4.A

Týden 9.12. - 13. 12. 2019

Český jazyk

Slovní druhy, opakování a procvičování i/y po obojetných souhláskách,

slovesa - infinitiv - PS str. 36 - 38, uč. str. 50 - 52.

Matematika

Písemné dělení, čísla větší než 10 000 -uč. str. 46 - 47.

Přírodověda 

Příroda v zimě. uč. str. 28 - 29. Test - živočichové.

Vlastivěda

Města ČR - uč. str. 24 - 26. Tets - řeky Vltava, Labe, Morava práce s mapou.

Týden 2.12. - 6. 12. 2019

Český jazyk

Slovní druhy. Slovesa - infinitiv. Procvičování vyjmenovaných slov.        Uč. str. 47 - 50. PS 34 - 38.

Matematika

Písemné dělení, převody jednotek délek, čísla větší než než 10 000.

Uč.str. 45 - 47. 

Přírodověda

Příroda v zimě. Uč. str. 27

Vlastivěda 

Přehrady a vodní nádrže ČR. uč. str. 22

4.12. Jarmark - srdečně Vás s dětmi zveme na tradiční vánoční jarmark.

Týden 25.11. - 29.11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po v-, z-. Slovní druhy. Určování kategorií u podst. jmen a sloves. PS 32 - 34. Uč. str. 38 - 43. Sloh - popis předmětu.

Matematika

Písemné dělení, písemné násobení, slovní úlohy. Uč. str. 43 - 46.

Vlastivěda

Vodstvo - řeky ČR. Uč. str. 20 - 23.

Přírodověda

Savci v lese. Uč. str. 26.

 

 

Týden 18.11. - 22.11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po m, p, s. Procvičování. Uč. 36 - 40. PS str. 30 - 32.

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem. Numerace do 10 000. Slovní úlohy. uč. 42 - 43.

Přírodověda

Živočichové našich lesů. uč. str. 26 - skupinová práce

Vlastivěda

ČR povrch - hory ( test). Vodstvo uč.str. 20 - 21. 

21.11. - Projekt VŠE - Gandalfova rada - celé dopoledne ve třídě 4.A

Týden 11.11. - 15.11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po p - PS str. 30,31. uč.str. 32 - 37.

Matematika

Písemné dělení . str. 40 - 42. Slovní úlohy.

Přírodověda

Živočichové našich lesů - uč. str. 25

Vlastivěda

Pohoří ČR - práce s mapou, uč.str. 17 - 19

Týden 4.11. - 8.11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L  - uč.str.28 - 30,PS str.30. Opakování určování mluvnických kategorií.

Matematika

Písemné násobení a dělení. Uč.str. 37 - 39.

Přírodověda

Listnaté stromy - str. 23 - 24.

Vlastivěda

Povrch ČR. Pohoří, práce s mapou.

31.10. - 1.11. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B, L - procvičování uč.str. 26 - 28. PS str.29 - 30.

Matematika

Písemné sčítání, odčítání, násobení. Uč. str.34 - 36. Slovní úlohy.

Přírodověda

Lesní patra - keřové a stromové patro - uč. str. 22.

Týden 21.10. - 25.10.

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov po B,L uč. str.25 - 30. PS 28 - 30.

Matematika

Písemné sčítání, odčítání do 10 000. Písemné násobení.

Vlastivěda

Vyhledávání a orientace v jízdním řádu -test. Rozloha, poloha, hranice ČR.

Přírodověda

Ekosystém LES. uč. str.18 - 22. Projekt včely. Sledování na ibm.biz/BdzCaW

24. 10. - divadlo Minor - Emil Zátopek ( 1. hodinu ČJ se učíme )

Týden 14.10. - 18.10.

Český jazyk

Předpony ob-, v-, vy/vý- . PS str. 26 - 28. Opakování vyjmenovaných slov po B, L. uč. str. 21 - 25.

Matematika

Zaokrouhlování, sčítání, odřítání do 10 000. uč. str. 31 - 33. Geometrie - tělesa. str. 116

Vlastivěda

Glóbus , mapy, plány str. 7, 8. Měřítko mapy.

Přírodověda

Potravní řetězce. Lesní patra - str. 17 - 20.

Týden 7.10. - 11.10.

Český jazyk

Předpony x předložky - rozlišení. Psaní předpon od-, roz-, pod- PS str. 24 - 26

Matematika

Numerace do 10 000, zápis čísel, porovnávání, číselná osa - uč. str. 29, 30.

Vlastivěda

Orientace na mapě, legenda, značky na mapě, měřítko - uč.str. 7,11 Výukový program v lesoparku Cibulka - práce s mapou, kompasem.

Přírodověda

Dělení živočichů, potravní řetězce - uč. str. 15,17.

8.10. - Dopravní hřiště - sportovní oblečení a obuv, doporučena vlastní helma

Stránky