3.B

Učivo týdne 18. 2. – 22. 2. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- vyjmenovaná slova po M (upevňování), vyjmenovaná slova po P

- opakování mluvnických kategorií podstatných jmen

- PS modrý 43/4, 44 - 45, 47

- PS bílý 12 - 13 (doplnit al. 3 příbuzná slova ke každému, pokud jsou možná), 18

 

MATEMATIKA

- Přirozená čísla do 1000, převody jednotek délky a hmotnosti

- PS 39, 40 (jen části s hmotností), 11

 

PRVOUKA

- Vzduch, Voda

Učivo týdne 4. 2. – 8. 2. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po M

- upevňování určování pádů (prosím procvičovat stále i doma)

- PS bílý - 13 - 15

- PS modrý - 40 - 42

 

MATEMATIKA

- Pamětné i písemné sčítání, odčítání a porovnávání přirozených čísel do 1000

- PS - 9/4 - 6, 10, 11

 

PRVOUKA

- Látky a jejich vlastnosti 

 

Učivo týdne 4. 2. – 8. 2. 2019

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova po M

- upevňování určování pádů (prosím procvičovat stále i doma)

- PS bílý - 13 - 15

- PS modrý - 40 - 42

 

MATEMATIKA

- Pamětné i písemné sčítání, odčítání a porovnávání přirozených čísel do 1000

- PS - 9/4 - 6, 10, 11

 

PRVOUKA

- Látky a jejich vlastnosti 

 

Učivo týdne 28. 1. – 1. 2. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Podstatná jména - rod, životnost, číslo, pád

- PS 68/3, 4; uč. str. 61 - 63

 

MATEMATIKA

- Přirozená čísla do 1000 - písemné i pamětné sčítání a odčítání

- GEO - čtverce (vlastnosti, popis, rýsování)

- PS str. 6 - 9

 

PRVOUKA

- Svět v pohybu + zkoušení divadla

Učivo týdne 21. – 25. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Podstatná jména - rod, životnost, číslo, pád, vlastní jména

- PS 68/3 + určovat rod, číslo, pád (uč. 57/1, 61/3, 63/1,2)

 

MATEMATIKA

- Přirozená čísla do 1000 - pamětné i písemné sčítání a odčítání, posloupnosti, porovnávání

- GEO - trojúhelníky (typy, shodné/neshodné, rýsování)

- PS 5/3, 6, 7 (uč. 5/1, 10/3,5,6) 

 

PRVOUKA

- Historie dopravy

Učivo týdne 14. – 18. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- Podstatná jména - rod, číslo, pád, vlastní jména

- PS - 67/4,5; 68/1,2

 

MATEMATIKA

- Přirozená čísla do 1000 - posloupnosti, orientace na číselné ose, porovnávání čísel, pamětné + -  celé stovky a desítky

- PS - 1/4,5,6; str. 2,3,4 - celé;   5/1,2; 6/1   

- uč. str. 60 - pádové otázky

 

PRVOUKA

- Lidé a výrobky, finanční gramotnost - příjmy a výdaje

Učivo týdne 7. – 11. 1. 2018

ČESKÝ JAZYK

- určování podstatných jmen a sloves

- podstatná jména - pravopis vlastních jmen, číslo

- opakování vyjmenovaných slov

- PS str. 67 + 82/1 - 1. článek (v pátek diktát)

 

MATEMATIKA

- číselné posloupnosti do 1000

- opakování + - x : 

- PS str. 1

 

PRVOUKA

- Lidé a práce, Lidé a výrobky

Učivo týdne 17. – 21. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

- vyjmenovaná slova po L

- PS modrý - dodělání do str. 39

- PS bílý - jedna osmisměrka str. 1

 

MATEMATIKA

- písmné sčítání a odčítání dvojciferných čísel

- zaokrouhlování na celé desítky

- GEO - opakování učiva z 1. dílu učebnice M (bod, přímka, ušečka, polopřímka, délka úseček, převod cm - mm, kolmost, rovnoběžnost)  

 

PRVOUKA

- Jak žili lidé dříve (předměty dřívější doby, vybavení obydlí ap.)

 

Stránky