1. místo ve sběru plastových víček

Opět jsme vyhráli celostátní soutěž ve sběru víček. Naše škola nadále prokazuje, že je hodna titulu Ekoškola.