Basketbal dívky 8.-9.roč. obvodní přebor

Naše žákyně dosáhly velkého úspěchu. Vybojovaly 1. místo v obvodním přeboru košíkové.