4.C

Probírané učivo

 

 

 

Týden 6.1.2020 - 10.1.2020

 

Čj - Procvičování: časování sloves

                             Podstatná jména /rod, číslo,pád/

      /učebnice až str.56, prac. sešit str.59/

 

M - Sčítání a odčítání čísel nad 10 000

      G - Sestrojit trojúhelník, obdélník, čtverec

 

 Pd - Vlastnosti látek /učebnice až str.35/

 

Vl - Počasí a podnebí ČR /učebnice až str. 30/

 

Aj - Školní předměty. Opakování a příprava na pololetní

      práci.

 

 

Různé:

Probírané učivo

 

 

 

 

 

Týden 2.1. -6.1.2019

 

 

     

Čj   Opakování - vyjmenovaná slova

       /učebnice až str.40, prac.s. str. 41/

        Skloňování podst. jmen,  časování sloves

M - Písemné dělení a násobení

       Slovní úlohy - zápisy

       /učebnice až str. 53, prac.s. str.9/

       Procvičovat příklady na písemné dělení.  

                                                                

Př -  Neživá příroda - vzduch, voda - koloběh vody

Probírané učivo

 

Týden od 7. 10. do 11. 10. 2019.

ČJ - Předpony a předložky od, nad, pod. před, roz, bez, vz. 

        (učebnice do str. 20, pracovní sešit str. 23 - 25)

M - Počítání do 10 000, číselná osa, zaokrouhlování, porovnávání čísel

       (učebnice do str. 31)

       G - Přímky, polopřímky, úsečky. Průsečík. Měření úsečky. 

       (učebnice str. 112 - 114 nebo 110 - 112)

PD - Rostliny - dělení rostlin podle rozmnožování,

         stavba těla kvetoucích rostlin.

        (učebnice do str. 13)