Učivo + informace

Vážení rodiče,

posílám informace na další pracovní týden.

V pátek jsme odevzdali učebnice z 2. třídy a v pondělí obdržíme nové, přesto  do konce září budeme opakovat učivo 2. třídy. Nové učebnice a sešity, které průběžně dětem rozdávám, prosím obalte. Moc děkuji za pomůcky na výtvarnou výchovu, většina dětí měla všechno v pořádku, některým dětem něco scházelo, a proto prosím, abyste to doplnili.

Od středy jsme začali chodit na plavání. Děti si s sebou nosí batůžek a v něm mají vloženou igelitovou tašku s plavkami, ručníkem, hřebenem a mýdlem. Děti byly z plavání nadšené, doufám, že jim to dlouho vydrží.

V tomto školním roce přechází škola na elektronickou žákovskou knížku ve webové aplikaci bakalář. V průběhu tohoto týdne vám pošlu přístupové údaje do systému. Papírovou žákovskou knížku budeme souběžně užívat po dobu dvou měsíců, než se celý systém zaběhne a potom ji zrušíme.

Co se týká omluvenek, i ty mi budete postupně posílat prostřednictvím bakaláře.

Příspěvek do třídního fondu na tento rok bude 600,- Kč, z příspěvku dětem nakupuji sešity a dodatečné pomůcky na výtvarnou výchovu.

V prvním pololetí se ruší školní akce, uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet.

S pozdravem         Marcela Bocková