3.C

Probírané učivo + informace

 

 

 

 

 

 

10.12. - 14.12.2018

Čj - Vyjmenovaná slova po -b- . Slova odvozená.

        Vyjmenovaná slova po l -

         Vyjmenovaná slova po m-

        /učebnice až str. 69, pracovní sešit ČJ až str.40/

      Procvičování " Vyjmenovaná slova hravě" - do str.14

                  

M - Písemné sčítání i odčítání 2-ciferných / i víceciferných / čísel

      /pod sebou/

      Složené příklady - přednost závorek, násobení a dělení

      /učebnice až str.51/  .       

Probírané učivo + informace

Učivo v týdnu od 11.6. do 15.6.

ČJ - Opakování probraného učiva. Ve čtvrtek budeme psát závěrečnou práci.

M -  Násobení č. 5 + opakování učiva. V pátek bychom napsali závěrečnou práci

Prv -  Společenství les - opakování

Blížíme se do finále. Hezké letní dny