3.A

14.1. - 18.1.2019

Český jazyk

Pádové otázky - podstatná jména - určování rodu, čísla a pádu.Uč. str. 60 - 62. PS 67,68.

Zkoušení zdramatizované pověsti Bruncvík a lev na divadelní přehlídku, která bude 7.2. 2019

Matematika

Porovnávání čísel v oboru do 1 000. Číselná osa. Uč. str. 6,7. PS 4 - 5.

Prvouka

Příroda živá a neživá. Přírodniny, suroviny, výrobky.

Rok 2019

Vážení a mílí rodiče, přeji Vám a Vašim rodinám šťastný a úspěšný rok 2019, plný zdraví a radosti!

Týden  7.1. - 11.1. 2019

Český jazyk

Podstatná jména - rod ( mužský životný, neživotný, ženský, střední), číslo ( jednotné, množné) - uč. str. 55 - 58, PS 67. Celý ledn procvičování vyjmenovaných slov po b, l. Další vyjmenovaná slova ( po m) začneme až v únoru.

Matematika

Týden 10.12. - 14.12. 2018

Český jazyk

vyjmenovaná slova po L, PS 34 - 36, uč. str. 47 - 50

Matematika 

písemné sčítání, odčítání, zaokrouhlování str. 54, slovní úlohy str. 48,49

Prvouka

Lidé a čas - uč. str. 22, 23. Projekt - staré hračky, staré věci a jejich příběh. Muzeum ve třídě.

Hodiny - určování času.

 

týden 26.11. - 30.11.2018

Český jazyk

Shrnutí, procvičování, pužívání vyjm.slov po B, PS str. 28 - 31, uč. str. 42 - 44, psaní dopisu uč. str. 45

Matematika

Písemné sčítání uč. str. 42, 43

Slovní úlohy str. 41

Prvouka 

Orientace v krajině, voda v krajině, pamětihidnosti Prahy 3.

30.11. návštěva Muzea hl.města Prahy - workshop vánoční leporelo, výstava, návrat do 12,00 hod.

Týden 19.11. - 23.11. 2018

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po b - stále procvičujeme, zaměříme se na opaky Být x bít, býlí x bílý, nabyl x nabil, apod. PS str. 27 - 29. 

Matematika 

opakování pamětného sčítání, odčítání, násobení, dělení, příklady se závorkami, uč.str. 39 - 41.

Prvouka 

Voda v krajině uč. str. 18 - 21.

V pátek 23.11. jdeme do Národního muzea na program Světlo a život. 1. hodinu jsme ještě ve třídě a vrátíme se na oběd. 

12.11. - 16.11.2018

Český jazyk

vyjmenovaná slova a sl. příbuzná po B, uč. str. 39 - 41, PS str. 25 - 27

Matematika

sčítání, odčítání zpaměti uč. str.39 - 40, geometrie str. 38. Čtvrtletní test v úterý

Prvouka 

uč. str. 17 - 18. Orientace v krajině.

 

Týden 5.11.- 9.11. 2018

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova po B, do konce týdne zpaměti, doplňování, procvičování -  uč. str. 39 - 41, PS 22 - 25

Matematika

pamětné sčítání a odčítání uč. str. 27 - 28, 34 - 35. Čtvrtletní písemná práce - shrnutí násobilek, slovní úlohy                                            Geometrie - vzájemná poloha dvou přímek - různoběžky, rovnoběžky

Prvouka

Krajina v okolí domova, směrová růžice, hlavní světové strany

Za příznivého počasí vycházka v okolí školy a k Rokytce - seznámení s kompasem

Týden 31.10. - 2.11. 2018

Český jazyk - vyjmenovaná slova po b, uč. str. 36 -38, PS 19,20. Vyjmenovaná slova se děti naučí zpaměti, budeme procvičovat slova příbuzná, psaní i/y po b - celý listopad

Matematika - opakování a shrnutí násobilky uč. str. 26 -32

Prvouka -  skupinová práce - Svátek všech svatých i Halloween - čtení s porozuměním

týden 22.10. - 26.10.

Český jazyk  - věta a souvětí, shrnutí probrané gramatiky uč. str. 28 - 33, PS str. 14 - 17. Děti pěkně pracují a učivo velmi dobře ovládají již z 2. třídy. Nově - kořen slova, slova příbuzná uč. str. 34, PS str. 18.

Matematika - násobilka 9, 10. Souhrnné procvičování násobilek, sčítání, odčítání do 100. Slovní úlohy, problémové úlohy uč. str. 23 - 30. Geometrie - vždy v pátek, prosím, aby děti měly připravené 2 ořezané tužky a pravítko.

Prvouka - vznik Československa, státní symboly, vlastenectví

Týden 15.10. - 19.10. 2018

Český jazyk

Věta a souvětí, slovosled ve větě PS do str.16, shrnutí gramatiky

Matematika

násobilka 7, 8 - uč.str. 21 - 22, procvičování str. 26

Prvouka 

Osobní bezpečnost - vhodné a nevhodné místo pro hru

Práce s mapou

Stránky