2.B

Výlet do Šestajovic

V pondělí 18.6. pojedeme na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Odjezd bude v 7:15 z Balkánu, návrat je plánovaný na 12h (oběd budou děti mít ve školní jídelně).

Výlet bude částečně zaplacený z třídního fondu, děti ještě budou doplácet 100 Kč.

S pozdravem

Ludmila Haladová

Přehled učiva 4. - 8.6.

Český jazyk - Slabikář do str. 114

Psaní - Písanka č. 3 do str. 26

Matematika - pracovní sešit č. 4 do str. 26 (sčítání a odčítání s přechodem desítky)

Prvouka - uč. str. do 71 (Člověk ve společnosti - opakování)

Přehled učiva 24.5. - 1.6.

Český jazyk - Slabikář do str. 110

Psaní - Písanka č. 3 do str. 22

Matematika - pracovní sešit č. 4 do str. 22 (sčítání a odčítání s přechodem desítky)

Prvouka - uč. str. do 68 (povolání, volný čas)

Přehled učiva 23. - 27.4

Český jazyk - Slabikář do str. 96

Psaní - Písanka č. 3 do str. 7

Matematika - pracovní sešit č. 4 do str. 5 (úvod do sčítání s přechodem desítky)

Prvouka - uč. str. do 59 (Orientace v čase)

Přehled učiva 16. - 20.4.

Český jazyk - Slabikář do str. 92

Psaní - Písanka č. 3 do str. 3

Matematika - dokončení pracovního sešitu č. 3 (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky)

Prvouka - uč. str. do 57 (Orientace v čase)

Přehled učiva 5. - 9.3.

Český jazyk - Slabikář do str. 71

Psaní - Písanka č. 2 do str. 16

Matematika - pracovní sešit č. 3 do str. 11 (orientace v oboru čísel 10 - 20)

Prvouka - učebnice do str. 48 (Jaro, jarní květiny)

Stránky