Zápis 4. a 5. 4. 2018 14 – 18 hodin

K zápisu přicházejí všechny děti, které dovrší 6 let věku do konce srpna 2018, a děti starší, pokud měly povolený odklad školní docházky. Přijít mohou i děti, které dovrší 6 let věku v období září – prosinec 2018, avšak pouze s vyjádřením školského poradenského zařízení.

Žadatelé o odklad přicházejí v termínu zápisu již s vyjádřením školského poradenského zařízení a s vyjádřením odborného lékaře.

Městská policie 1.A

V pátek 16.2. navštívili žáci z 1.A pobočku Městské policie na Praze 3. Při návštěvě se blíže seznámili s prací policistů. Viděli, jak se pomocí kamer kontroluje bezpečnost na ulicích. Prohlídli si pomůcky, které policie používá při své práci. Děti také viděly film o práci městské policie a procvičily si též pravidla bezpečného chování. Nakonec si odneslo každé dítě malý dárek. Návštěva se dětem líbila. 

FOTOGALERIE

Noemova archa 7.B,C

Dne 17.1. se třídy 7.B a 7.C vypravili na výstavu Archa Noemova. Před vstupem do expozice jsme dostali pracovní listy k této výstavě, které byly v angličtině. Sotva jsme vešli do místnosti a viděli jsme spoustu vycpaných a umělých zvířat, začali jsme vyplňovat pracovní listy. Mnozí z nás se myšlenkově vrátili na I. stupeň ZŠ a šli jsme si hrát do dětského koutku, kde se nacházel simulátor Noemovy archy :-) . Výstava byla velmi pěkná.

 

FOTOGALERIE

Stránky