Den činu II. stupeň

6. třídy se společně zúčastnili akce na Vítkově. Žáci byli rozděleni do tří skupin a střídavě každá skupina plnila různé úkoly. Jedna skupina uklízela Vítkov, druhá skupina prováděla anketu mezi návštěvníky parku a třetí skupina plnila úkoly z připravené ekohry. Žáci zjistili, že jsou většinou obyvatelé Prahy 3 spokojeni s dostatkem zeleně a celkovým úklidem v naší městské části.

Akce 7. tříd

Program osmých tříd na den činu vycházel z exkurze konané 11.5. do staré čistírny odpadních vod 1906 Bubeneč. Národní kulturní památka je unikátním dokladem historie architektury, techniky a čištění. Jedná se o první moderní čistírnu městských odpadních vod na území naší republiky. Žákům se v den činu zadaly dvě výtvarné aktivity. První byla kresba tužkou budovy čističky, druhé téma znělo voda na naší planetě, práce křídou. Výtvarná díla se použila na výzdobu školy.

V rámci akce Den činu si žáci 9. ročníku vyšli k Rokytce, aby zde vyčistili úsek cca 2 km. Rozdělili  jsme si úkoly, nafasovali pytle, rukavice a hurá do práce. Vzhledem k tomu, že tento úsek čistíme pravidelně, nebylo zde mnoho nepořádku a pytle se plnily jen velmi pomalu. A to je dobře J !!! Největším úlovkem tedy pro nás igelitový pytel vytažený přímo z Rokytky.

 

FOTOGALERIE