3.A

Pololetní práce z Čj a Ma

V tomto týdnu si napíšeme pololetní písemné práce z ČJ a Ma - ve středu17.1. a  ve čt 18.1 2017

Pokračujeme jinak v probírání čísel v oboru do 1000, stále procvičujeme i písemné a pamětné + a - či násobilku, slovní úlohy.

V CJ - denně procvičujte čtení a vyhledávejte  a určujte podstatná jména - rod, číslo. Tento týden přidáme pádové otázky !!!!

 

Ma - nový díl učebnice

V pondělí 8.1. dostanou děti další díl Ma. prosím odevzdat 1.díl. kdo tak již neučinil.

Písemné sčítání a odčítání s násobilkou neopustíme. Začneme čísly v oboru do 1000, porovnáváním stovek,pamětným sčítáním a odčítáním stovek - do 1000. Str. - 3-14.

Co nás čeká v lednu ? Čj, Ma, Prv a další

Vítám Vás na třídních stránkách i v novém roce 2018 !

V lednu nás čeká nejen opakování a procvičování učiva a prověrky k pololetí, ale také nové učivo - Podstatná jména v Čj - na str. 55 - 65 - rod, číslo i pády podstatných jmen. Vyjmenovaná slova po B i L nás budou i nadále doprovázet. Ke konci ledna k nim přidáme i VS po M.

Čokoládové dny - čtvrtek a pátek 21. a 22.12. 2017

Čokoláda patří k Vánocům, a proto............na čtvrtek 21.12.  a pátek 22.12. vyhlašujeme Čokoládové dny.

Každé dítě přinese na ukázku a pak i k ochutnání čokoládu - jakoukoliv svoji oblíbenou, doporučenou či zajímavou. Uspořádáme přehlídku i ochutnávku čokolád.

Předvánoční týden v 3.A 18.12 - 22.12.2017

V tomto téměř vánočním, ale posledním pracovním školním týdnu nás čeká procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po L i B a dalších pravopisných cvičení.

V Ma - sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování a opakování do konce učebnice. Po Vánocích začneme s druhým dílem Ma.

Prvouka - Lidé a práce, výrobky, tvořivost str. 24 - 26, - do pátku 22,12, mají děti za úkol obalit si papírem ( jakýmkoliv, fantazie vítána) svůj sešit do prvouky - návod k pročtení v učebnici 24.

Návštěva kostela sv. Jindřicha - 13.12. 2017

V adventním čase - ve středu 13.12. navštívíme s dětmi kostel sv. Jindřicha v Jindřišské ulici.

Čeká nás komentovaná prohlídka s dějinami kostela, spojitost s vánočními svátky,duchovní význam Vánoc a jiné zajímavosti.

 

Na prohlídku jedeme ihned po plavání. Igelitku s plaváním si děti dají do batůžku.

V tento den tedy bez učebnic, jen batoh na plavání a svačinu !!! Vracíme se na oběd 12.35.

Prvouka- Lidé a čas, Jak žili lidé dříve

V tématu lidé a čas ( str. 22 -23) se věnujeme především poznávání času, určování hodin...prosím procvičovat,zkoušet si určovat čas, znát čtrvrt, půl,3/4, celá, význam velké a malé ručičky,rozdělení dne - 24 hod.........v pátek zkusíme malou zkoušku na  poznávání hodin a určování času !!!!!!

Jakýkoliv zajímavý příspěvek či předmět charakterizující  "starou " dobu je v hodinách vítán k obohacení .

Ve čtvrtek zkusíme "školu středověkou" u nás ve třídě....................

 

ČJ - vyjmenovaná slova po B, nově i L

V Čj procvičujeme VS po B, v pátek 8.12. prověrka na VS - diktát, doplňování, věty..........

Začínáme s VS po L.

V komunikační a slohové výchově jsme se  věnovali správnému psaní adresy , přání a dopisu. Věřme, že adresy psané od dětí by poštovní doručovatelka opravdu doručila správně, u někoho je to ještě velký rébus....sami uvidíte..........

V literární výchově dočítáme kapitoly Dětí z Bullerbynu.

Stránky