Dobrodružství se zvířaty

V průběhu třetího únorového týdne proběhly v ZŠ Chmelnice ve všech 1. a 2. třídách projektové dny environmentální výchovy Dobrodružství se zvířaty. Odrazovým můstkem projektu byly přednáškové vstupy známého cestovatele Adama Lelka z Centra dokumentární tvorby a vzdělávání. Vedle promítání proběhly i řízené rozhovory s cestovatelem o ohrožených druzích zvířat ,do nichž se děti velmi rády zapojovaly. Poznatky k tématu rozvinuly též připravené pracovní listy a později i výtvarná tvorba a výstavka k tématu.