4.A

Poslední týden školního roku - info

Vážení rodiče!

Je to k nevíře, ale konec školního roku je tady. S ním je spojeno mnoho radostí, ale i plno organizačních změn  a informací.

Vybíráme učebnice !

Děti si odnášejí výkresy a PL - velká taška nutná !

- Pondělí 24.6. - normální výuka!

- úterý 25.6. - odpadá odpolední výuka. ŠD funguje!

- středa - program ve třídě, bez Aj!

- čtvrtek - výuka zkrácená do 11.40 !

Co nás ještě čeká - kromě testů

V pátek 14.6. budeme mít  MElounový den.

Po všech těch těžkých testech se občerstvíme a osvěžíme šťavnatými melouny. Zajistím a přinesu, avšak případným přineseným  " melounovým perličkám"  se nebráníme.

Čokoládový den musíme nechat na jindy. Teploty nám čokomlsounům nyní nepřejí.

V úterý 18.6. jdem  na Misi Vyšehrad. Komentovaná exkurze s 3 hodinovým programem, který začíná v 9.00 hod.

Ze školy ODCHÁZÍME v 7.45 !!!!!!! Prosím buďte všichni včas, cesta je dlouhá !!!!!

Závěrečné testy a opakování

Závěrečné testy a písemné práce si napíšeme z Čj a Ma ve čtvrtek 13.6. a v pá 14.6. 2019.

Závěrečné opakování v  Ma - str. 103 - 105, v Čj opakujeme a procvičujeme celý týden - slovní druhy, vzory podstatných jmen, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice a shoda Po a Přs. V učebnicí ve všech závěrečných cvičeních.

Přehledný vlastivědný test bude v pondělí 17.6.

 

Učivo, akce - květen

20. května v pondělí se fotíme !!!!!!! Kadeřníci, módní návrháři a švadlenky do pohotovosti !!!!!

- Doklady nutné k účasti na ŠvP - prohlášení rodičů - bezinfekčnost a Zdravotní způsobilost - potvrzení od lékaře, prosím vyplněné s řádným datem a podpisy posílejte k odevzdání !!!!!

Informace k odjezdu s důležitými údaji k ŠvP dostanou děti v posledním květnovém týdnu.

Májový týden

V tomto týdnu nás čeká opakovací práce z obvodů a obsahů čtverce i obdélníku - učebnice str. 130,131 - vzoreček, postup, výpočet, odpověď.

 V Ma - početní operace, procvičování s miliony i menšími čísly - dělení, násobení dvojciferným číslem............

V ČJ stále koncovky podstatných jmen rodu mužského - předseda, soudce.

Děti dočítají své knihy, nutné a možné je číst i doma - aktivně, poctivě.Zápis do čtenářských deníků v dalším květnovém týdnu.

Velikonoční dny ve 4.A - učivo, akce

ČJ - vzory rodu mužského, skloňování slov podle vzorů + vzory rodu ženského i středního, procvičovat !!!!!!

Čteme ve třídě knížku, kterou si děti přinesli. 

Literární čajovna - knihy a film Bela a Sebastian

Ma - počítáme s milionem, obsahy čtverců a obdélníků.

Vl - Husité a jejich doba..........Referáty do konce dubna - od Karla IV. a dál - osobnosti, stavby, zajímavosti, významné akce, dokumenty..........

V úterý - 30.4. jdeme na exkurzi do Betlémské kaple. Vyrážíme po Aj, vracíme se na odpo vyučování.

Další učivo

ČJ - v dalším týdnu pokračujeme v procvičování vzorů rodu mužského.

Ma - dále podle učebnice, počítání s velkými čísly, přidáme i Ge - obsahy čtverců a obdélníku.

Čtení - děti by měly mít ve třídě už další knihu na čteníé ve škole, aby v hodinách čtení zvládly pár kapitol a na počátku května udělaly z přečtené knihy zápis do čt. deníků. 

 

Opakovací a procvičovací týden

Opakujeme a procvičujeme učivo posledních týdnů - v Ma - prověrka ve čtvrtek 4.4, ve Vl - Lucemburkové, Karel IV. a Středověk - pátek5.4. a přírodověda - ekosystém Louka a Park - pátek 5.4.

Společně dočítáme v rámci čtecího maratonu Dějiny české, které nám pomohli  připomenout důležité věci a ujistit se v probrané látce jinou formou.

Zadané referáty z vlastivědy nám hodiny dějin zpestří, v průběhu dubna věříme, že to zvládnou všechny děti.

 

Vl - referáty k učivu............ nástup Lucemburků a dál.......

Poslední Přemyslovci probráni..........nastupují Lucemburkové......

K probíranému učivu si připravíme (do 20.4.) referát - osobnost, stavba, příběh ze života v době vlády Lucemburků, včetně vlády Karla IV.

Průběžně i otázky jako samostatná práce. Otázky za kapitolami v učebnici. Dějiny probíráme celkem podrobně, učivo probíráme i v Čj, VV, sledujeme výukový program, využíváme obrázkové knihy o dějinách..........

V červnu nás čeká návštěva Vyšehradu s výkladem.

Stránky