3.A

Motýlí exkurze ve Fata Morganě

Včera jsme navštívili skleník Fata Morgana a úspěšně absolvovali exkurzi Motýli. Byla to velmi vydařená akce. Musím pochválit děti, protože bez problémů zvládly cestu autobusy včetně perfektního chování, zdolaly také poměrně dlouhou nezpevněnou cestu přes lesík až ke skleníku. Cestou jsme také  měli co obdivovat - příroda nám toho poskytla mnoho k pozorování.

Ma, Čj

 V Ma probíráme a procvičujeme násobení  a dělení násobků 10, dvojciferná a trojciferná čísla násobíme, rozkládáme - učebnice str. 25 - 28.

 

Čj - zájmena, číslovky a postupně další slovní druhy - dle učebnice.

Čteme společně Žižkovské strašidelno.

Středa - charitativní den, Čtvrtek - exkurze

Charitativní den - běháme ve středu, ne ve čtvrtek před exkurzí, jak jsem mylně informovala. V tento den jsou i další charitativní akce ve škole viz školní web.

Ve čtvrtek jedeme po 9 hodině - MHD - na motýlí exkurzi do Botanické zahrady v Troji. S sebou vhodné oblečení, svačinku, penál - vše v batůžku.

Bez učebnic. Vracíme se kolem 13 hod, poobědváme a budeme odpoledně vyučovat.

Akce 3.A v květnu

čtvrtek 10.5. - fotografování třídy !!!!!

čtvrtek 10.5. - Den pro Afriku - výtvarné dílny - další část projektu

Čtvrtek 17.5. - Exkurze a  Run for Help - běh na pomoc postiženému dítěti.

Exkurze Motýli !!!!

Po běhu na školním hřišti nás čeká exkurze do botanické zahrady - skleník Fata Morgana - výstava Motýli. v rámci výuky o zvířatech je pro nás připravena exkurze s průvodcem a pracovním listem - Život motýlů.Pojedeme MHD ihned po běhání.

Přehled učiva - květen

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov po V, především předpona VY a vyjmenovaná slova po Z. V učebnici na str.109 - 115.

Po svátcích 8.5. začínáme se slovními druhy - přídavná jména,zájmena, příslovce, předložky, spojky - str.116 - 127.

 

Společně čteme knížku Žižkovské strašidelno, s kterou pracujeme i v jazykové výchově.

MA - násobení a dělení se zbytkem, počítání s násobky 10 - doděláváme.

Den Země - pátek 20.4. 2018

Den Země naše třída oslaví v "zeleném" oblečení, výtvarnou soutěží, prvními poznatky  z referátů a také je zařazena vycházka do Třešňovky - pozorování rostlin a živočichů přímo v přírodě, v terénu. 

Věříme, že nám počasí bude přát. V pátek si děti nemusí nosit učebnice, jen vhodné oblečení, batoh se ŽK, penál a svačinku.

Prvouka - živočichové

V prvouce se nyní budeme věnovat tématu Živočichové - společné znaky, rozdělení - obratlovci x bezobratlí, umět poznávat zvířata z učebnice.........

V průběhu dubna si děti připraví referát, prezentaci zvířete.

Ne domácí mazlíčky !! Vybraného živočicha dětí zařadí - druh - obecně  (ptáci, plazi, savci, hmyz)..........vyjmenují hlavní znaky, prostředí, kde žije, zajímavosti..... Obrázek, fotografie, encyklopedie, prezentace - originální formy poznávání zvířete jsou vítány a ceněny.

Matematika

V Ma jsme začali dělení se zbytkem. Činí nám to potíže, především násobilka a dělení, násobky si děti obtížně vybaví, nemáme zažitý postup. Ale pracujeme denně na tom, abychom to dobře zvládli.

Denně prosím procvičovat násobilku do úrovně "jak když bičem mrská"........tam ještě nejsme. Nyní procvičujeme dělení se zbytkem u násobilky 4 a 5, postupně - dle učebnice přidáváme.

Český jazyk

Od středy 18.4. - vyjmenovaná slova po V, VS  ostatní - dále procvičujeme a opakujeme.

Báseň - O šnekovi - zpaměti z Čítanky str. 69, text mají žáci i v sešitě DÚ - přednášíme ve čtvrrtek 19.4. 2018 !!!

Stránky