2.B

Přehled učiva 18. - 22.2.

Český jazyk - mluvnice do str. 74; procvičování měkkých a tvrdých souhlásek, slovní druhy - podstatná jména; písanka č. 2 do str. 7; čítanka do str. 77

Matematika - pracovní sešit č. 6 do str. 21; sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, násobilka 2

Prvouka - Lidé a čas - práce, výrobky, suroviny; učebnice do str. 42

Přehled učiva 28.1 - 31.1.

Český jazyk - mluvnice do str. 69; procvičování měkkých a tvrdých souhlásek; písanka č. 2 do str. 4; čítanka do str. 69

Matematika - pracovní sešit č. 6 do str. 15; sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, násobilka 2

Prvouka - Lidé a čas, orientace v čase; učebnice do str. 35

Přehled učiva 14. - 18.1.2019

Český jazyk - mluvnice do str. 62, měkké souhlásky; písanka č. 2 do str. 2, čítanka do str. 66

Matematika - pracovní sešit č. 6 do str. 9, odčítání do 100 s přechodem desítky

Prvouka - Člověk - nemoci, úrazy, péče o zdraví, učebnice do str. 30

Přehled učiva 7. - 11.1.2019

Český jazyk - mluvnice do str. 59, měkké souhlásky; písanka do str. 32, čítanka do str. 62

Matematika - pracovní sešit č.6 do str. 7, sčítání do 100 s přechodem desítky

Prvouka - Člověk - naše tělo, učebnice do str. 27

 

Přeji všechno nejlepší do nového roku 2019!

Přehled učiva 17. - 21.12.

Český jazyk - mluvnice do str. 55, tvrdé souhlásky - opakování, písanka do str. 30, čítanka do str. 58

Matematika - pracovní sešit č.6 do str. 3, sčítání a odčítání dojciferných čísel

Prvouka - Vánoční tradice

Přehled učiva 3. - 7.12.

Český jazyk - mluvnice do str. 50, tvrdé souhlásky; písanka do str. 26; čítanka do str. 52

Matematika - pracovní sešit do str. 29, sčítání a odčítání bez přechodu desítky

Prvouka - učebnice do str. 24, Zima jako roční období, zima v přírodě

Přehled učiva 19. - 23.11.

Český jazyk - mluvnice do str. 44, samohlásky - opakování, písanka do str. 22, čítanka do str. 49

Matematika - pracovní sešit do str. 23, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

Prvouka - učebnice do str. 22, Náš domov

Přehled učiva 12. - 16.11.

Český jazyk - mluvnice do str. 40, písanka do str. 20, čítanka do str. 45

Matematika - pracovní sešit do str. 18, sčítání a odčítání do 100

Prvouka - učebnice do str. 20, Moje rodina, Péče o životní prostředí

Přehled učiva 5. - 9.11.

Český jazyk - samohlásky - krátké a dlouhé; učebnice do str. 36

Psaní - Písanka č.1 str. 17 + 18

Matematika - orientace v oboru čísel do 100 - sčítání a odčítání desítek

Prvouka - Moje rodina, členové rodiny

Výlet do Šestajovic

V pondělí 18.6. pojedeme na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Odjezd bude v 7:15 z Balkánu, návrat je plánovaný na 12h (oběd budou děti mít ve školní jídelně).

Výlet bude částečně zaplacený z třídního fondu, děti ještě budou doplácet 100 Kč.

S pozdravem

Ludmila Haladová

Stránky