2.A

Probírané učivo

 

 

 

 

14. 1. -  18. 1. 2019

Čj(učebnice) :  s.56 - s.59

Čítanka : čtení s.74- s. 77

Psaní a mluvn. cv.: s.26, s.27

Ma(PS)6: s.8 - s.10

Ústní procvičování probíraných příkl. na sčítání a odčítání.

Prv.(učebnice): do s. 27, s.28

Připomínám včasný příchod dětí do školy.

(Nejpozději v 7:55 by děti měly být ve třídě.)