Zpívání

Na našem zpívání rozvíjíme přirozeně a s radostí hudební schopnosti. Pracujeme s hlasem, se správným dechem, učíme se udržet rytmus, zlepšovat soustředění, doprovázíme hudbu pohybem i nástroji. Náš repertoár zahrnuje především dětské písničky od nejrůznějších autorů. Děti  se tak seznamují s hudbou rády. Zpíváme jednou týdně ve středu od 13.30 do 14.15. 

Ukázka z divadelní pouti 1

Ukázka z divadelní pouti 2