4.C

Probírané učivo

 

 

 

 

Týden 14. - 18. 10 2019

 

Čj - Procvičování přrdložek a předpon

      Adresa

     /učebnice až str 24/

 

M - Sčítání a odčítání do 10 000

      Písemné násobení 1-cif. i 2-cif. činitelem

 

Př - Dělení rostlin podle místa růstu a užitku.

      /uč.str.14/

 

Vl - Orientace na mapě. Legenda mapy.

      / uč. do str.12/

 

AJ - otázka can

Probírané učivo

 

Týden od 7. 10. do 11. 10. 2019.

ČJ - Předpony a předložky od, nad, pod. před, roz, bez, vz. 

        (učebnice do str. 20, pracovní sešit str. 23 - 25)

M - Počítání do 10 000, číselná osa, zaokrouhlování, porovnávání čísel

       (učebnice do str. 31)

       G - Přímky, polopřímky, úsečky. Průsečík. Měření úsečky. 

       (učebnice str. 112 - 114 nebo 110 - 112)

PD - Rostliny - dělení rostlin podle rozmnožování,

         stavba těla kvetoucích rostlin.

        (učebnice do str. 13)