3.C

Probírané učivo + informace

 

 

 

 

 

 

18.2. - 22.2.2019

Čj - Vyjmenovaná slova po -b-, -l-, -m-, procvičování.

       Vyjmenovaná slova po -p-

        /učebnice do str.82 /

 

      Procvičování " Vyjmenovaná slova hravě" - do str.17

  

 

M - Jednotky délky , hmotnosti a objemu

       /učebnice str. 29/

       Geometrie - trojúhelník, čtverec, obdélník

       /učebnice str.15, 20, 26/

  

 Prv - Vzduch - složení, proudění, význam pro život    

                  

Probírané učivo + informace

Učivo v týdnu od 11.6. do 15.6.

ČJ - Opakování probraného učiva. Ve čtvrtek budeme psát závěrečnou práci.

M -  Násobení č. 5 + opakování učiva. V pátek bychom napsali závěrečnou práci

Prv -  Společenství les - opakování

Blížíme se do finále. Hezké letní dny