Učivo a informace - listopad

7. 11. Fotografování  a  Den Ekoškol / akce ekotýmů ve škole /

8.11. Fotografování se sourozenci

Peníze mi děti donesou po obdržení fotografii, prosím do obálky přesnou částku pro pana fotografa.

13.11. Martinské čtení - od 16:00 - 18:20 hod.

Všichni jsou srdečně zváni na školní akci v prostorách školy, kavárna bude tentokrát v jídelně a za pozornost stojí krásná nástěnka ve vestibulu školy - naproti vrátnici. Začtěte se!

 

Napsali jsme si opakovací práce z českého jazyka a matematiky, děti je nesly na podepsání domů. V žákovské knížce, prosím o podepsání čtvrtletního hodnocení žáků. 

V listopadu začínáme vyjmenovaná slova po B. Děti pracují v novém pracovním sešitě Vyjmenovaná slova hravě - odvozujeme slova příbuzná a procvičujeme. Vyjm. sl. se naučíme zpaměti. Děti mi nosí pěkně zapsané přečtené knihy ve Čtenářských denících, budu kontrolovat ke konci listopadu.

V matematice opakujeme stále násobilku, příklady se závorkami a bez, výhodné sč. a odč., přednosti početních výkonů u závorek. Složené slovní úlohy a začneme písemné sčítání a odčítání. Neustále připomínám pomůcky do geometrie / 2 pravítka, jedno s ryskou, ořezanou tužku, kružítko /. Rýsujeme rovnoběžky a kolmice.

V prvouce máme téma - Orientace v krajině, povrch v krajině a voda v krajině. Pracujeme s mapou ve skupinách.