Změny v testování a trasování od 3.1.2022

Vážení rodiče,

 

S ohledem na další aktuální opatření MZd (viz citace níže), bude škola od 3.1.2022 vyhledávat a hlásit školní rizikové kontakty, jak po vlastním testování, tak i po nahlášených pozitivních výsledcích PCR testů z rodičovské iniciativy. Poslední slovo ohledně karantény však i nadále zůstává na KHS (podle druhu viru, rizikovosti a četnosti kontaktu apod.)

Z těchto důvodu je třeba, aby rodiče hlásili třídním učitelům očkování nebo prodělání nemoci Covid (předložením kopie dokladů) a stejně tak aktuální onemocnění. Bez těchto údajů by mohl být zařazen ke karanténě i žák, který by v ní být nemusel, neboť škola dosud neměla povinnost sbírat údaje o očkování či prodělané nemoci a ani nemá možnost tyto údaje jinak získávat. Významné mimoškolní kontakty zatím škola řešit nemusí, toto zůstává na zákonných zástupcích

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

Upozornění: toto mimořádné opatření se týká základních škol (školních družin a klubů), středních škol a konzervatoří.

• S účinností od 3. 1. 2022 se mění o pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19

▪ pozitivně testování se budou nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application,

▪ cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci nebo zletilými žáky,

▪ KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test,

 

Pravidla pro trasování kontaktů ve školách

▪ zákonný zástupce  povinně nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole,

▪ škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application,  

 

Václav Havelka