3.B

Učivo týdne 3. – 7. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- vyjmenovaná slova po L

 

MATEMATIKA

- písemné sčítání a odčítanání dvojciferných čísel

- zaokrouhlování na celé desítky

 

PRVOUKA

- Předvánoční tradice - Barborka, Mikuláš

 

PÁ 7.12. - 1. hodina  čeština, pak odchod na workshop. Návrat 12:00 - 12:15. S sebou do školy modrý pracovní sešit ČJ, pero, svačina, pití, kapesníky.

 

Děkuji za vaši hojnou účast na Vánočním jarmarku :)

Učivo týdne 12. – 16. 11. 2018

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- vyjmenovaná slova po B - přidána příbuzná slova ke slovům obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav

- PS modrý str. 29 - 31

- PS bílý - str. 4 - 5 - doplněna příbuzná slova k jednotlivým vyjmenovaným slovům

 

MATEMATIKA

- sšítání a odčítání s přechodem přes 10 zpaměti

- písemné sčítání

- GEO - vzájemná poloha přímek (uč. str. 38)

 

PRVOUKA

- Krajina okolí domova - voda v krajině, koloběh vody v přírodě

Učivo týdne 5. – 9. 11. 2018

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po B - být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek - a slova jim příbuzná

- PS modrý - str. 24 - 27

MATEMATIKA

- sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

- násobení a dělení v oboru malé násobilky

- zpaměti již všechny násobky

- PS str. 56 - 58

- geo - PS str. 53

PRVOUKA

Krajina okolí domova

Učivo týdne 22. - 26. 10 a dnů 29. 10. - 2. 11. 2018

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po B - slova příbuzná slovu "být" (PS modrý s. 20 - 23)

- Zpaměti: řada vyjmenovaných slov po B

 

MATEMATIKA

- Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

- Násobení a dělení v oboru malé násobilky

- Zpaměti: násobky 1 - 8 + 10

- Matýskova matematika str. 51 - 54 (bez str. 53)

 

PRVOUKA

- Člověk a jeho zdraví

Učivo týdne 15. – 19. 10. 2018

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

– párové souhlásky uvnitř slov (uč. s. 30, popř. předchozí)

– význam slov - příbuzná slova (PS s. 18) + opakování (PS s. 19)

 

MATEMATIKA

– násobení a dělení v oboru násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (PS str. 49 – 50)

– GEO – polopřímka

 

PRVOUKA

– Naše obec

 

Středa - opakovací test z ČJ - zaměřené zejména na:

Učivo týdne 8. – 12. 10. 2018

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

– souhlásky znělé a neznělé, věta a souvětí (PS str. 10 – 14) –            opakování z minulého týdne

– souvětí (PS  s. 14)

– spisovná/nespisovná slova, význam slov - slova nadřazená a podřazená, synonyma, antonyma (PS s. 15 – 17)

– osnova textu, volba nadpisu, publicistické články, reklama

 

MATEMATIKA

– násobení a dělení v oboru násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (PS str. 42 – 46)

– GEO – bod, přímka, úsečka

 

PRVOUKA

Milí rodiče - poslední info

Milí rodiče, toto je moje poslední zpráva v tomto školním roce. Předně bych Vám všem ještě jednou chtěla poděkovat za skvělou spolupráci a komunikaci. 

Také můj velký dík patří za čtvrtek a za náš piknik. Účast byla skvělá, děkuji za občerstvení a věřím, že jste si to s dětmi užili. Děti byly při vystoupení skvělé, nestyděly se a tančily a zpívaly jako jedna velká parta. S některými jsem měla možnost pohovořit, někoho jsem bohužel propásla, ale v tom množství lidí to asi nebylo možné.

Stránky