týdne mobility v tradičním termínu 16. - 22. září, jehož součástí byl i  Den bez aut. Evropský týden mobility pořádá Evropská komise už od roku 2002, vždy pod jednotným motivačním heslem pro všechna účastnící se evropská města a obce. Letošní motto zní: Tvůj styl, tvoje volba! („Choose your move!“).  Každý z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost.

Pěší a koloběžkový den, který se konal ve čtvrtek 17. září, pro naši školu zorganizoval Ekotým doprava. Někteří žáci se dopravují do školy na koloběžce pravidelně, jiní využili tuto možnost a projeli se do školy na koloběžce a jejich rodiče nechali auto doma. Spousta dětí šla do školy pěšky, připojili jsme se k výzvě Pěšky do školy, vyhlášené Sdružením Pražské matky a 6 tříd vyplňovalo tabulku dopravy do školy ve třídě, tak žáci sbírali zelené kilometry za svou třídu. Evropský týden mobility vrcholí obvykle 22. září Dnem bez aut, který se letos uskutečnil 19. září, v sobotu, kdy mají všichni čas si den, plný akcí, užít podle libosti od rána až do večera :-) 

Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili a přišli pěšky, přijeli na koloběžce, kole či jinak ekologicky a snaží se nějakým způsobem podpořit udržitelnou dopravu.

EkoTým doprava

FOTOGALERIE