4.A

Týden 20.1. - 24.1. 2020

Český jazyk - podstatná jména, příprava na učivo - Vzory podstatných jmen. uč. str. 64 - 66, PS str. 43 - 44. 

Matematika -  obvod obrazců trojúhelníka, obdélníka a čtverce. Převody jednotek délek ( opakování). Písemné sčítání, očítání velkých čísel. Slovní úlohy. uč. str. 57 - 59. Test z geometrie ( rovnoběžky, kolmice)

Vlastivěda -  podnebné pásy. Půdy a zemědělství ČR. Národní parky.

Přírodověda - Minerály a horniny. Vlastnosti látek uč. str. 31 - 34. Kontrola sešitů.

Týden 13.1. - 17.1. 2020

Český jazyk

Shrnutí učiva o slovesech - PS str. 62, 43. uč. str. 61 - 63.                  Pololetní písemná práce : určování slovních druhů, kategorie podstaných jmen, sloves, doplňování i/y po obojetných souhláskách

Matematika

Početní operace čísel větších 10 000. Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy. Uč. str. 58 .                                            Pololetní písemná práce                                                                     Geometrie - obvod trojúhelníku

6.1. - 10.1. 2020

Šťastný nový rok 2020 ! Přeji Vám zdraví, radost a spokojenost, ať se vše daří Vám i Vašim dětem.

Tento týden opět vklouzneme do učení. Co nás čeká :

Čeština  - slovesa - čas budoucí PS str. 40, 60. Učebnice str. 57 - 59.

Matematika - numerace přes 10 000. Sčítání, odčítání, porovnávání. Učebnice str. 53 - 55.

Přírodověda - Neživá příroda uč. str. 30 - Voda, vzduch.

Vlastivěda - města ČR - práce s mapou, vyhledávání, určování.

Týden 16.12. - 20.12. 2019

Český jazyk

Slovesa - zvratná, jednoduché a složené slovesné tvary, čas přítomný uč.str. 49 - 51, PS str. 57 - 59.

Matematika

Násobení 10, 100, 1000. Numerace přes 10 000. Test - písemné dělení se zkouškou. Geometrie - konstrukce čtverce a obdélníku.

Vlastivěda - města ČR. Práce s mapou.

Přírodověda - Vánoce a vánoční zvyky. Opakování a shrnutí učiva Živočichové našich lesů. uč. str. 29.

Týden 9.12. - 13. 12. 2019

Český jazyk

Slovní druhy, opakování a procvičování i/y po obojetných souhláskách,

slovesa - infinitiv - PS str. 36 - 38, uč. str. 50 - 52.

Matematika

Písemné dělení, čísla větší než 10 000 -uč. str. 46 - 47.

Přírodověda 

Příroda v zimě. uč. str. 28 - 29. Test - živočichové.

Vlastivěda

Města ČR - uč. str. 24 - 26. Tets - řeky Vltava, Labe, Morava práce s mapou.

Týden 2.12. - 6. 12. 2019

Český jazyk

Slovní druhy. Slovesa - infinitiv. Procvičování vyjmenovaných slov.        Uč. str. 47 - 50. PS 34 - 38.

Matematika

Písemné dělení, převody jednotek délek, čísla větší než než 10 000.

Uč.str. 45 - 47. 

Přírodověda

Příroda v zimě. Uč. str. 27

Vlastivěda 

Přehrady a vodní nádrže ČR. uč. str. 22

4.12. Jarmark - srdečně Vás s dětmi zveme na tradiční vánoční jarmark.

Týden 25.11. - 29.11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po v-, z-. Slovní druhy. Určování kategorií u podst. jmen a sloves. PS 32 - 34. Uč. str. 38 - 43. Sloh - popis předmětu.

Matematika

Písemné dělení, písemné násobení, slovní úlohy. Uč. str. 43 - 46.

Vlastivěda

Vodstvo - řeky ČR. Uč. str. 20 - 23.

Přírodověda

Savci v lese. Uč. str. 26.

 

 

Týden 18.11. - 22.11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po m, p, s. Procvičování. Uč. 36 - 40. PS str. 30 - 32.

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem. Numerace do 10 000. Slovní úlohy. uč. 42 - 43.

Přírodověda

Živočichové našich lesů. uč. str. 26 - skupinová práce

Vlastivěda

ČR povrch - hory ( test). Vodstvo uč.str. 20 - 21. 

21.11. - Projekt VŠE - Gandalfova rada - celé dopoledne ve třídě 4.A

Týden 11.11. - 15.11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po p - PS str. 30,31. uč.str. 32 - 37.

Matematika

Písemné dělení . str. 40 - 42. Slovní úlohy.

Přírodověda

Živočichové našich lesů - uč. str. 25

Vlastivěda

Pohoří ČR - práce s mapou, uč.str. 17 - 19

Týden 4.11. - 8.11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L  - uč.str.28 - 30,PS str.30. Opakování určování mluvnických kategorií.

Matematika

Písemné násobení a dělení. Uč.str. 37 - 39.

Přírodověda

Listnaté stromy - str. 23 - 24.

Vlastivěda

Povrch ČR. Pohoří, práce s mapou.

Stránky