Kytarový soubor Pramínek

Přihláška do kytarového souboru na příští školní rok

 

Kytarový soubor Pramínek působí na ZŠ Chmelnice od roku 1999. Členy souboru jsou žáci od 4. do 9.ročníku. 

Pravidelně vystupuje na školních akcích ( jarmark, Den učitelů, kulatá výročí školy, akademie, ekokonference, táboráky, vánoční besídky…) i na akcích mimo školu ( festival integrace Slunce v Akropoli, vystoupení v Domově seniorů, pro předškoláky v mateřských školách,…). Do jeho repertoáru patří skladby různých žánrů, jednoduché akordické doprovody z oblasti klasické hudby, lidové písně, folkové a country písně i populární hudba. Pravidelně také soubor spolupracuje se školním flétnovým souborem. 

Cílem souboru je přiblížit hru na kytaru dětem, které nechodí do ZUŠ  a šířit radost z vlastních hudebních dovedností a v neposlední řadě předávat lásku a vztah k hudbě. 

Ve školním roce 2017/18 se scházíme ve čtvrtek -

mírně pokročilí 13, 00 - 13,45, pokročilí 15,20 - 16,05

pod vedením p.uč. Práchenské (tř.uč. 1.C)

smiley Prohlédněte si fotografie!

poslední hodina- pokročilí 21.6., nejpokročilejší 14.6.2018

červen 2018 nábor začátečníků ze 4. a 5.ročníků (rozneseme přihlášky, popř.se v červnu připomeňte e mailem (d.prachenska@seznam.cz) na další šk.rok 2018/19 (pokud by chtěl začít někdo z vyšších ročníků) Těšíme se na vás!

Krásné prázdniny!