2.A

Probírané učivo

 

 

 

 

17. 9. -  21. 9. 2018

Čj(učebnice) :  s.9 - s.12

Čítanka : čtení do s. 14

Psaní a mluvn. cv.: s.3, s.4

Ma(PS)4/B: do s. 10

Ústní procvičování probíraných příkl. na sčítání a odčítání do 20.

Prv.(učebnice): do s. 9