1.B

Přehled učiva 6. - 10.11.

Český jazyk - Živá abeceda do str. 23 (procvičování slov a vět s otevřenou slabikou); Živá abeceda pracovní sešit do str. 26; psaní - pracovní list s uvolňovacími cviky a další procvičování

Matematika - do str. 25 (procvičování sčítání a odčítání do 5)

Prvouka - učebnice do str. 21 (U nás doma - Moje rodina)