Výsledky Ag testů 8.11.2021

Při dnešním Ag testování Covid 19 byl zjištěn v celé škole 1 pozitvní záchyt. Rodiče i KHS jsou informováni. Čekáme na výsledek PCR testu a následné pokyny KHS. Do karantény však již většinou nejde celé třída , ale jen nejbližší spolužáci.

 

Václav Havelka