4.C

Probírané učivo

 

 

 

 

 

Týden 2.1. -6.1.2019

 

 

     

Čj   Opakování - vyjmenovaná slova

       /učebnice až str.40, prac.s. str. 41/

        Skloňování podst. jmen,  časování sloves

M - Písemné dělení a násobení

       Slovní úlohy - zápisy

       /učebnice až str. 53, prac.s. str.9/

       Procvičovat příklady na písemné dělení.  

                                                                

Př -  Neživá příroda - vzduch, voda - koloběh vody

Probírané učivo

 

Týden od 7. 10. do 11. 10. 2019.

ČJ - Předpony a předložky od, nad, pod. před, roz, bez, vz. 

        (učebnice do str. 20, pracovní sešit str. 23 - 25)

M - Počítání do 10 000, číselná osa, zaokrouhlování, porovnávání čísel

       (učebnice do str. 31)

       G - Přímky, polopřímky, úsečky. Průsečík. Měření úsečky. 

       (učebnice str. 112 - 114 nebo 110 - 112)

PD - Rostliny - dělení rostlin podle rozmnožování,

         stavba těla kvetoucích rostlin.

        (učebnice do str. 13)