3.A

Náhradní termín plavání je v pondělí 25.9.2017

Náhradní termín plaveckého výcviku ( za za středu 20.9.) je už v pondělí 25.9. 2017 od 11.00 - 11.40 hod.

Děti přijdou normálně do třídy, učíme se dle rozvrhu - Prv, Ma, Aj.

Aj bude zkrácena, abychom stihli přechod na Pražačku.

S sebou tedy věci na plavání !!!!!!  

Ve středu 27.9.  plavání proběhne normálně !!!

Čteme i doma každý den!!!

Čj - čtení,. pro zlepšení čtenářských dovedností doporučuji denně hlasitě číst - z čehokoliv, nejlépe ze své knihy doma......

Na tento týden  -  do pátku 22.9.mají děti i čtenářský úkol:

1) čítanka str.12 - pročíst báseň 10 malých Bohoušků

2) str. 13 Medvěd - po částech hlasitě pročítat, znát obsah

3) pročíst si na str. 23 báseň Micka a Rek

 

Čj - opakování

Opakujeme učivo z 2. ročníku, učebnice str. 6 - 7 .

V týdnu 18 - 22.9.  - skupiny bě,pě,vě , abeceda, samohlásky, souhlásky, ú, ů,tvrdé a měkké slabiky - str. 8 - 10

Pracovní sešit - průběžné procvičování ve cvičeních str. 3 - 10.

Čtení - práce s čítankou, povídka A. Lindgrenové Na Chmelnici, úvod do společné mimočítankové četby - Děti z Bullerbynu.

V pátek 15.9. - zahájení  Literární kavárny ve 3.A.

Plavání 13.9. - začínáme !!!!

Připomínám zítřejší plavecký výcvik. Začínáme!!!

Pevná igelitová taška - plavky, ručník, mýdlo, plavecká čepice !!!

Ze školy vyrážíme v 8.15 hod. Pokud by se  dítě z nějakých důvodů nemohlo zúčastnit výcviku bude předáno na výuku do 3.C třídy, kde na nás aktuální neplavci počkají.

Úvodní slovo a informace na začátek školního roku 2017-2018

Vážení a milí rodiče!

Vítám vás i na těchto třídních stránkách, kde se s pravidelnými a novými informacemi budeme také setkávat.

Věřím, že informační dopisy vás spíše  potěšily a neodradily. Několik informací najdete i zde.

- Vaše děti jsou úžasné, milé, dobře naslouchají a vypadají zvědavě a velmi spokojeně. Pracovní nasazení a úvodní práce nám jdou výborně.

- třídní schůzky se konají 3.10. 2017 - v naší třídě ve 4. patře

- na třídní fond vybíráme 500,- Kč, v průběhu září, na TS, kdykoliv......