2.A

Probrané učiov

Učivo probrané do pátku 8.12.2017

 

Český jazyk - PS - do str33

                     - procvičovat samohlásky krátké, dlouhé a dvojhlásky

                       v učebnici str. 32-42

                      - čítanka - básnička Zima str. 45  do úterý

Matematika  - do str. 26 

 

Prvouka - učebnice do str.24

               - v pondělí písemná práce - rodina, obec a Česká republika

 

Hezký víkend přeje                      Marcela Bocková

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 3.11.2017

 

Český jazyk - Učebnice - do strany 29

                     - Pořád opakujeme věta, druhy vět , slovo, slabika ,    hláska

                     - dělení slov na konci řádku

                      Pracovní sešit - do str. 18

                       Písanka - do str. do str.18

Příští týden čtvrtletní písemná práce z čj.

Matematika - početní operace do 20 ( sčítání a odčítání

Probrané učivo

Učivo probrané do středy 25.10.2017

Matematika - procvičujeme počítání do 20 s přechodem přes 10

                   - hodiny

                   - geometrie - přímá , lomená, křivá čára

                                      - bod 

Český jazyk - gramatika - věta, slovo, slabika, hláska

                                     - abeceda

                                     - věta oznamovací, tázací,rozkazovací, přací 

Probrané učivo

Učivo probrané do středy 27.9.2017

 

Český jazyk - gramatika - procvičujeme hláska, slabika, slovo, věta a postupně přidáváme abecedu.

Pracovní sešit - do str. 9

Učebnice čj. - do str. 12

Písanka - do str.6

Čtení - děti čtou doma vlastní knihu - přečtou jednu knihu za měsíc a zapíšou do čtenářského deníku.

Matematika - do str.14

Prvouka - učebnice - do str.9

              - pracovní listy - děti si zakládají do složky

Další informace

Informace

Dobrý den vážení rodiče, prázdniny utekly jako voda a máme tu nový školní rok, proto posílám pár informací.

Pomůcky do školy.

Děti si zapisují do sešitu z Čj.

- podepsat ŽK - str. 25,30 

- v ŽK - vyplnit str.2

- na 1. třídních schůzkách budu vybírat peníze 

KPŠ - 300,- Kč - platí pouze jeden sourozenec

TF - 600,- Kč

- děti donesou papírové kapesníky a 2 roličky toaletního papíru

- obalit sešity a učebnice - nechávám na to 14 dní.