3.A

17.9.- 21.9. 2018

Dobrý den, vítám Vás na stránkách naší třídy. Budu zde psát týdenní informace o učivu, o akcích třídy i školy, apod. 

ČJ - opakování psaní ú/ů, tvrdých a měkkých souhlásek, bě, pě, vě. Začneme psát diktáty - většinou každý týden. Učivo učebnice str. 17-20. Pracovní sešit (PS) str. 5,6,7, písanka str.2,3

M - opakování pamětného sčítání a odčítání do 100. Porovnávání čísel, slovní úlohy. Uč. str. 6 - 10. 

Prvouka - rodina, škola. Dopravní značky. 

Úkoly budu dávat dvakrát týdně - v úterý a ve středu.

 

Informace

Vážení rodiče, ještě jsem si vzpomněla na pár maličkostí.

Děti si můžou vzít nějakou společenskou hru, sešítek na kreslení, baterku nebo čelovku, pokud máte doma pinpongové palky, tak si je děti můžou vzít a každý bude mít vlastní knihu.

 

Úkoly pro děti, které neodjíždějí na ŠvP

M - procvičovat násobení a dělení 0,1,2,3,4,5

Čj - párové souhlásky - posílám ofocené pracovní listy

PRV - pole a les

Hezký slunečný víkend přeje  Marcela Bocková

Zvláštní informace

Vážení rodiče, 

ve třídě se vyskytla spála. Prosím dohlédněte na zdravotní stav vašeho dítěte před odjezdem na ŠvP. Toto onemocnění nepodléhá karanténě.

Z tohoto důvodu jsem dětem opět dala  dokument o BEZINFEKČNOSTI. Prosím odevzdat v pondělí s datem 4.6.2018 před autobusem.

 

Učení, které si děti vezmou s sebou na ŠvP.

- pracovní sešit z matematiky

- penál (pastelky, fixy, guma, lepidlo, pero, tužka, ořezávátko)

- pravítko

Pokud si na něco ještě vzpomenu, napíšu.

Hezký zbytek dne                   Marcela Bocková

ŠvP

ŠvP

 

V pátek nejpozději přinesou děti dokumentaci ŠvP. V deskách bude:

- Potvrzení o zdravotní způsobilosti

- Bezinfekčnost s datem 4.6.2018

-Kopie průkazu pojišťovny

Pokud někdo s dětí užívá léky, prosím předat před autobusem s případně důležitými poznámkami pro dávkování. Léky s návodem na použití, zabalené, uložené, podepsané.

- POHLEDY ???

Do autobusu - batůžek s malou svačinou, 2 sáčky pro případ nevolnosti, Kinedryl, kapesníky, láhev na pití a krabičku na svačinu

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 18.5.2018

Český jazyk - párové souhlásky b-p, d-t, ď-ť, f-v

                     -  učebnice str. 96-98 a 100

                     - pracovní sešit do str. 9

                     - písanka do str.30

Matematika - násobení a dělení 2,3

                    - pracovní sešit do str.19

Prvouka -  Na poli

Informace -

Školní výlet - zámek Loučeň.

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 27.4.2018

 

Český jazyk - učebnice do str.95, dnes jsme začali párové                                          souhlásky   str.96

                     - pracovní sešit slabiky bě,pě, vě, mě do str.19

                     - písanka do str. 24

Matematika - násobení a dělení 2  a začali jsme násobit 3

                     Děti musím hodně pochválit, první písemná práce na                               násobení a dělení dopadla velice dobře.

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 6.dubna 2018

Český jazyk - slovní druhy - podstatná jména, vlastní jména,slovesa, předložky a spojky

                     - učebnice - str. 73-82

                     - PS - str. 24,25,26,27

                     - Písanka -  str. 22,23 - prosím dodělat opravy

DÚ - procvičovat podstatná  jména a slovesa

Matematika - začali jsme násobení 2

                     PS - do str. 2

Prvouka -  jarní květiny

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 16.3.2018

 

Český jazyk - Slovní druhy zpaměti

                      - Podstatná jména

                        Vlastní jména osob - PS str. 30

                        Písanka do str. 8

 Dětem připomínám čtenářské deníky - někteří mají zapsané pouze 3. knihy.  

Matematika - počítání do 100

                    - sčítání a odčítání se závorkou

                    - sčítání a odčítání pod sebou

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 9.3.2018

Český jazyk - Neustále procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky. Děti si můžou procvičovat ve žluté učebnici jazyka českého str. 109-112. Někteří s tím mají pořád problémy.

Slovní druhy: naučit se všech deset slovních druhů zpaměti

Podstatná jména - učebnice str. 73-74

                            - PS 2 - str. 23,24,25

                            - písanka - do str. 7

Domácí úkol - osmisměrka tvrdé a měkké souhlásky. Děti to mají u sebe.

Probrané učiov

Učivo probrané do pátku 8.12.2017

 

Český jazyk - PS - do str33

                     - procvičovat samohlásky krátké, dlouhé a dvojhlásky

                       v učebnici str. 32-42

                      - čítanka - básnička Zima str. 45  do úterý

Matematika  - do str. 26 

 

Prvouka - učebnice do str.24

               - v pondělí písemná práce - rodina, obec a Česká republika

 

Hezký víkend přeje                      Marcela Bocková

Stránky