4.A

Velikonoční dny ve 4.A - učivo, akce

ČJ - vzory rodu mužského, skloňování slov podle vzorů + vzory rodu ženského i středního, procvičovat !!!!!!

Čteme ve třídě knížku, kterou si děti přinesli. 

Literární čajovna - knihy a film Bela a Sebastian

Ma - počítáme s milionem, obsahy čtverců a obdélníků.

Vl - Husité a jejich doba..........Referáty do konce dubna - od Karla IV. a dál - osobnosti, stavby, zajímavosti, významné akce, dokumenty..........

V úterý - 30.4. jdeme na exkurzi do Betlémské kaple. Vyrážíme po Aj, vracíme se na odpo vyučování.

Další učivo

ČJ - v dalším týdnu pokračujeme v procvičování vzorů rodu mužského.

Ma - dále podle učebnice, počítání s velkými čísly, přidáme i Ge - obsahy čtverců a obdélníku.

Čtení - děti by měly mít ve třídě už další knihu na čteníé ve škole, aby v hodinách čtení zvládly pár kapitol a na počátku května udělaly z přečtené knihy zápis do čt. deníků. 

 

Opakovací a procvičovací týden

Opakujeme a procvičujeme učivo posledních týdnů - v Ma - prověrka ve čtvrtek 4.4, ve Vl - Lucemburkové, Karel IV. a Středověk - pátek5.4. a přírodověda - ekosystém Louka a Park - pátek 5.4.

Společně dočítáme v rámci čtecího maratonu Dějiny české, které nám pomohli  připomenout důležité věci a ujistit se v probrané látce jinou formou.

Zadané referáty z vlastivědy nám hodiny dějin zpestří, v průběhu dubna věříme, že to zvládnou všechny děti.

 

Vl - referáty k učivu............ nástup Lucemburků a dál.......

Poslední Přemyslovci probráni..........nastupují Lucemburkové......

K probíranému učivu si připravíme (do 20.4.) referát - osobnost, stavba, příběh ze života v době vlády Lucemburků, včetně vlády Karla IV.

Průběžně i otázky jako samostatná práce. Otázky za kapitolami v učebnici. Dějiny probíráme celkem podrobně, učivo probíráme i v Čj, VV, sledujeme výukový program, využíváme obrázkové knihy o dějinách..........

V červnu nás čeká návštěva Vyšehradu s výkladem.

Týden čtení - poslední březnový........

ČT - v tomto týdnu 25 - 29.3. máme "ČTECÍ MARATON"

Chtěli bychom přečíst jednoduchou knížku České dějiny očima psa Martiny Drijverové, abychom doplňovali k vlastivědnému učivu českých dějin další příběhy. Budeme číst " v tahu" po celou hodinu Čt, nahlas, společně. Uvidíme jak to za týden stihneme ???????? A jak se naše hlasité čtení s udržením pozornosti zlepší ??????

Co se učíme.........ČJ, Ma,Přd

Český jazyk .- procvičování vzorů rodu středního a ženského. Začali jsme vzory rodu mužského - viz učebnice a cvičení v prasešitě Čj.

Na duben si děti mají připravit knihu, kterou budou během dubna číst ve škole a pak si udělají zápis do čtenářského deníku.

Ma - jednotky délky, hmotnosti a objemu, stále procvičujeme  +,- ,x, : i ve slovních úlohách.

Dělení a násobení 2 ciferným číslem činí potíže, není jistota a výpočty trvají dlouhou dobu, neustále procvičovat násobilku a dělení.

Březen ve 4.A

Ma - násobíme dvojciferným činitelem, str. 77,čekají nás slovní úlohy na dalších stranách a jednotky. 

ČJ - probraná podstatná jména rodu středního, určování dle vzorů, pádové otázky. Pokračujeme vzory rodu ženského str. 79.

Vl - probrány kapitoly Dávní Slované, Velkomoravská říše, Konstatntin a Metoděj, průběžně čteme v ČJi  Staré pověsti české - společné čtení k doplnění učiva ve Vl, v březnu - počátky křesťanství,česká knížata a Přemyslovci.

Přd - ekosystém pole a louka.

Probírané učivo v týdnu před jarními prázdninami - Aj, Čj, Ge

Znovu info i pro děti, které chybí !!

Ve čtvrtek  jdeme na bruslení - s sebou jen ŽK,penál a AJ !!!!

GE - učíme se obvody trojúhelníku, obdélníku a čtverce, náčrty, výpočty dle vzorečků - na str. 125 - 126 - procvičte, pročtěte.

Čj - vzory rodu středního, opakování sloves

AJ - učebnice 40,41,42,43 - určovat čas !

41/6 when, what time?

- prac. sešit - 40,41,44,45

41/4 - naučit

Týden 4. - 8. února - Co děláme, co nás čeká??

 

Ve dnech 9.  a 10.5. 2019 máme ředitelské volno !!!

Viz zápis v ŽK.

V tomto týdnu naše řady prořídly, ale my v ČJ dále procvičujeme slovesa, začínáme s podstatnými jmény rodu středního - vzory, pádové otázky, učebnice str. 64 - 70.

V pracovním listu samostatně opakujeme slovesa, každý den něco....

Pokračujeme v literárním projektu o muži, který sázel stromy.

Stránky