3.C

Probírané učivo + informace

 

 

 

 

 

 

15.10.2018 - 1910.2018

 

Čj - Základní větná dvojice /podmět a přísudek         

       Spodoba - znělé a neznělé souhlásky uprostřed a na konci slov

        Abeceda - řazení slov

       /učebnice až str.32 - procvičování/

        /Pracovní sešit do str.14 i dále/      

 

M -  Násobilka 6,7,8,9 . Dělení.

        G - Přímka, úsečka, polopřímka

        Slovní úlohy - /učebnice až str.26/

 

Prv - Bezpečná cesta do školy. Dopravní značky. Riziková místa. 

Probírané učivo + informace

Učivo v týdnu od 11.6. do 15.6.

ČJ - Opakování probraného učiva. Ve čtvrtek budeme psát závěrečnou práci.

M -  Násobení č. 5 + opakování učiva. V pátek bychom napsali závěrečnou práci

Prv -  Společenství les - opakování

Blížíme se do finále. Hezké letní dny