3.A

Prv - rostliny

V prvouce se věnujeme rostlinám,rozdělujeme rostliny, poznáváme jejich stavbu, význam,  pozorujeme jak rostou, jaký mají tvar, květ, listy, plody.

V pátek  a v pondělí budeme poznávat rostliny, které zde máme vystavené a které jsou vyobrazeny v učebnicei na str. 36 - 38. 

Prosím, aby si děti pojmenovávaly a naučily se tyto rostliny poznávat. Učebnice mají u sebe.

 

Opakování a procvičování ČJ a MA - do Velikonoc

Tento týden nás čeká procvičování a opakování, ve  čt 22.3. a pá  23.3.  malé jarní prověrky z Čj a Ma.

Čj - opak podstatná jména - určit rod, číslo, skloňování PJ, vyjmenovaná slova po M aP, diktát.

Procvičujeme  slovesa - osoba, číslo, čas - str. 84 - 90.

Začneme i VS po S.

Ma - opakujeme a procvičujeme zaokrouhlování na 100, pamětné + - s trojcifernými čísly, dělení, komb. příklady  typu  5.6 + 320=, 780 - 5.5=,

Učivo - Březen ČJ, Ma, PRv

ČJ - procvičujeme vyjmenovaná slova po P - str. 80 - 84,

Slovesa - str.87 -91 - osoba , číslo, čas.

Dočetli jsme Modroočka, zpíváme jeho písničky, máme krásné ilustrace.......číst teď budeme v čítance a hlavně z vlastních knížek.

Ma - jednotky hmotnosti a objemu - str. 27,28

Zaokrouhlování trojciferných čísel - str.32

Pamětné sčítání -str.33,34

Ge - čtverec, obdélník, čtyřúhelniky.

Prv - Živá příroda - str.35 - 44

Škola v přírodě - Žihle 4 - 8.6 2018

Vážení rodiče. I letos je pro Vaše děti připraven pobyt na škole v přírodě - v Žihli.

Dnes jsem dětem rozdala základní infodopis se závaznou přihláškou. Prosím, přečtěte, vyplňte a odstřiženou přihlášku mi co nejdříve vraťte zpět, abychom věděli, kolik dětí pojede. Věřím, že všechny.

Další informace a placení ŠvP - 1700 kč  - bude na třídních schůzkách dne 27.3. 2018.

Divadlo Modroočko - čtvrtek 22.2. 2018

Vážení rodiče, v týdnu četby o Modroočku přidáme i návštěvu divadelního představení v Divadle v Korunní - ve čtvrtek 22.2.

Děti si na tento den neberou učebnice, jen batůžek  se svačinou. Odcházíme před 9 hodinou  a tramvají č. 11 se dopravíme k divadlu.

Odpolední vyučování bude probíhat normálně.

Ma - učivo v únoru

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000

v učebnici na str. 24 - 30

Stále někteří bojují s násobilkou,především s dělením, prosím denně procvičovat.

Vzhledem k velké absenci z důvodů nemocí jsme před prázdninami nedělali geometrii - trojúhelník a čtverec, příští týden se do toho pustíme.

K příkladům na + a - ve stovkách, s přechodem i bez se budeme nadále věnovat.

Přidáme jednotky hmotnosti a délky.

Učebnice na str. 24 - 30.

Čj učivo v únoru

Procvičujeme podstatná jména - rod, číslo, pád, vlastní jména.

Pádové otázky s jistotou nazpaměť !!!

učebnice str. 60,61 i 62 !!!

Zatím zůstáváme u vyjmenovaných slov po M, ke konci února začneme s VS po P.

Procvičování v učebnici str. 65 - 80

Pracovní modrý sešit str. 42 - 48.

Na pondělí 19.2. připomínám přednes básně Žokej, s jejímž textem pracujeme celý týden.

Stránky