3.A

Týden 20.11. - 24.11. 2017

Týden 20.11. - 25.11. vyhlašujeme jako Týden bez DÚ !!!!

V tomto týdnu děti nebudou mít obvyklé úkoly psací. Bude tak dostatečný prostor pro přípravu Pohádkových dnů - vyprávění pohádek s ilustrací - viz zadání v domácím sešitě.

Týden bez psacích DÚ však znamená:

-  každodenní procvičování ČJ i Ma

- vyjmenovaných slov po B v učebnici - str.38 - 43, na PL

Žižkovská věž - zítra 16.11.

Zítra - ve čtvrte 16.11. máme naplánovanou vycházku a vyhlídku z Žižkovské věže. Věřím, žev čase odpoledního vyučování tentokrát počasí bude příznivé . Vycházíme ihned  po obědě cca 12.50, návrat do 14.20.

Aktuálně se však rozhodneme  zítra dle počasí.

Pohádkové dny ve 3.A - středa a čtvrtek 22.11. a 23.11.2017

V komunikační a slohové výchově se budeme věnovat Pohádce - vyprávění. Děti si vyberou a  připraví vyprávění  pohádky - českou, klasickou, kterou doma mají  nebo znají nejen z knížky, ale třeba i z filmu, videa, vyprávění od babiček.........Pohádky Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena, Český Špalíček  říkadel, pohádek, hádanek........

Prv - Naše vlast

Učivo na str. 16 - 21 - Naše vlast, krajina, orientace na mapě ČR, světové strany.

Naučíme se poznávat hlavní i vedlejší světové strany podle směrové růžice, poznáme, kde je S,J, V a Z na mapě ČR, která města jsou od nás na S,J,V, Z, budeme znát naše sousední země a naše krajská města i stručnou, základní historii o naší vlasti.

Ma - násobilka

V Ma pokračujeme v denním procvičování násobení a dělení. Tento týden přidáme a zopakujeme i násobilku 8,9, 10.

Sleduji výrazné zlepšení v násobilce, nadále zůstávají problémy se slovními úlohami - zvláště u příkladů , kde jsou dvě otázky = dva výpočty. Procházíme slovní úlohy v učebnici.

Kromě opakování a procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti - str. 34 - 37, přidáme ke konci měsíce i nové =  písemní sčítání a odčítání dvojciferných čísel  - pod sebou , str. 42 - 49.

Geometrie - vzájemná poloha dvou přímek a polopřímka.

Listopad v ČJ - vyjmenovaná slova B

Po vydařeném Jablečném týdnu, kdy děti předvedly a zkusily  své prezentační dovednosti , jablečné nápady a fantazii, jsme se dnes pustili do učiva -  Vyjmenovaná slova po B. V učebnici se tomu budeme věnovat na str.37 - 45, ve cvičeních, pracovních listech a pracovních sešitech. Je to nové a náročné učivo, věřím, že zvládneme i  slova příbuzná, význam některých vyjmenovaných slov a y ý /i,í budou zdobit ta správná slova. Procvičujeme i nadále větu, souvětí, slovesa, stavbu slov, párové souhlásky...........

Čtvrtletní prověrky a testíky - Čj, Ma, Prvouka

Prvouka - v pá 3.11. krátký test na téma Naše obec.

Pročíst v učebnici str. 11 - 15, dodělat PL z vycházky,nakreslit jednoduchou mapu okolí školy, doporučuji  prolistovat a použít i pracovní sešit o Praze 3.

Ma - tento týden začneme s násobilkou 6,7,8,9,a 10.

Prověrka v úterý 7.11. - násobilka 1 - 10, dělení, příklady se závorkami, slovní úlohy s +,= x,:

Čj - prověrka v pondělí 6.11. - párové souhlásky, abeceda, tvoření vět - slovesa, podstatná jména - rozlišit, diktát.

Stránky