učivo na týden od 18.1. do 22.1.

Milí rodiče,

blížíme se do konce prvního pololetí. Děti pracují velice dobře. S dětmi se věnujeme lidskému tělu, které zkoumáme. Listujeme knihami, vyhledáváme informace, doplňujeme internetem a pracujeme s částmi těla, kostry nebo s orgány. 

Tento týden jsme začali písmeno D. Jde jim to moc dobře. Spousta dětí se velmi zlepšilo ve čtení. Někdo čte až moc rychle a pak si vymýšlí :o). Je ale důležité, aby si děti při čtení ukazovaly. Pak se jim nestane, že se v textu ztratí nebo si lépe spojí slabiky ve slovo. Díky tomu budou číst za chvíli všechny děti plynule. Také není dobré, když čtou dvojitě. To znamená, že by děti už měly číst slabiku nahlas a spojit s druhou, ukazování jim pomůže jako nakreslené obloučky. Nečíst tedy hlásky a zároveň slabiky nahlas. Pak toho slyší mnoho a než přečtou celé slovo, několikrát se vrací a ztratí pojem o tom, co četly.

Učivo:

Čj - 32-35

písanka - 1,4,5

M- 17-20

Pr - 36-37 plus orgány

Přeji Vám krásný týden

Mudrochová Zuzana