2.A

Probírané učivo

 

 

 

 

19. 11. -  23. 11. 2018

Čj(učebnice) :  s.33 - s.37

Čítanka : čtení do s. 49

Psaní a mluvn. cv.: s.18, s.19

Ma(PS)5: s. 20, s.21, s.22, s. 23, s. 24, s. 25

Ústní procvičování probíraných příkl. na sčítání a odčítání.

Prv.(učebnice): do s. 20