3.C

Probírané učivo 21. - 25. 5. PLUS INFO K ŠVP

Ma

 • na známky - násobení a dělení mimo obor násobilky (násobkem deseti ... 20 x 8 =    /    280 : 7 =  a také dělení se zbytkem ...  34:7=
 • Procvičujeme: násobení mimo obor násobilky : 16 x 5 =   /   4 x 17 =
 • Stále zjišťuji, že někteří mají potíže s násobilkou, prosím, procvičujte.

ČJ

 • určování slovních druhů zájmena
 • přídavná jména - upevňování
 • opakování veškerých vyjmenovaných slov

Pr

Probírané učivo 9. - 11. 5. 2018

Ma

 • přenášení úsečky
 • násobení a dělení mimo obor násobilek (násobkem deseti ... 20 x 8 =    /    280 : 7 = 
 • dělení se zbytkem

ČJ

 • vyjmenovaná slova po V a Z
 • opakování veškerých vyjmenovaných slov

Pr

 • Živočichové

Informace pro rodiče

23. - 27. 4. Probírané učivo

Ma

 • dělení se zbytkem (v oboru celé násobilky), musíme bezvadně umět násobilkové řady
 • slovní úlohy
 • píšeme krátké testy na dělení se zbytkem
 • násobení mimo obor násobilky - násobky deseti
  • např. 8 x 30 = 240, 3.100 = 100, 40.7 = 280
 • ve čtvrtek a v pátek geometrie - přenášení úseček (kružítko!)

ČJ

Probírané učivo 16. 4. - 20. 4. 2018

Ma

 • 3. díl matematiky
 • dělení se zbytkem (již v oboru celé násobilky), musíme bezvadně umět násobilkové řady
 • slovní úlohy

ČJ

 • úvod do vyjmenovaných slov po V
 • opakování VS po B, L, M, P, S
 • upevňování učiva o slovesech 
  • poznat a označit sloveso v textu
  • mluvnické kategorie osoba, číslo, čas
  • časování ve všech časech

Pr

 • Houby

Informace pro rodiče

Probírané učivo 19. 3. - 23. 3. 2018

Ma

 • opakujeme převody na test (jen základní)
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000
 • písemné sčítání do 1000
 • slovní úlohy
 • příprava na matematickou soutěž Matematický klokan
 • od středy je potřeba kružítko - učíme se rýsování kružnic, budeme ho potřebovat i do čtvrteční VV

ČJ

 • slovesa a mluvnické kategorie sloves
 • upevňování vyjmenovaných slov po M a P (v úterý diktát podle strany 29 v PP)
 • ve čtvrtek seznámení se s VS po S

Pr

Probírané učivo 19. 2. - 23.2. 2018

Ma

 • jednotky délky, převádění
 • jednotky hmotnosti, převádění
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000

ČJ

 • v pondělí třídní (a ten den i školní) kolo poetické soutěže
 • vyjmenovaná slova po M
 • stále opakujeme Pod.J. - určování mluvnických kategorií ROD, ČÍSLO, PÁD

Pr

 • test Neživá příroda, Látky a jejich vlastnosti, skupenství
 • VZDUCH, VODA

 

 

Stránky