Zápis do 1. tříd

Zápis do 1.tříd proběhne 3. a 4. dubna 2019 od 14 do 18 hodin

( na pořadí příchodu k zápisu přijetí nezáleží)

K zápisu postačí doklad k prokázání místa trvalého pobytu (rodiče nebo i dítěte), nejčastěji občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápis probíhá formou hry a rozhovoru s učitelem, nejedná se o zkoušku ani test školní zralosti. Pochyby o školní zralosti je třeba řešit spíše s předškolním zařízením, pedagogicko- psychologickou poradnou nebo lékařem.

K žádosti o odklad je třeba doložit :

1.posudek školského poradenského zařízení (např. PPP Lucemburská ul.)

2.posudek lékaře

Ideální je začít posudkem lékaře, zmíněná poradna pak v takovém případě jedná ve zrychleném řízení. Doporučuji na odkladu pracovat co nejdříve a v den zápisu již přinést zmíněná potvrzení, děcko v takovém případě, kdy je odklad zřejmý, již chodit nemusí.

Podle Školského zákona § 36, odst.7, přednostně přijímáme žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu příslušném ZŠ Chmelnice- viz níže  ( všechny školské obvody jsou aktuálně na www.praha 3.cz )

Buková ,Habrová, K Chmelnici, K lučinám ,Koněvova – lichá č. od 205 výše, sudá č. od 238 výše ,Křivá, Květinková – lichá č. od 13 výše, sudá č. od 12 výše, Luční, Na Balkáně – sudá č. od 68 výše, Na lučinách, Na vrcholu, Nad lukami ,Osiková 12, Pod lipami – lichá č. od 23 výše, sudá č. od 38 výše, Spojovací – sudá č. 30–50 ,U kněžské louky, V Jezerách ,V okruží

Přijmout můžeme 56 žáků do dvou tříd. Pokud počet dětí z našeho školského obvodu přesáhne 56 zájemců, rozhodne o přijetí los.

Bude-li volná kapacita, po přijetí dětí z našeho školského obvodu, přijmeme i další uchazeče. Pokud počet dalších,(nespádových) uchazečů, bude převyšovat možný počet (56), o přijetí rozhodne los. Losovat bude komise - ředitel, zástupce Školské rady, zástupce Odboru školství Praha 3. O losování bude pořízen protokol a bude zveřejněn.

Týden po zápisu (pokud stihneme eliminovat a vyřídit vícečetně zapsané děti), uveřejníme seznam přijatých žáků (pod číselnými kody ) .Písemné potvrzení o přijetí se nezasílá. Zasílá se pouze rozhodnutí o nepřijetí  ( do vlastních rukou).

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Tento postup byl projednán dne 26. 2. 2019 s pověřencem pro ochranu osobních údajů

 

                                                                                                           Mgr.Bc.Václav Havelka

                                                                                                                 ředitel školy

V Praze dne 22.1.2019

Datum: 
Středa, 3. Duben 2019 (Celý den) - Čtvrtek, 4. Duben 2019 (Celý den)