3.C

Probírané učivo 13. 11. - 16. 11. 2017

Matematika

  • pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100
  • nové učivo - písemné sčítání dvojciferných čísel

Český jazyk

  • vyjmenovaná slova po B
  • učíme se je zpaměti
  • vyhledáváme, poznáváme
  • sloveso BÝT a jeho varianty
  • používáme knížku Výři nesýčkují

Prvouka

  • Naše vlast - historické země, sousedé ČR, státní symboly, politický systém ČR (parlament / vláda a prezident / soudy)

Informace pro rodiče

Probírané učivo 6. 11. - 10. 11. 2017

Dobrý den,

máme před sebou velice náročný týden. Děti si poprvé vyzkouší opakovací čtvrletní práce z matematiky a českého jazyka. Vše jsme procvičovali, obsah znáte. Také budu koncem týdne chystat hodnocení do žákovských knížek, nezapomeňte mi ho pak, prosím, podepsat. Zkontrolujte i své podpisy u jednotlivých předmětů, někteří nemají v jednotlivých předmětech podpisy od začátku školního roku.

Ve čtvrtek se uvidíme na Martinském čtení (s dětmi se budeme chystat během odpolední výuky, tudíž kostýmy přibalte již ráno do školy).