1.B

Přehled učiva 14. - 18.5.

Český jazyk - Slabikář do str. 103

Psaní - Písanka č. 3 do str. 14

Matematika - pracovní sešit č. 4 do str. 14 (sčítání s přechodem desítky)

Prvouka - uč. str. do 63 (Místo, kde žijeme)

Přehled učiva 23. - 27.4

Český jazyk - Slabikář do str. 96

Psaní - Písanka č. 3 do str. 7

Matematika - pracovní sešit č. 4 do str. 5 (úvod do sčítání s přechodem desítky)

Prvouka - uč. str. do 59 (Orientace v čase)

Přehled učiva 16. - 20.4.

Český jazyk - Slabikář do str. 92

Psaní - Písanka č. 3 do str. 3

Matematika - dokončení pracovního sešitu č. 3 (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky)

Prvouka - uč. str. do 57 (Orientace v čase)

Přehled učiva 5. - 9.3.

Český jazyk - Slabikář do str. 71

Psaní - Písanka č. 2 do str. 16

Matematika - pracovní sešit č. 3 do str. 11 (orientace v oboru čísel 10 - 20)

Prvouka - učebnice do str. 48 (Jaro, jarní květiny)

Přehled učiva 19.2. - 23.2.

Český jazyk - Slabikář do str. 53

Psaní - Písanka č. 2 do str. 10

Matematika - pracovní sešit č. 3 do str. 3 (orientace v oboru čísel 10 - 20)

Prvouka - učebnice do str. 43 (Člověk a jeho zdraví - opakování)

Přehled učiva 12.2. - 16.2.

Český jazyk - Slabikář do str. 49

Psaní - Písanka č. 2 do str. 7

Matematika - pracovní sešit č. 2 do str. 32 - ukončení pracovního sešitu č. 2 (sčítání a odčítání do 10)

Prvouka - učebnice do str. 43 (Člověk a jeho zdraví - opakování)

Přehled učiva 29.1. - 2.2.

Český jazyk - Slabikář do str. 47

Psaní - Písanka č. 2 do str. 3

Matematika - pracovní sešit č. 2 do str. 29 (sčítání a odčítání do 10)

Prvouka - učebnice do str. 42 (Péče o zdraví; nemoci, úrazy)

 

31.1. - rozdávání pololetního vysvědčení

2.2. - pololetní prázdniny

5. - 9.2. - jarní prázdniny

Stránky