3.C

Probírané učivo 19. 3. - 23. 3. 2018

Ma

 • opakujeme převody na test (jen základní)
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000
 • písemné sčítání do 1000
 • slovní úlohy
 • příprava na matematickou soutěž Matematický klokan
 • od středy je potřeba kružítko - učíme se rýsování kružnic, budeme ho potřebovat i do čtvrteční VV

ČJ

 • slovesa a mluvnické kategorie sloves
 • upevňování vyjmenovaných slov po M a P (v úterý diktát podle strany 29 v PP)
 • ve čtvrtek seznámení se s VS po S

Pr

Probírané učivo 19. 2. - 23.2. 2018

Ma

 • jednotky délky, převádění
 • jednotky hmotnosti, převádění
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000

ČJ

 • v pondělí třídní (a ten den i školní) kolo poetické soutěže
 • vyjmenovaná slova po M
 • stále opakujeme Pod.J. - určování mluvnických kategorií ROD, ČÍSLO, PÁD

Pr

 • test Neživá příroda, Látky a jejich vlastnosti, skupenství
 • VZDUCH, VODA

 

 

Plavání

Nejprve rozřazování do skupin, a pak zábava a seznamování s prostředím. Příště nás už čeká skutečná výuka základních plaveckých dovedností a plaveckých stylů.

Probírané učivo 12. 2. - 16.2. 2018

Matematika

 • jednotky délky a hmotnosti
 • sčítání, odčítání trojciferných čísel

Český jazyk

 • podstatná jména - poznat je v textu
 • mluvnické kategorie rod, číslo, pád podstatných jmen
 • VS po M ... umět zpaměti
 • Básnička do recitační soutěže. 19. 2. začne probíhat třídní kolo. Děti mohou zvolit báseň vlastního výběru (věkově odpovídající, novou) nebo báseň Žokej str. 65 z čítanky.

Prvouka

 • Neživá příroda, Látky a jejich vlastnosti

Aj

Týden od 29. 1. - 1. 2.

Ve středu 31. 1. se koná sběr papíru.

Ve čtvrtek 1. 2. jdeme poprvé na plavání. Po dobu února a března jezdíme z důvodu prevence nachlazení autobusem (platili jste), poté již v teplejších měsících chodíme pěšky.

Autobus - stačí igelitová taška, v ní ručník, plavky, mýdlo (sprchový gel), hřeben, možno brýle. U dívek koupací čepice.

Jakmile začneme chodit pěšky, budou mít děti igelitovou tašku uloženou v batohu na záda. Bude to pro ně pohodlnější, než nosit igelitku v ruce.

Stránky