Kytarový soubor Pramínek

Kytarový soubor Pramínek působí na ZŠ Chmelnice od roku 1999. Členy souboru jsou žáci od 4. do 9.ročníku. 

Pravidelně vystupuje na školních akcích ( jarmark, Den učitelů, kulatá výročí školy, akademie, ekokonference, táboráky, vánoční besídky…) i na akcích mimo školu ( festival integrace Slunce v Akropoli, vystoupení v Domově seniorů, pro předškoláky v mateřských školách,…). Do jeho repertoáru patří skladby různých žánrů, jednoduché akordické doprovody z oblasti klasické hudby, lidové písně, folkové a country písně i populární hudba. Pravidelně také soubor spolupracuje se školním flétnovým souborem. 

Cílem souboru je přiblížit hru na kytaru dětem, které nechodí do ZUŠ  a šířit radost z vlastních hudebních dovedností a v neposlední řadě předávat lásku a vztah k hudbě. 

Ve školním roce 2017/18 se scházíme ve čtvrtek -

mírně pokročilí 13, 00 - 13,45, pokročilí 15,20 - 16,05

pod vedením p.uč. Práchenské (tř.uč. 1.C)

smiley Prohlédněte si fotografie!

3.5. odpadá kytara - nepřítomnost vyučující. Děkuji za pochopení.

červen 2018 nábor začátečníků ze 4. a 5.ročníků (rozneseme přihlášky, popř.se v červnu připomeňte e mailem (d.prachenska@seznam.cz) na další šk.rok 2018/19 (pokud by chtěl začít někdo z vyšších ročníků) Těšíme se na vás!