Vedení školy

Ředitel školy

Václav Havelka

reditel@zschmelnice.cz

Zást. ředitele školy

Petr Jaroš

jarospeta@seznam.cz

Zást. ředitele školy a výchovná poradkyně 5. - 9.

Alice Zelenková

azskola@seznam.cz

Výchovná poradkyně 1. - 4.

Helena Krejčová

helena.krejcova@zschmelnice.cz

Protidrogový koordinátor

Františka Fialková

f.fialkova@seznam.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD

Marie Trnková

manatrn@zschmelnice.cz

Vedoucí školní jídelny

Zuzana Tíkalová

jidelna@zschmelnice.cz