Učivo a informace

Čj  - podstatná jména - rod, číslo, pád  

     -  podst. jm. obecná a vlastní

      - opakujeme vyjm.sl. po B a L, začneme po M

      - čtenářské deníky

 M   - písemné sč. a odč. 

        - příklady do 1000 pamětné - Početníček do str. 29 

        - zaokrouhlování na desítky

        - jednotky délky, přidáme jednotky hmotnosti a objemu - převody

M - G - rýsujeme trojúhelník, čtverec a obdélník

          - rovnoběžky a kolmice / pravítka, ořez. tužku a kružítko / 

Pr      - skupenství látek, vzduch, voda

          -  referáty na vynálezy

Informace :

Prosím podepište v ŽK informace o plavání a pošlete po dětech

vyplněný lístek k plavání. Doprava je zaplacena a děti budou ze

začátku jezdit autobusem. Plavání je od února ve středu, do tašky

plavky, ručník, mýdlo a hřeben. Pak následuje výuka ve škole. 

 

30.1. Vysvědčení - pevnější folii nebo desky

31.1. Pololetní prázdniny