3.A

12.11. - 16.11.2018

Český jazyk

vyjmenovaná slova a sl. příbuzná po B, uč. str. 39 - 41, PS str. 25 - 27

Matematika

sčítání, odčítání zpaměti uč. str.39 - 40, geometrie str. 38. Čtvrtletní test v úterý

Prvouka 

uč. str. 17 - 18. Orientace v krajině.

 

Týden 5.11.- 9.11. 2018

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova po B, do konce týdne zpaměti, doplňování, procvičování -  uč. str. 39 - 41, PS 22 - 25

Matematika

pamětné sčítání a odčítání uč. str. 27 - 28, 34 - 35. Čtvrtletní písemná práce - shrnutí násobilek, slovní úlohy                                            Geometrie - vzájemná poloha dvou přímek - různoběžky, rovnoběžky

Prvouka

Krajina v okolí domova, směrová růžice, hlavní světové strany

Za příznivého počasí vycházka v okolí školy a k Rokytce - seznámení s kompasem

Týden 31.10. - 2.11. 2018

Český jazyk - vyjmenovaná slova po b, uč. str. 36 -38, PS 19,20. Vyjmenovaná slova se děti naučí zpaměti, budeme procvičovat slova příbuzná, psaní i/y po b - celý listopad

Matematika - opakování a shrnutí násobilky uč. str. 26 -32

Prvouka -  skupinová práce - Svátek všech svatých i Halloween - čtení s porozuměním

týden 22.10. - 26.10.

Český jazyk  - věta a souvětí, shrnutí probrané gramatiky uč. str. 28 - 33, PS str. 14 - 17. Děti pěkně pracují a učivo velmi dobře ovládají již z 2. třídy. Nově - kořen slova, slova příbuzná uč. str. 34, PS str. 18.

Matematika - násobilka 9, 10. Souhrnné procvičování násobilek, sčítání, odčítání do 100. Slovní úlohy, problémové úlohy uč. str. 23 - 30. Geometrie - vždy v pátek, prosím, aby děti měly připravené 2 ořezané tužky a pravítko.

Prvouka - vznik Československa, státní symboly, vlastenectví

Týden 15.10. - 19.10. 2018

Český jazyk

Věta a souvětí, slovosled ve větě PS do str.16, shrnutí gramatiky

Matematika

násobilka 7, 8 - uč.str. 21 - 22, procvičování str. 26

Prvouka 

Osobní bezpečnost - vhodné a nevhodné místo pro hru

Práce s mapou

Týden 1.10.- 5. 10. 2018

Český jazyk

Slova nadřazená a podřazená str.25, spodoba - psaní znělých a neznělých souhlásek PS str. 10,11, uč. str. 22

Matematika

násobilka 2, 3, 4, 5, 6. uč. str. 16 - 20.

Prvouka

Dopravní značky, bezpečná cesta do školy - procvičování

Cyklista str. 10.

Týden 24.9. - 27.9. 2018

Český jazyk - slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Abeceda. PS str. 9 -11.

Matematika - opakování 2. ročníku - kontrolní práce. Uč. str. 12 -15.

Prvouka - dopravní značky, okolí školy, bezpečná cesta do školy, uč. str. 9,10.

17.9.- 21.9. 2018

Dobrý den, vítám Vás na stránkách naší třídy. Budu zde psát týdenní informace o učivu, o akcích třídy i školy, apod. 

ČJ - opakování psaní ú/ů, tvrdých a měkkých souhlásek, bě, pě, vě. Začneme psát diktáty - většinou každý týden. Učivo učebnice str. 17-20. Pracovní sešit (PS) str. 5,6,7, písanka str.2,3

M - opakování pamětného sčítání a odčítání do 100. Porovnávání čísel, slovní úlohy. Uč. str. 6 - 10. 

Prvouka - rodina, škola. Dopravní značky. 

Úkoly budu dávat dvakrát týdně - v úterý a ve středu.

 

Informace

Vážení rodiče, ještě jsem si vzpomněla na pár maličkostí.

Děti si můžou vzít nějakou společenskou hru, sešítek na kreslení, baterku nebo čelovku, pokud máte doma pinpongové palky, tak si je děti můžou vzít a každý bude mít vlastní knihu.

 

Úkoly pro děti, které neodjíždějí na ŠvP

M - procvičovat násobení a dělení 0,1,2,3,4,5

Čj - párové souhlásky - posílám ofocené pracovní listy

PRV - pole a les

Hezký slunečný víkend přeje  Marcela Bocková

Zvláštní informace

Vážení rodiče, 

ve třídě se vyskytla spála. Prosím dohlédněte na zdravotní stav vašeho dítěte před odjezdem na ŠvP. Toto onemocnění nepodléhá karanténě.

Z tohoto důvodu jsem dětem opět dala  dokument o BEZINFEKČNOSTI. Prosím odevzdat v pondělí s datem 4.6.2018 před autobusem.

 

Učení, které si děti vezmou s sebou na ŠvP.

- pracovní sešit z matematiky

- penál (pastelky, fixy, guma, lepidlo, pero, tužka, ořezávátko)

- pravítko

Pokud si na něco ještě vzpomenu, napíšu.

Hezký zbytek dne                   Marcela Bocková

Stránky