Základní umělecká škola Učňovská 1.

Základní umělecká škola Učňovská 1

Spádová oblast Prahy 3: Hollarovo náměstí 4 a 6, Ondříčkova 48 ( taneční sál ), Učňovská 1

 

Vyhlašujeme přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 do hudebního a tanečního oboru.

Termíny naleznete na www.umeleckaskola.cz.  Na tel: 731 571 323 si můžete zarezervovat svůj termín a čas zkoušek.

 

Celá výuka probíhá v odpoledních hodinách a je vedena převážně v individuálním režimu 1 až 2 žáci na vyučovací hodinu, díky tomu dosahujeme efektivního a individuálního rozvíjení hudebního talentu dětí.  Výuka všech plně kvalifikovaných učitelů vychází z učebních plánů schválených MŠMT ČR a její kvalita je pravidelně kontrolována a hodnocena Českou školní inspekcí.

Žákům jsou pravidelně k dispozici i naši korepetitoři: klavírní doprovod.

LETÁK