2.B

Přehled učiva 17. - 21.12.

Český jazyk - mluvnice do str. 55, tvrdé souhlásky - opakování, písanka do str. 30, čítanka do str. 58

Matematika - pracovní sešit č.6 do str. 3, sčítání a odčítání dojciferných čísel

Prvouka - Vánoční tradice

Přehled učiva 3. - 7.12.

Český jazyk - mluvnice do str. 50, tvrdé souhlásky; písanka do str. 26; čítanka do str. 52

Matematika - pracovní sešit do str. 29, sčítání a odčítání bez přechodu desítky

Prvouka - učebnice do str. 24, Zima jako roční období, zima v přírodě

Přehled učiva 19. - 23.11.

Český jazyk - mluvnice do str. 44, samohlásky - opakování, písanka do str. 22, čítanka do str. 49

Matematika - pracovní sešit do str. 23, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

Prvouka - učebnice do str. 22, Náš domov

Přehled učiva 12. - 16.11.

Český jazyk - mluvnice do str. 40, písanka do str. 20, čítanka do str. 45

Matematika - pracovní sešit do str. 18, sčítání a odčítání do 100

Prvouka - učebnice do str. 20, Moje rodina, Péče o životní prostředí

Přehled učiva 5. - 9.11.

Český jazyk - samohlásky - krátké a dlouhé; učebnice do str. 36

Psaní - Písanka č.1 str. 17 + 18

Matematika - orientace v oboru čísel do 100 - sčítání a odčítání desítek

Prvouka - Moje rodina, členové rodiny

Výlet do Šestajovic

V pondělí 18.6. pojedeme na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Odjezd bude v 7:15 z Balkánu, návrat je plánovaný na 12h (oběd budou děti mít ve školní jídelně).

Výlet bude částečně zaplacený z třídního fondu, děti ještě budou doplácet 100 Kč.

S pozdravem

Ludmila Haladová

Přehled učiva 4. - 8.6.

Český jazyk - Slabikář do str. 114

Psaní - Písanka č. 3 do str. 26

Matematika - pracovní sešit č. 4 do str. 26 (sčítání a odčítání s přechodem desítky)

Prvouka - uč. str. do 71 (Člověk ve společnosti - opakování)

Přehled učiva 24.5. - 1.6.

Český jazyk - Slabikář do str. 110

Psaní - Písanka č. 3 do str. 22

Matematika - pracovní sešit č. 4 do str. 22 (sčítání a odčítání s přechodem desítky)

Prvouka - uč. str. do 68 (povolání, volný čas)

Přehled učiva 23. - 27.4

Český jazyk - Slabikář do str. 96

Psaní - Písanka č. 3 do str. 7

Matematika - pracovní sešit č. 4 do str. 5 (úvod do sčítání s přechodem desítky)

Prvouka - uč. str. do 59 (Orientace v čase)

Stránky