Den bezpečnosti

19. 9. 2019 připravil ekotým doprava pro 6. a 7. ročníky Den bezpečnosti  -  Jedu s přehledem (ve spolupráci se společností Dekra).

Nejdříve proběhla hodinová přednáška se zachranáři. Děti se mimo jiné dozvěděly, jak funguje dispečink pražské záchranné služby, kolik vozů pražská záchranná služba má, které informace sdělit, pokud volám na linku 155, zda volat na linku 112 či 155 atd.

Potom se děti rozdělily do skupin a přesunuly se na venkovní hřiště, kde už pro ně byla přichystaná 4 stanoviště. Na prvním se dozvěděly o resuscitaci a vyzkoušely si na figurínách masáž srdce. Na druhém stanovišti si po nasazení speciálně upravených brýlí zažily, jaké to je, když je člověk pod vlivem LSD, marihuany, alkoholu nebo když je velmi unavený. Na třetím stanovišti na ně čekalo auto a informace o tom, jak se poutat, kam umístit výstražný trojúhelník atd. – vše si děti mohly vyzkoušet. A na posledním stanovišti byly připraveny různé dopravní prostředky: koloběžka, elektrokoloběžka, kolo a howerboard. Zde se děti dozvěděly, co všechno potřebují, pokud tyto dopravní prostředky využívají a zároveň se mohly i projet po školním běžeckém okruhu.

Akce se vydařila. Děti se dozvěděly mnoho důležitých informací, spoustu věcí si vyzkoušely na vlastní kůži a odcházely spokojené a plné dojmů.

Děkujeme tímto ekotýmu doprava, že nám tuto akci zprostředkovala.  

FOTOGALERIE