2.A

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 18.5.2018

Český jazyk - párové souhlásky b-p, d-t, ď-ť, f-v

                     -  učebnice str. 96-98 a 100

                     - pracovní sešit do str. 9

                     - písanka do str.30

Matematika - násobení a dělení 2,3

                    - pracovní sešit do str.19

Prvouka -  Na poli

Informace -

Školní výlet - zámek Loučeň.

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 27.4.2018

 

Český jazyk - učebnice do str.95, dnes jsme začali párové                                          souhlásky   str.96

                     - pracovní sešit slabiky bě,pě, vě, mě do str.19

                     - písanka do str. 24

Matematika - násobení a dělení 2  a začali jsme násobit 3

                     Děti musím hodně pochválit, první písemná práce na                               násobení a dělení dopadla velice dobře.

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 6.dubna 2018

Český jazyk - slovní druhy - podstatná jména, vlastní jména,slovesa, předložky a spojky

                     - učebnice - str. 73-82

                     - PS - str. 24,25,26,27

                     - Písanka -  str. 22,23 - prosím dodělat opravy

DÚ - procvičovat podstatná  jména a slovesa

Matematika - začali jsme násobení 2

                     PS - do str. 2

Prvouka -  jarní květiny

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 16.3.2018

 

Český jazyk - Slovní druhy zpaměti

                      - Podstatná jména

                        Vlastní jména osob - PS str. 30

                        Písanka do str. 8

 Dětem připomínám čtenářské deníky - někteří mají zapsané pouze 3. knihy.  

Matematika - počítání do 100

                    - sčítání a odčítání se závorkou

                    - sčítání a odčítání pod sebou

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 9.3.2018

Český jazyk - Neustále procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky. Děti si můžou procvičovat ve žluté učebnici jazyka českého str. 109-112. Někteří s tím mají pořád problémy.

Slovní druhy: naučit se všech deset slovních druhů zpaměti

Podstatná jména - učebnice str. 73-74

                            - PS 2 - str. 23,24,25

                            - písanka - do str. 7

Domácí úkol - osmisměrka tvrdé a měkké souhlásky. Děti to mají u sebe.

Probrané učiov

Učivo probrané do pátku 8.12.2017

 

Český jazyk - PS - do str33

                     - procvičovat samohlásky krátké, dlouhé a dvojhlásky

                       v učebnici str. 32-42

                      - čítanka - básnička Zima str. 45  do úterý

Matematika  - do str. 26 

 

Prvouka - učebnice do str.24

               - v pondělí písemná práce - rodina, obec a Česká republika

 

Hezký víkend přeje                      Marcela Bocková

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 3.11.2017

 

Český jazyk - Učebnice - do strany 29

                     - Pořád opakujeme věta, druhy vět , slovo, slabika ,    hláska

                     - dělení slov na konci řádku

                      Pracovní sešit - do str. 18

                       Písanka - do str. do str.18

Příští týden čtvrtletní písemná práce z čj.

Matematika - početní operace do 20 ( sčítání a odčítání

Probrané učivo

Učivo probrané do středy 25.10.2017

Matematika - procvičujeme počítání do 20 s přechodem přes 10

                   - hodiny

                   - geometrie - přímá , lomená, křivá čára

                                      - bod 

Český jazyk - gramatika - věta, slovo, slabika, hláska

                                     - abeceda

                                     - věta oznamovací, tázací,rozkazovací, přací 

Probrané učivo

Učivo probrané do středy 27.9.2017

 

Český jazyk - gramatika - procvičujeme hláska, slabika, slovo, věta a postupně přidáváme abecedu.

Pracovní sešit - do str. 9

Učebnice čj. - do str. 12

Písanka - do str.6

Čtení - děti čtou doma vlastní knihu - přečtou jednu knihu za měsíc a zapíšou do čtenářského deníku.

Matematika - do str.14

Prvouka - učebnice - do str.9

              - pracovní listy - děti si zakládají do složky

Další informace

Informace

Dobrý den vážení rodiče, prázdniny utekly jako voda a máme tu nový školní rok, proto posílám pár informací.

Pomůcky do školy.

Děti si zapisují do sešitu z Čj.

- podepsat ŽK - str. 25,30 

- v ŽK - vyplnit str.2

- na 1. třídních schůzkách budu vybírat peníze 

KPŠ - 300,- Kč - platí pouze jeden sourozenec

TF - 600,- Kč

- děti donesou papírové kapesníky a 2 roličky toaletního papíru

- obalit sešity a učebnice - nechávám na to 14 dní.