Školní výlet sedmých ročníků do Prokopského údolí

Ve čtvrtek 17.6. 2021 třídy 7.A, 7.B, 7.C vyrazily na výlet do Prokopského údolí.

Od školy jsme odjeli na zastávku Hůrka, kde výlet odstartoval hrou s kolíčkem. Pak jsme se vydali pěšky na vybranou trasu. V první pauze jsme se osvěžili koupáním v Dalejském potoce a svačinou. Potom jsme hráli hru, při které se z rozstříhaných písmenek, která jsme si museli najít a zapamatovat, složila věta „U potoka Daleje, že prý se nic neděje, dnes tu řádí velice draci z Chmelnice.“ Za odměnu jsme potom jsme šli do Prokopského pivovaru na kofolu. Pak nás cesta dovedla do skalního tunelu a následoval oběd a odpočinek. Asi po půlhodině chůze jsme došli ke skalnímu jezírku, kde vznikly společné fotky všech tříd a někdo se ještě ochladil. Poté následovala nejhorší část, kopec na Barrandov, kde na nás čekala zmrzlina, na kterou se všichni moc těšili. Pak už jsme jeli zpátky domů.

Výlet se vydařil. Jediné, co nám znepříjemňovalo cestu, bylo veliké teplo.  Všichni si užili spoustu zábavy. Doufáme, že si takových výletů užijeme víc.      

Alžběta Kučerová, 7.C

Richard Holý, 7. A

01

02

03