Testování 29.9.2021

Při ranním antigenním  testování všech žáků školy ,nebyl zjištěn žádný pozitivní záchyt. Prosíme i nadále rodiče, aby byli ostražití a při sebemenších příznacích nachlazení děcka, raději hned oslovili lékaře či provedli domácí test.

Velice děkuji všem rodičům za trpělivost a pochopení.

Václav Havelka