Informace ŠD

Zaměstnanci školní družiny

Vedoucí vychovatelka   I.B -  Marie Trnková - manatrn@zschmelnice.cz

    
Vychovatelé

 I.A - Tereza Čunátová - teja13teja@seznam.cz
 I.C - Eva Pudlovská - evapudlovska@zschmelnice.cz
 II.A - Petra Bartoňová - petra.bartonova@zschmelnice.cz
 II.B - Tereza Jindrová - terezajindrova@seznam.cz
 II.C - Kamila Pavlová - kam.pavlova@seznam.cz
 III.A - Petra Pacalajová - petra.pacalajova@zschmelnice.cz
 III.B - Romana Balašová - rojabalasova@gmail.com
 III.C - Iveta Tvarůžková - iveta.tvaruzkova@zschmelnice.cz
 IV.A+IV.B - Robert Jakim - robertjahkim@email.cz
 IV.A+IV.C - Lenka Plucarová- lenka.plucarova@zschmelnice.cz

Provozní doba

Ranní družina        6:30    -      7:45 hod.
Odpolední družina     11:40    -    17:30 hod.

 

Činnost školní družiny

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Odpočinkové činnosti - poslech pohádek, četba, besedy, stolní a společenské hry
Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil – hry na hřišti, soutěže,….
Zájmové činnosti - rozvíjí osobnost dítěte – seberealizace, činnost zaměřená na výtvarnou, pracovní, hudební, přirodovědnou, dopravní výchovu

Zabezpečujeme kroužky pod vedením lektorů DDM hl. m. Prahy Karlínské Spektrum, které probíhají na naší škole.

Akce školní družiny: kino Aero, Svatováclavská pouť, Sportovní den, Vánoční jarmark, Karneval, Opékání buřtů, Dětský den...

Poplatek za školní družinu:

Pololetně 1000,-Kč (200,- Kč měsíčně (od 1. února 2012))

Číslo účtu:

Česká spořitelna - 2000793329/0800

(jako variabilní symbol používejte výhradně číslo, které jste obdrželi při nástupu Vašeho dítěte do I. třídy.)