1.B

Přehled učiva 5. - 9.3.

Český jazyk - Slabikář do str. 71

Psaní - Písanka č. 2 do str. 16

Matematika - pracovní sešit č. 3 do str. 11 (orientace v oboru čísel 10 - 20)

Prvouka - učebnice do str. 48 (Jaro, jarní květiny)

Přehled učiva 19.2. - 23.2.

Český jazyk - Slabikář do str. 53

Psaní - Písanka č. 2 do str. 10

Matematika - pracovní sešit č. 3 do str. 3 (orientace v oboru čísel 10 - 20)

Prvouka - učebnice do str. 43 (Člověk a jeho zdraví - opakování)

Přehled učiva 12.2. - 16.2.

Český jazyk - Slabikář do str. 49

Psaní - Písanka č. 2 do str. 7

Matematika - pracovní sešit č. 2 do str. 32 - ukončení pracovního sešitu č. 2 (sčítání a odčítání do 10)

Prvouka - učebnice do str. 43 (Člověk a jeho zdraví - opakování)

Přehled učiva 29.1. - 2.2.

Český jazyk - Slabikář do str. 47

Psaní - Písanka č. 2 do str. 3

Matematika - pracovní sešit č. 2 do str. 29 (sčítání a odčítání do 10)

Prvouka - učebnice do str. 42 (Péče o zdraví; nemoci, úrazy)

 

31.1. - rozdávání pololetního vysvědčení

2.2. - pololetní prázdniny

5. - 9.2. - jarní prázdniny

Přehled učiva 22. - 26.1.

Český jazyk - Slabikář do str. 45

Psaní - Písanka do str. 32

Matematika - pracovní sešit č. 2 do str. 26 (orientace v oboru čísel do 10; sčítání do 10)

Prvouka - učebnice do str. 41 (Péče o tělo; zdravá výživa)

Přehled učiva 15. - 19.1.

Český jazyk - Slabikář do str. 42 (písmeno R, r)

Psaní - písanka do str. 29

Matematika - pracovní sešit č. 2 do str. 22 (sčítání a odčítání do 9)

Prvouka - učebnice do str. 39 (Lidské tělo)

Přehled učiva 8. - 12.1.

Český jazyk - Slabikář do str. 39

Psaní - písanka do str. 25

Matematika - pracovní sešit č. 2 do str. 18 (sčítání do 9)

Prvouka - učebnice do str. 38 (Opakování učiva o zimě; lidské tělo)

Přehled učiva 18. - 22.12.

Český jazyk - Slabikář do str. 26

Psaní - písanka do str. 19

Matematika - pracovní sešit č. 2 do str. 13 (sčítání a odčítání do 8)

Prvouka - učebnice do str. 36 (Vánoční tradice a zvyky)

 

Hezké Vánoce a všechno nejlepší v novém roce přeje všem

L. Haladová

Stránky