3.C

Za zábavou v Ulitě a organizace posledního týdne

Dnes jsme strávili krásný den v Ulitě a bylo nám spolu moc dobře. Přikládám spoustu fotek, snad se na nich každý najde.

 

Pozornost věnujte následujícím informacím k příštímu týdnu:

V pondělí a úterý jedeme normálně podle rozvrhu.

Ve středu 27. 6. jsou již třídní učitelé ve svých třídách. Pro nás to znamená, že pracovní činnosti již nejsou. Budeme vybírat učebnice, uklízet třídu, třídit výtvarné práce a také si i hrát ... doneste si karty a stolní hry.

Červnové dny po návratu ze školy v přírodě

Tak zase zpátky do lavic . Čas nám ale letí tak rychle, že se budeme potkávat již jen 3 týdny. 

Čekají nás dvě významnější písemné práce ... ve středu z českého jazyka a v pátek 15. 6. z matematiky.  S dětmi tento týden trénujeme jednotlivé okruhy, pokud nahlédnete do jejich školních sešitů, uvidíte, na jakých typech příkladů pracujeme. 

Probírané učivo 21. - 25. 5. PLUS INFO K ŠVP

Ma

 • na známky - násobení a dělení mimo obor násobilky (násobkem deseti ... 20 x 8 =    /    280 : 7 =  a také dělení se zbytkem ...  34:7=
 • Procvičujeme: násobení mimo obor násobilky : 16 x 5 =   /   4 x 17 =
 • Stále zjišťuji, že někteří mají potíže s násobilkou, prosím, procvičujte.

ČJ

 • určování slovních druhů zájmena
 • přídavná jména - upevňování
 • opakování veškerých vyjmenovaných slov

Pr

23. - 27. 4. Probírané učivo

Ma

 • dělení se zbytkem (v oboru celé násobilky), musíme bezvadně umět násobilkové řady
 • slovní úlohy
 • píšeme krátké testy na dělení se zbytkem
 • násobení mimo obor násobilky - násobky deseti
  • např. 8 x 30 = 240, 3.100 = 100, 40.7 = 280
 • ve čtvrtek a v pátek geometrie - přenášení úseček (kružítko!)

ČJ

Probírané učivo 16. 4. - 20. 4. 2018

Ma

 • 3. díl matematiky
 • dělení se zbytkem (již v oboru celé násobilky), musíme bezvadně umět násobilkové řady
 • slovní úlohy

ČJ

 • úvod do vyjmenovaných slov po V
 • opakování VS po B, L, M, P, S
 • upevňování učiva o slovesech 
  • poznat a označit sloveso v textu
  • mluvnické kategorie osoba, číslo, čas
  • časování ve všech časech

Pr

 • Houby

Informace pro rodiče

Probírané učivo 19. 3. - 23. 3. 2018

Ma

 • opakujeme převody na test (jen základní)
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000
 • písemné sčítání do 1000
 • slovní úlohy
 • příprava na matematickou soutěž Matematický klokan
 • od středy je potřeba kružítko - učíme se rýsování kružnic, budeme ho potřebovat i do čtvrteční VV

ČJ

 • slovesa a mluvnické kategorie sloves
 • upevňování vyjmenovaných slov po M a P (v úterý diktát podle strany 29 v PP)
 • ve čtvrtek seznámení se s VS po S

Pr

Probírané učivo 19. 2. - 23.2. 2018

Ma

 • jednotky délky, převádění
 • jednotky hmotnosti, převádění
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000

ČJ

 • v pondělí třídní (a ten den i školní) kolo poetické soutěže
 • vyjmenovaná slova po M
 • stále opakujeme Pod.J. - určování mluvnických kategorií ROD, ČÍSLO, PÁD

Pr

 • test Neživá příroda, Látky a jejich vlastnosti, skupenství
 • VZDUCH, VODA

 

 

Stránky