3.B

Učivo týdne 15. – 19. 10. 2018

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

– párové souhlásky uvnitř slov (uč. s. 30, popř. předchozí)

– význam slov - příbuzná slova (PS s. 18) + opakování (PS s. 19)

 

MATEMATIKA

– násobení a dělení v oboru násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (PS str. 49 – 50)

– GEO – polopřímka

 

PRVOUKA

– Naše obec

 

Středa - opakovací test z ČJ - zaměřené zejména na:

Učivo týdne 8. – 12. 10. 2018

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

– souhlásky znělé a neznělé, věta a souvětí (PS str. 10 – 14) –            opakování z minulého týdne

– souvětí (PS  s. 14)

– spisovná/nespisovná slova, význam slov - slova nadřazená a podřazená, synonyma, antonyma (PS s. 15 – 17)

– osnova textu, volba nadpisu, publicistické články, reklama

 

MATEMATIKA

– násobení a dělení v oboru násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (PS str. 42 – 46)

– GEO – bod, přímka, úsečka

 

PRVOUKA

Milí rodiče - poslední info

Milí rodiče, toto je moje poslední zpráva v tomto školním roce. Předně bych Vám všem ještě jednou chtěla poděkovat za skvělou spolupráci a komunikaci. 

Také můj velký dík patří za čtvrtek a za náš piknik. Účast byla skvělá, děkuji za občerstvení a věřím, že jste si to s dětmi užili. Děti byly při vystoupení skvělé, nestyděly se a tančily a zpívaly jako jedna velká parta. S některými jsem měla možnost pohovořit, někoho jsem bohužel propásla, ale v tom množství lidí to asi nebylo možné.

info 11. - 15. 6.

Dobrý den, 

vítám Vás zpět po škole v přírodě. Děti byly moc šikovné, všechno zvládly, pomáhaly si a držely spolu prima partu.

Dnes jsme také konečně byli v plné sestavě, tak snad nám to co nejdéle vydrží. Dnes jsem dětem vrátila dokumenty, tak si je od nich vyžádejte, lékařské potvrzení je opravdu na dva roky, tak jej jistě ještě využijete.

info 28. 5. - 1. 6.

Dobrý den, 

dnešní info bude především o škole v přírodě - Švp, pokud ale i přesto bude někdo z vás mít ještě další dotazy, tak se mi určitě ozvěte.

Výlet jsme zvládly, počasí na nás bylo hodné a děti si to snad užily.

Ráda bych Vás pozvala na rozlučkový piknik, který se uskuteční 21. 6., čtvrtek, od 17.00 hodin na naší školní zahradě. Spojíme ho opět s 5. B, poprosím Vás, pokud si zase přinesete deky a něco dobrého na zub. Pokud zvládneme, tak si pro Vás něco připravíme, nechte se překvapit.

INFO 21. - 25. 5.

Dobrý den, tak začátek týdne nám nevyšel moc šťastně. Dost dětí nepřišlo, protože má teplotu a další nám dnes během vyučování postupně odpadaly. Tak snad je to u někoho jen přechodná únava a ve středu  nás bude na výletě dost.

Tento týden ještě procvičujeme v čj spodobu a od příštího týdne budeme postupně opakovat vše, co jsme se za celý rok naučili.

info 14. - 18. 5.

Dobrý den,

stále si povídáme o zvířatech, tento týden se věnujeme hmyzí říši. Dnes jsme si podrobněji vyprávěli o motýlech a děti měly ve spojení s motýly plnit řadu úkolů.

Hlavním tématem v čj je stále spodoba, děti už se začínají moc pěkně orientovat a používat pravidla pro psaní. Dnes mají také úkol ve skřítkovi Vítkovi - str. 8 / cvičení 4 a, b, c

Hlavním tématem m je násobilka - tento týden stále pilujeme násobení a dělení 2 a 3. Pokud budete mít chvilku, zkuste jen tak mezi řečí občas dětem říct nějaký příklad, ať se nám příklady pěkně automatizují. Děkuji.

info 14. - 18. 5.

Dobrý den,

stále si povídáme o zvířatech, tento týden se věnujeme hmyzí říši. Dnes jsme si podrobněji vyprávěli o motýlech a děti měly ve spojení s motýly plnit řadu úkolů.

Hlavním tématem v čj je stále spodoba, děti už se začínají moc pěkně orientovat a používat pravidla pro psaní. Dnes mají také úkol ve skřítkovi Vítkovi - str. 8 / cvičení 4 a, b, c

Hlavním tématem m je násobilka - tento týden stále pilujeme násobení a dělení 2 a 3. Pokud budete mít chvilku, zkuste jen tak mezi řečí občas dětem říct nějaký příklad, ať se nám příklady pěkně automatizují. Děkuji.

Stránky