3.A

Prázdninový pozdrav

Vážení rodiče,

děkuji za příjemný a pohodový rok s Vámi a především s Vašimi dětmi.

Přeji  Vám krásné prázdniny bez nemocí, úrazů či jiných nečekaných problémů.

Věřím, že se  budeme setkávat i v novém školním roce a spolu

 s Vašimi "čtvrťákyto pořádně roztočíme.

                                     S pozdravem

                                                                 paní učitelka Vlaďka

Změna - pátek 15. června Žižkovská věž

Vážení rodiče, omlouvám se za zmatky, ale volali nám z Žižkovské věže, že v pátek mají volno.

Proto se v pátek 15.6. - po testu z ČJ - 9.30 - vydáme na vyhlídku. Děti si vezmou s sebou jen penál a batůžek, ten den neberou učebnice. Vzhledem k tomu, že náš třídní fond je téměř vyčerpaný, prosím  60kč na vstupné.

Věřím, že tato poslední společná akce se nám vydaří, bude přát počasí a uvidíme Žižkov jako na dlani.

 

Děkuji za pochopení.

Týdny - 11 - 22.6.2018

V následujících dnech nás čeká procvičování učiva a dodělání některých témat v Čj -  i v Ma. 

Změna - závěrečné práce z Čj a Ma píšeme už tento týden -ve čtvrtek Ma a v Pá 14.6. Čj.

V testech se objeví vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování sloves - osoba, číslo, čas , Podstatná jména  -  rod číslo pád.

V Ma  - násobilka a dělení, dělení se zbytkem, příklady se závorkami, slovní úlohy, písemné + i -   trojciferných čísel - pod sebou , převody jednotek - cm, m, l a hl.

V dalších dnech se normálně učíme dle rozvrhu.

Červnové dny, ŠvP a jiné........

Vážení rodiče!

 

Jen krátce připomínám důležitou akci - odjezd a pobyt na ŠvP v Žihli - v pondělí od 4.6. , sraz 7.30 Na Balkáně.

Příjezd ze ŠvP v pá cca 13.00 hod .

Aktuální informace o zpáteční cestě budou  na vrátnici školy !!!

 Ve třídě se vyskytly vši - prohlédněte a zkontrolujte ještě  dětem vlasy, abychom byli opravdu "bezinfekční".

Dětem, kterým je nevolno při jízdě, dejte včas tabletky a pevnou igelitovou tašku pro případ zvracení v buse !!!!!!!

Motýlí exkurze ve Fata Morganě

Včera jsme navštívili skleník Fata Morgana a úspěšně absolvovali exkurzi Motýli. Byla to velmi vydařená akce. Musím pochválit děti, protože bez problémů zvládly cestu autobusy včetně perfektního chování, zdolaly také poměrně dlouhou nezpevněnou cestu přes lesík až ke skleníku. Cestou jsme také  měli co obdivovat - příroda nám toho poskytla mnoho k pozorování.

Ma, Čj

 V Ma probíráme a procvičujeme násobení  a dělení násobků 10, dvojciferná a trojciferná čísla násobíme, rozkládáme - učebnice str. 25 - 28.

 

Čj - zájmena, číslovky a postupně další slovní druhy - dle učebnice.

Čteme společně Žižkovské strašidelno.

Středa - charitativní den, Čtvrtek - exkurze

Charitativní den - běháme ve středu, ne ve čtvrtek před exkurzí, jak jsem mylně informovala. V tento den jsou i další charitativní akce ve škole viz školní web.

Ve čtvrtek jedeme po 9 hodině - MHD - na motýlí exkurzi do Botanické zahrady v Troji. S sebou vhodné oblečení, svačinku, penál - vše v batůžku.

Bez učebnic. Vracíme se kolem 13 hod, poobědváme a budeme odpoledně vyučovat.

Akce 3.A v květnu

čtvrtek 10.5. - fotografování třídy !!!!!

čtvrtek 10.5. - Den pro Afriku - výtvarné dílny - další část projektu

Čtvrtek 17.5. - Exkurze a  Run for Help - běh na pomoc postiženému dítěti.

Exkurze Motýli !!!!

Po běhu na školním hřišti nás čeká exkurze do botanické zahrady - skleník Fata Morgana - výstava Motýli. v rámci výuky o zvířatech je pro nás připravena exkurze s průvodcem a pracovním listem - Život motýlů.Pojedeme MHD ihned po běhání.

Stránky