4.A

Týden 21.10. - 25.10.

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov po B,L uč. str.25 - 30. PS 28 - 30.

Matematika

Písemné sčítání, odčítání do 10 000. Písemné násobení.

Vlastivěda

Vyhledávání a orientace v jízdním řádu -test. Rozloha, poloha, hranice ČR.

Přírodověda

Ekosystém LES. uč. str.18 - 22. Projekt včely. Sledování na ibm.biz/BdzCaW

24. 10. - divadlo Minor - Emil Zátopek ( 1. hodinu ČJ se učíme )

Týden 14.10. - 18.10.

Český jazyk

Předpony ob-, v-, vy/vý- . PS str. 26 - 28. Opakování vyjmenovaných slov po B, L. uč. str. 21 - 25.

Matematika

Zaokrouhlování, sčítání, odřítání do 10 000. uč. str. 31 - 33. Geometrie - tělesa. str. 116

Vlastivěda

Glóbus , mapy, plány str. 7, 8. Měřítko mapy.

Přírodověda

Potravní řetězce. Lesní patra - str. 17 - 20.

Týden 7.10. - 11.10.

Český jazyk

Předpony x předložky - rozlišení. Psaní předpon od-, roz-, pod- PS str. 24 - 26

Matematika

Numerace do 10 000, zápis čísel, porovnávání, číselná osa - uč. str. 29, 30.

Vlastivěda

Orientace na mapě, legenda, značky na mapě, měřítko - uč.str. 7,11 Výukový program v lesoparku Cibulka - práce s mapou, kompasem.

Přírodověda

Dělení živočichů, potravní řetězce - uč. str. 15,17.

8.10. - Dopravní hřiště - sportovní oblečení a obuv, doporučena vlastní helma

Týden 30.9. - 4.10.

Český jazyk

Stavba slova - předpona od-, nad-, pod-,před- uč.str. 16 - 18, PS str. 11, 21 - 24.

Matematika 

Dělení se zbytkem, shrnutí opakování 3. ročníku uč.str. 18 - 23.

Vlastivěda

Práce s mapou - uč.str. 6,7.

Přírodověda

Živočichové uč. str. 15 - stavba těla živočichů

Týden 23.9. - 27.9.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, abeceda - opakování. Uč. str. 9 - 14, PS str. 8 - 11, 14,15.

MATEMATIKA

Násobení, dělení v oboru násobilek. Dělení se zbytkem. Uč. str. 15 - 23.

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny - uč. str. 9, 11, 12

VLASTIVĚDA

Státní svátky, památná místa. Sv. Václav. Uč, str. 5

Týden 16.9. - 20.9.

Září je věnováno opakování, čemu jsme se naučili v předchozích ročnících.

Český jazyk

Opakování psaní ú/ů , slabik s -ě . Pravní diktát bude na tyto jevy zaměřen :).  Téma význam slov, slovní druhy - učebnice str. 5 - 10, PS str. 17 - 19. 

Matematika

Sčítání, odčítání do 1000. Opakování násobilek, SLOVNÍ ÚLOHY, uč. str. 10 - 15

Vlastivěda 

Naše vlast - Památná místa uč. str. 3 - 5.                                                17. 9. - Výstava v Národním technickém muzeu : Made in CS