4. C v Národním technickém muzeu

Na začátku programu „ Voda miluje chemii“ se celá třída rozdělila dvou skupin, podle barvy vybraného odznaku (modrý nebo červený tým).

Pokusy byly připraveny ve dvou učebnách. Nejdříve jsme se seznámili s pomůckami a bezpečností v chemické laboratoři. V první laboratoři jsme čistili vodu. Nejdřív jsme si ji ovšem sami znečistili: pískem, rozlámanou špejlí, barvou a nastrouhaným mýdlem. Stali jsme se čističkou a pomocí filtračního papíru, sítka a hlavně aktivního černého uhlí jsme získali zpět čistou vodu.

Ve druhé laboratoři jsme se učili, jak se dá voda udržet v půdě, ačkoli je v té oblasti velké horko. Napodobovali jsme déšť a naposled jsme pomocí kuliček absorbentu udrželi vodu ve vyschlé písečné půdě.

Na konci jsme dostali na památku nálepky, sešit s logem laboratoře, diplom a plyšáka ve tvaru kapky vody. Moc se nám to líbilo!

Napsaly Kristýna Veselá, Tea Šimůnková a Nela Lapáčková

FOTOGALERIE